Språk

SPRÅK
Norsk, engelsk eller etter forespørsel

Sted

STUDIESTED
Digitalt og lokalt i egen rolle på jobben

Tid

STUDIELENGDE
12 måneder

Pris

PRIS
Ta kontakt med oss for et pristilbud

Om lederprogrammet Erfaren leder

Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, krever utvikling fra den som har en lederrolle. Erfarne lederne, som deltar i programmet, får de verktøyene de trenger, både for egen og virksomhetens suksess.

Ledere trenes opp i å få seg selv og andre til å prestere og samarbeide på en bedre måte for å sikre mest mulig effektivitet i virksomheten. Folk som tidligere har tatt dette programmet har typisk økt produktiviteten eller blitt forfremmet etter kort tid.

God ledelse sørger for at de ansatte utvikler seg og presterer optimalt, både i dag og i fremtiden. En god leder får de ansatte til å prestere bedre, enn de selv trodde var mulig.

Integrasjon gir umiddelbar effekt

Treningen av deltagerne foregår som en integrert del på jobben, og det gjør at virksomheten kan merke umiddelbar effekt. Måten det ledes på bør være et konkurransefortrinn, både i en krevende bransje og i et krevende arbeidsmarked.

For bærekraftig vekst i en virksomhet, er utvikling av lederskap helt essensielt. Liksom i toppidretten, må man som erfaren leder hele tiden trene og utvikle seg, for å holde toppformen ved like. Denne spesielle typen lederutvikling over 12 måneder er effektiv og lønnsom.

Gjennom programmet får lederne raskt et solid nettverk med andre erfarne ledere. Klassene på maksimum 12 person kan enten være for ulike ledere i samme virksomhet, for eksempel på tvers av avdelinger – eller fylles opp med erfarne ledere fra ulike virksomheter.

Front Leadership har i dag ledertrenere med syv ulike morsmål slik at ledertreningen kan foregå på det språket som er best for deltagerne.

– Det er en utfordring å stadig utvikle eget lederskap i
øynene til de du leder.

Stian Jensvoll
Partner, FRONT Leadership

Lederprogrammets faglige innhold

Det faglige innholdet er bygget opp slik at en erfaren leder får verdifull ledertrening, styrket kompetanse og et solid nettverk av erfarne ledere å dra nytte av. For maksimal effekt, skreddersys alle kurs til deltagerne og virksomhetenes behov og typiske emner vil være:

 • Lærende tankesett og disiplinert læring i jobben
 • Prioritering og målfastsettelse i egen hverdag
 • Tidsstyring, møteledelse og delegering
 • Coaching av fagspesialister og ledere
 • Omsorg og støtte til andre
 • Feedback – gi og få tilbakemeldinger
 • Inspirerende kommunikasjon og påvirkning
 • Beslutningstaging og planlagt oppfølging

Utvikling av lederrollen

Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, krever utvikling fra den som har en lederrolle. En erfaren leder må være handlekraftig og hele tiden ha folka sine og fremtiden i fokus.

I dette programmet lærer du som erfaren leder å beherske de ulike metodene for å få ansatte til å levere enda bedre. Eksempelvis vil en oppgaverelatert leder være fokusert på «mål og retning», en relasjonsorientert leder fokuserer på «omsorg og støtte», mens en endringsorientert leder vil ha fokus på «utvikling og forbedring». Det er viktig å kunne bruke alle disse perspektivene til riktig tid og i riktig kontekst.

Bedre praksis med konkrete lederverktøy

Det som fungerer i én sammenheng kan være mislykket i en annen, og det faglige innholdet hjelper erfarne ledere med å forstå hvilken metode som vil ha best effekt i ulike situasjoner og med ulike personer. Sammen etablerer vi nye atferdsmønstre og bedre praksis – til beste for virksomheten som deltageren er leder i.

Som deltager i programmet vil du få konkrete verktøy til god ledelse og mulighet til straks å bruke det du har lært i egen lederjobb. På den måten får du underveis verdifull trening som gjør at den nye kunnskapen blir gjort om til vaner. Slik vil programmet bidra til bedre ledelse raskt på tvers av geografi og funksjon.

Lederprogrammet Erfaren leder passer for ledere

 • med minst to års erfaring som leder og vil øke sin lederkompetanse
 • er opptatt av sine ansatte, relasjoner og hva som får opp engasjement,
  prestasjoner og utvikling
 • brenner for å se andre lykkes og vil utvikle seg som leder
 • går «all in» og gjør en innsats underveis i programmet

Praktisk gjennomføring:

verktoy

Hvorfor FRONT

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på sidelinjen for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

Les mer om Lederutvikling
Front Wheel

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

Les mer om vår metode
layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.

Les mer om gjennomføring

Hvem er vi

Våre lederprogram

Ta kontakt for mer informasjon