Språk

SPRÅK
Norsk

Sted

STUDIESTED
Digitalt

Tid

STUDIELENGDE
6 måneder

Pris

PRIS
15.000,-per deltager

Om nettstudiet Arbeidsmiljø og Psykologi

Dette er et nettstudiet som leveres av Høyskolen Kristiania. Dette er designet på en slik måte at studiet kan kombineres med våre lederutviklingsprogram. Nettstudiet og lederutviklingsprogrammene styrker hverandre gjensidig og anbefales å gjennomføres samtidig.

Du som velger dette nettstudiet i Arbeidsmiljø og Psykologi, i tillegg til våre lederutviklingsprogrammer, får du også et enda sterkere teoretisk fundament å bygge ditt praktiske lederskap på.

Studiet vil gi deg en innføring i psykologisk teori i et organisasjons- og arbeidsmiljøperspektiv. Hva som skaper et godt arbeidsmiljø vil være i sentrum, og studiet tar for seg psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, mellommenneskelig kommunikasjon, konflikter og konflikthåndtering, mobbing, gruppepsykologi, medarbeidersamtalen, mangfold i arbeidslivet, persepsjon og attribusjonsteorier, fordommer og diskriminering.

Høyskolen Kristiania

Det er Høyskolen Kristiania som står for selve leveransen av nettstudiet. Det er en fordel at du også tar eller har tatt ett av FRONT Leadership programmer for lederutvikling

Lederprogrammets faglig innhold

 • psykologi og organisasjonsarenaen
 • perspektiver på psykososialt arbeidsmiljø
 • persepsjon
 • personlighet og mangfold
 • grupper og team
 • mellommenneskelig kommunikasjon
 • stressteorier
 • omstilling og sykefravær
 • ulike tilnærminger til begrepet motivasjon
 • jobbholdninger og trivsel på arbeidsplassen

Etter endt studium i Arbeidsmiljø og Psykologi skal du ha lært grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi og ha fått grunnleggende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner som personalleder.

Du skal skriftlig kunne gjøre rede for sentrale begreper og teorier innenfor arbeidspsykologien, identifisere problemområder i organisasjoner og foreslå tiltak ut fra aktuell arbeidspsykologisk forskning for å håndtere disse.

Arbeidsmiljø og Psykologi passer for

 

 • deltagere i FRONT Leaderships lederutviklingsprogrammer som ønsker å gå dypere inn i teorien innenfor arbeidspsykologi
 • ledere som ønsker å styrke sitt teoretiske fundament for sitt praktiske lederskap

Praktisk gjennomføring

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse.
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen.
 • Realkompetanse.
Dokumentasjonsfrist

Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned.

Eksamensinformasjon
 • Her finner du eksamensinformasjon
 • Eksamen tas hos Høyskolen Kristiania
 • Oversikt over eksamensdatoer
  Eksamen varighet: 5 timer
  Eksamen oppmeldingsfrist: 1. april og 1. november
  Eksamensform: Skriftlig, individuell hjemmeeksamen
Pensum
 • Pensum til arbeidsmiljø og psykologi finner du her. Du må selv kjøpe pensumbøkene til emnet, og du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil. Vi har samlet noen tips om hvor du kan kjøpe nye og brukte pensumbøker på nett.
Undervisningsformer

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon.

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet:

 • forelesningsvideoer
 • oversikt over pensum og studieløp
 • læringsmål
 • planleggingsverktøy
 • øvingsoppgaver
 • innleveringsoppgaver
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.
Gjennomføring av studiet Arbeidsmiljø & Psykologi

Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.

Ettersom dette er et nettemne forutsettes det at du har tilgang til en PC/Mac med oppdaterte nettlesere. Når du blir student får du tilgang på studentdemokratiet og velferdstiltak gjennom Studentunionen.

Hvem er vi

Våre lederprogram

Ta kontakt for mer informasjon