Hvordan kan du trene for å bli en bedre leder?

Last ned veilederen og få 10 punkter for effektiv lederutvikling

FRONT Leadership har mange års erfaring med digital ledertrening, og har med utgangspunkt i forskning utviklet effektive metoder for ledertrening på jobben.

Kjernen av dette har vi samlet i 10 punkter som er listet i denne veilederen. Målet er at den skal være et nyttig verktøy i både planlegging, gjennomføring og evaluering av den enkeltes lederutvikling.

Områder som dekkes i veilederen er blant annet;

  • Hvordan skape tillit og bygge relasjoner
  • Hvordan identifisere og internalisere læringsmål
  • Ulike læringsmetoder
  • Effekten av en læringspartner

Ledelse er en praktisk ferdighet hvor man oppnår mestring gjennom øvelse og trening der man er. Læring bør derfor tilbys på jobben og i jobben for størst mulig effekt.

Fyll ut skjema for å motta veilederen på mail