Har du noen gang tenkt over hvordan tankesettet vårt påvirker måten vi ser på oss selv og andre? At om vi har et låst eller lærende tankesett påvirker både våre egne og andres muligheter for å vokse og utvikle seg?

I en verden og et arbeidsliv i stadig endring, trenger vi ledere og medarbeidere som omfavner og tror på at det meste her i livet er mulig. At de møter utfordringer med et lærende tankesett hvor det først og fremst handler om innsats og gode strategier. Hvor det å gjøre feil og mislykkes er en nødvendig del av veien til suksess.

Av Gunn Brigitte Danielsen, Lederutvikler og fagansvarlig i FRONT Leadership

Et låst eller lærende tankesett?

De fleste av oss liker å si at vi har et lærende tankesett. At vi møter utfordringer og mennesker med et åpent sinn, og at vi ikke er redd for å jobbe hardt for å få til det som må gjøres. Men sannheten er at vi gjennom en helt vanlig arbeidsdag har både låst og lærende tankesett. Det er ikke enten eller. Det viktige blir derfor å kjenne igjen når vi har det låste tankesettet, slik at vi kan utfordre oss selv og skifte til et mer lærende tankesett når situasjonen trenger det.

Faktaboks

Låst tankesett: Et låst tankesett gjenkjennes ved at vi ser på hva vi kan få til her i livet som forutbestemt gjennom våre medfødte egenskaper, intelligens og talenter. Enten så kan jeg det, eller så kan jeg det ikke. Mine muligheter er begrenset. Når vi har et låst tankesett, bruker vi tiden på å dokumentere vår intelligens eller talent i stedet for å utvikle dem. Vi gir opp før vi i det hele tatt har prøvd. Når vi har et låst tankesett, møter vi verden med negativitet og frykt. Og hvis vi mislykkes eller ikke vinner, tenker vi at alt var forgjeves og bortkastet tid.

Lærende tankesett: Et lærende tankesett gjenkjennes ved en tro på at hva vi kan få til her i livet først og fremst handler om dedikasjon og hardt arbeid. Våre egenskaper, intelligens og talent er bare utgangspunktet og ikke endestasjonen. Når vi har et lærende tankesett, bruker vi tiden på å prøve og feile. Vi vet at å gjøre feil er nødvendig for å lære. Når vi har et lærende tankesett, møter vi verden med positivitet og lærelyst. Vi er ikke redde for å prøve på nytt, og å brette opp ermene og gjøre det som må til.

Basert på forskningen til Carol Dweck.

Triggere for et låst tankesett

For å kunne legge til rette for et arbeidsmiljø preget av et lærende tankesett, er det viktig at vi er bevisst ulike triggere som fremmer det motsatte, altså et låst tankesett. Her er noen kjente triggere som går igjen hos mange av oss.

Erfaring

Erfaring er en viktig del av vår kompetanse, men den kan også være en skikkelig bremsekloss når det kommer til læring og utvikling. Vi har vel alle en gang møtt en ny idé med at «det har vi prøvd før», og så lagt ballen død.

Ekspertise

Når vi kjenner oss som eksperter på noe, er det lett å tenke at vi vet alt som trengs å vite. Og hvis noen kommer med noe som er nytt for oss, slår vi det fort bort fordi vi tenker at hvis dette var relevant eller gyldig ville vi visst om det. Vi kan jo tross veldig mye om dette fra før.

Resultatfokus

Hvis vi stort sett alltid har fått tilbakemeldinger på resultatet eller talentet vårt, er det fort gjort å tenke at det kun er dette som er verdsatt og som betyr noe.

Kritikk

Det er ikke alltid vi er like åpne for konstruktive tilbakemeldinger, spesielt hvis vi sliter med å skille mellom prestasjonen og oss selv. Da er det fort gjort å oppleve at det er du som blir vurdert, i stedet for å tenke at det er prestasjonen som blir vurdert. Og så ender vi opp med å tenke at vi ikke er gode nok.

Negativt stress

Når vi er stresset, er det ikke alltid like lett å være åpen for læring og utvikling. Vi snakker da om både fysisk og emosjonelt stress. Det fysiske stresset forholder seg til tid. Det kan være en deadline vi må rekke, eller at arbeidsdagen er fylt opp med så mange oppgaver at tiden ikke strekker til. Det emosjonelle stresset forholder seg til følelsene våre. Redsel, sorg, skyld/skam og frustrasjon/sinne er følelser som gir emosjonelt stress. Vi kan være redde for å gjøre feil, skamme oss over en feil eller kjenne på sorg eller frustrasjon rundt en prestasjon som ikke ble som vi hadde ønsket.

Sult

Mange av oss har lettere for å innta et låst tankesett når vi er sultne. Så det å ikke ta seg pauser eller unne seg en matbit før du er ferdig, er ofte ikke det lureste trikset hvis du trenger å ha et lærende tankesett for å komme i mål.

Å legge til rette for en læringskultur

For å legge til rette for et arbeidsmiljø som er preget av et lærende tankesett, er det ikke alltid så mye som skal til. Forskning viser at bare det å sette av 5 minutter til å lære folk forskjellen på et lærende og låst tankesett, vil øke muligheten for at vi oftere inntar et lærende tankesett. Videre kan vi:

Oppmuntre folk til å prøve, ta sjanser og utfordre seg selv

Gi folk tid til å prøve, feile og lære. Vis at dette er viktig gjennom både ord og handling. Altfor ofte sier vi at noe er viktig, men vi følger det ikke opp med konkrete handlinger. Sett av tid til å diskutere, til å lære av feil og sørg for at alle har individuelle mål å strekke seg mot når det gjelder egen kompetanse og utvikling.

Innsats og strategi

Begynn å gi folk tilbakemeldinger på innsatsen de har lagt ned og valg av strategi fremfor å kun gi tilbakemelding på resultat. Dette gjelder både når vi kommer med ros og med kritikk. Løft frem fremgangen som er, og vis at utholdenhet er både viktig og nødvendig. Det handler ikke alltid om å være best eller vinne. Godt nok er ofte akkurat det; godt nok.

Ikke ennå

Lær folk verdien av å legge til ordene «ikke ennå» når de går i et låst tankesett og tenker at de ikke mestrer noe. Gå aktivt inn og korriger folk slik at dette blir en naturlig del av deres vokabular. Når vi legger til «ikke ennå», fremmer vi et lærende tankesett og troen på at vi kan mestre det i fremtiden.

Rollemodell

Vær en rollemodell for å ufarliggjøre at vi alle har både et låst og et lærende tankesett. Si det høyt når du oppdager et låst tankesett hos deg selv. Vis at det ikke er farlig, og at det er fullt mulig å endre tankesettet sitt. Hvis noen bemerker at du har et låst tankesett, så takk for tilbakemeldingen og gjør noe med det.

Si ifra

Si ifra til folk når du opplever at de er i et låst tankesett. Gjerne med et glimt i øyet. Husk på at tilbakemeldingen må tilpasses relasjonen deres og den konkrete situasjonen.

Og sist, men ikke minst, sørg for at folk har tilgang på mat når det trengs …

Bli bedre kjent med lederutvikler og fagansvarlig Gunn Brigitte? Les: Gode ledere ønsker å endre seg. 

Vanlige misforståelser

Forskningen rundt låst og lærende tankesett har gjort at mange har fått øynene opp for viktigheten av dette. Det er likevel et par misforståelser som går igjen, og som er viktig å ha klart for seg. 

Du kan få til hva du vil bare du har det rette tankesettet.

Nei, det er ikke slik at vi kan få til hva vi vil her i verden bare vi har et lærende tankesett. Det at du kan lære deg noe, betyr ikke nødvendigvis at du blir skikkelig god eller best til det. Men kanskje er det godt nok. Med innsats og gode strategier kan du klare å gjennomføre et maraton, men det er langt ifra sikkert at du noen gang kommer til å vinne et maraton.

Det er nok å bare rose/gi tilbakemelding på innsats.

Nei, det er ikke nok bare å fokusere på innsatsen. Du må også gi tilbakemeldinger på strategi, og hvordan den påvirker resultatet og læringen sammen med innsatsen. I tillegg er det viktig å løfte frem fremskrittene som skjer.

Hvilket tankesett du møter en utfordring eller et annet menneske på, har en markant påvirkning på våre resultater. Både som individ og som organisasjon. Og når vi vet at nyere hjerneforskning viser at hjernen vokser ved trening, på lik linjene med musklene våre, er det vel ingen grunn til ikke å prøve å skape en læringskultur også hos dere. Husk det handler først og fremst om innsats og strategi.

Ever tried

Ever failed

No matter

Try again

Fail again

Fail better

Samuel Beckett

Ta testen – finn din lederstil