Nettverkstreff for leverutviklere

Tid: 19.november kl.09.00-12.00.
Avsluttes med minglelunsj (12.00-13.00).

Sted: TechnipFMC, Philip Pedersens vei 7, 1366 Lysaker

 

Tema denne gangen er «psykologisk trygghet», da dette er noe som er en dagsaktuell utfordring for de fleste.

 • Hva kjennetegner et arbeidsmiljø som kjennetegnes av «psykologisk trygghet»?
 • Hvorfor er dette så viktig og hva er gevinsten?
 • Hva kan vi som lederutviklere kan gjøre for å øke den psykologiske tryggheten i våre virksomheter?

På samlingen vil vi innledningsvis høre hvilke erfaringer DNB og Storebrand har på dette området. Deretter vil vi diskutere tema og søke å finne gode felles løsninger sammen. Som vanlig vil vi også bli oppdatert på hva som engasjerer andre i nettverket, og potensielt linke folk som står i det samme

Noen tips vi vil diskutere anvendelsen av:

 • Mål og følg opp psykologisk trygghet
 • Omgjøre feil til muligheter for læring og forbedring
 • Inviter og spør medarbeidere om idéer
 • Anerkjenn innspill og ta aksjon
 • Gjør det du sier, og demonstrer forpliktelse til psykologisk trygghet
 • Tren på fryktløshet
 • Oppmuntre til å stille spørsmål
 • Lytt aktivt
 • Belønn feil, særlig om de oppdages tidlig eller om de bidrar til læring
 • Bygg tillit og vis at du virkelig bryr deg

(Edmondson, 2018)

Vil du vite mer? Les mer om ledernettverket og din gevinst av å være en del av nettverket.

Pris: 12 900,- pr.år.

Meld deg på nettverket: