Språk

SPRÅK
Norsk, engelsk eller etter forespørsel

Sted

STUDIESTED
Digitalt og lokalt i egen rolle på jobben

Tid

STUDIELENGDE
90 dager

Pris

PRIS                   
Ta kontakt med oss for et pristilbud

Om lederprogrammet Prosjektleder

Gjennom lederprogrammet Prosjektleder vil deltagerne få økt kunnskap om effektiv prosjektledelse, samt konkrete og nyttige verktøy for å styrke det relasjonelle i teamet. Vi fokuserer særlig det som skjer i interaksjonen mellom mennesker og på den tause kunnskapen som må trenes på og brukes i praksis for å utvikles.

Vi har et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer i teknologi, rammebetingelser og marked skjer kjappere og kjappere. Det moderne samfunn blir i stor grad styrt av prosjekter, og det krever mye av deg som har en prosjektlederrolle.

Prosjektledelse som fortrinn

Måten prosjekter ledes på skal være et konkurransefortrinn, både i en krevende bransje og i et krevende arbeidsmarked. God prosjektledelse sørger for at teamet leverer forventet kvalitet på prosjektet innenfor tid og budsjett. En god prosjektleder er god på det relasjonelle som får de ansatte på prosjektet til å prestere bedre, enn de selv trodde var mulig.

Prosjektlederne, som deltar i dette lederprogrammet, får de verktøyene de trenger, både for egen og virksomhetens suksess. De trenes opp i å få seg selv og andre til å prestere og samarbeide på en bedre måte slik at effektiviteten i virksomheten øker. Folk som tidligere har tatt dette programmet har typisk økt produktiviteten og anseelsen på egen arbeidsplass.

Treningen av deltagerne foregår som en integrert del på jobben, og det gjør at virksomheten kan merke umiddelbar effekt. Denne spesielle typen lederutvikling over 12 måneder er effektiv og lønnsom.

Gjennom programmet får prosjektlederne raskt et solid nettverk med andre prosjektledere. Klassene på 10-12 personer kan enten være for prosjektledere i samme virksomhet, for eksempel på tvers av avdelinger – eller fylles opp med prosjektledere fra ulike virksomheter.

– En dyktig leder er det viktigste verktøyet for å få det beste ut av medarbeiderne.

Øyvind Tjærnes
Leadership trainer, FRONT Leadership

Lederprogrammets faglige innhold

En prosjektleder må hele tiden ha fokus på folka i prosjektet, budsjettet og tiden. Det faglige innholdet i dette programmet er bygget opp slik at en prosjektleder får verdifull ledertrening, styrket relasjonell kompetanse og et solid nettverk av prosjektledere å dra nytte av.

Prosjektledere får trene på ulike metodene for å få hele teamet til å levere bedre. Programmet er bygget på emner som prosjektledere typisk trenger for å øke effektiviteten i sine prosjekter:

 • Lærende tankesett og disiplinert læring i jobben
 • Prioritering og målfastsettelse i prosjekter
 • Tidsstyring, møteledelse og delegering
 • Coaching av kolleger og fagspesialister
 • Omsorg & støtte for andre
 • Feedback – gi og få tilbakemeldinger
 • Inspirerende kommunikasjon og påvirkning
 • Beslutningstaging og planlagt oppfølging

Sammen etableres nye atferdsmønstre

Prosjektledelse kan være en krevende øvelse, hvor mange interesser skal veies opp mot hverandre hele tiden. I dette lederprogrammet fokuserer vi på hvordan håndtere usikkerhet, risiko og muligheter. Det som fungerer i én sammenheng kan være mislykket i en annen.

Dette lederprogrammet hjelper prosjektledere med å forstå hvilken metode som vil ha best effekt i ulike situasjoner og med ulike personer. Sammen etablerer vi nye atferdsmønstre og bedre praksis – til beste for virksomheten som deltageren er prosjektleder i.

Verdifull ledertrening med umiddelbar effekt

Som deltaker i dette lederprogrammet vil du få konkrete verktøy til god prosjektledelse og mulighet til straks å bruke det du har lært i egen lederjobb. På den måten får du underveis verdifull trening som gjør at den nye kunnskapen blir gjort om til vaner. Slik vil lederprogrammet bidra til bedre prosjektledelse raskt.

Programmet passer for prosjektledere som

 • Har lang erfaring med prosjektledelse eller er nye som prosjektledere
 • Har ansvar for å levere på store og komplekse prosjekter som involverer mange personer
 • Ønsker et solid nettverk av prosjektledere
 • Ønsker å drive effektiv prosjektledelse innenfor tid og budsjett

Praktisk gjennomføring:

verktoy

Hvorfor Front

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på sidelinjen for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

Les mer om lederutvikling
Front Wheel

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

Les mer om vår metode
layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.

Les mer om gjennomføring

Hvem er vi

Våre lederprogram

Ta kontakt for mer informasjon