Læringstriangelet

Vi mener at det ikke holder å reise bort en gang i året på lederseminar – med konferansehotell og fin utsikt over sjøen, fjellet eller en storby – langt borte fra jobben. Vi tror heller ikke at det holder med e-læring og webinar hvor man sitter hver for seg, i beste fall halvveis fokusert – og lærer distansert fra alle andre. Vi i FRONT Leadership gjennomfører all ledertrening, basert på det som vi kaller det gyldne læringstriangelet.

Det skal være en vane å være en god leder

Ledere som starter på våre program er nysgjerrige på å lære og ønsker å utvikle seg som ledere – det er et viktig utgangspunkt. De vet at de ikke er ferdig utlært, og vet at de har et potensiale for å bli bedre. De er derimot ikke nødvendigvis hva de skal lære eller hva de enda ikke vet, og det er dette vi skal hjelpe dem med.

Steg 1 - Ubevisst inkompetente

Ved oppstart er lederne det vi kaller ubevisst inkompetente (steg 1 i figuren under) på mange områder innenfor ledelse.

Med dette utgangspunktet gir vi lederne ny noe innsikt og forståelse, og gjør dem bevisst inkompetente (steg 2).

Deretter hjelper vi deltakerne med å trene og øve på relevante verdiskapende atferder – på jobben -, gjennom det Morten T.Hansen omtaler som “bevisst praksis”.

Når de fokuserer og konsentrerer seg om hva de skal gjøre, så klarer de å gjøre de rette tingene med tilstrekkelig god kvalitet.

Lederne blir bevisst kompetente (steg 3) og det som gjenstår er flere gjentakelser og refleksjon, gjennom det “erfaringsbasert læring”.

Gradvis blir ferdigheter og atferdsmønstre automatisert, og til slutt trenger ikke lederen lengre konsentrere seg om det som er lært. Det blir nærmest lik at de ikke vet hva de vet, men de vet det allikevel.

Disse stegene følger vi gjennom våre program og vi tar for oss ferdighet etter ferdighet i en prioritert rekkefølge. Gradvis blir lederne bedre og bedre, gjennom en systematisk og målrettet prosess under tett oppfølging og støtte. Det blir en god vane – å være en god leder.

The staircase of learning

Treningssyklus generell
Staircase of learning e1620742436244

En typisk treningssyklus

Vi er fleksible på hvordan vi designer våre lederprogrammer. Vi har særlig hatt mye erfaring med et 40–timers program som går over 12 måneder.

Lederprogrammet består av åtte treningssykluser, som alle dekker ett viktig hovedtema. Hver treningssyklus varer i fire uker, det er åtte sykluser. Totalt varer lederprogrammet i 40 timer, fordelt over 12 måneder.

Antall plasser og språk

Klassene tar maksimalt tolv deltagere, slik at lederprogrammet kan skreddersys. Alle deltakerne vil få hver sin bestemte trenings– og sparringspartner, som man har gjennom hele programmet.

Våre lederutviklere har ulike morsmål, og FRONT Leadership tilbyr i dag klasser med ledertrening norsk, svensk, dansk, finsk, engelsk, fransk, og portugisisk.

Vi begynner alle lederprogrammene våre med et oppstartsseminar. Dette foregår digitalt eller lokalt, og varer 6 – 8 timer. Slik avstemmer vi forventninger og avdekker behov.

Hovedtemaene avstemmer vi med virksomhetens behov, slik at vi kan tilpasse lederprogrammet. Våre lederprogrammer består av 70 % standardisert, faglig pensum som gjelder generelt for alle virksomheter, og 30 % skreddersøm.

Pensumlisten blir tilgjengelig for søkere straks de er tatt opp på et program.

Ved begynnelsen av hver treningssyklus treffes klassen for en digital samling på rundt to timer. Etter dette vil deltakerne få regelmessig sekundering på eget arbeid ukentlig – gjennom feedback fra egen leder, sparring med egen treningspartner og “pulsmålinger” fra kolleger.

Gjennom den mobile læringsplattformen vil deltakerne kunne se fortløpende effekten av tiltakene og endringene de gjør. På læringsplattformen vil deltakerne ukentlig kunne:

  • se sin egen progresjon
  • få påminnelser
  • oppdage verktøy
  • få veiledning
  • motta konkrete øvelser
  • gi og få tilbakemeldinger fra egen leder og/eller kollegaer

Våre lederprogram