Rapporter og veiledere

Design

Lederutvikling hos norske virksomheter

Hvordan jobber norske virksomheter med lederutvikling, og hva slags resultater fører det egentlig til?

Opinion har på vegne av FRONT Leadership undersøkt 127 norske virksomheter, og vi deler nå funnene med deg.

 • 96 % av virksomhetene med 500+ ansatte har sett økt lønnsomhet som følge av lederutvikling.
 • 71 % av virksomhetene med 500+ ansatte mener lederskap er vanskeligere enn for 10 år siden.
 • 1/4 bruker 50+ timer i året på lederutvikling for hver enkelt leder.
 • Dobbelt så mange vil bruke klart mer penger på lederutvikling i 2024 som dem som vil bruke mindre.
Mockupmagasin

Lederutvikling i Norge i dag 

– de siste 12 månedene versus de neste 12 månedene 

 

I rapporten kan du blant annet lese enda mer om:

 • hvor mye virksomheter investerer i lederutvikling
 • hva som er viktig for virksomhetene i forhold til lederutvikling
 • hvordan lederutviklingen utføres
 • hvor virksomhetene får informasjon om lederutvikling
 • hvordan virksomhetene evaluerer lederutvikling
 • forskjeller ut fra størrelse på virksomhetene
 • forskjeller ut fra kompetansen i toppledelsen
Hr InterJuet

Lær av norges beste HR-topper

 • Hvordan håndterer de HR i Norges største og kanskje mest suksessfulle virksomheter?
 • Hva gjør de for å utvikle kompetanse og mennesker for fremtiden?
 • Hvilke vurderinger og hvilke investeringer gjøres og hvorfor?
 • Hvordan tenker egentlig de som lykkes og hva kan du lære av dem?
Effektiv Leadertrening

Veileder for effektiv ledertrening

Vi har samlet 10 punkter som er listet i denne veilederen. Målet er at den skal være et nyttig verktøy i både planlegging, gjennomføring og evaluering av den enkeltes lederutvikling.

Områder som dekkes i veilederen er blant annet;

 • Hvordan skape tillit og bygge relasjoner
 • Hvordan identifisere og internalisere læringsmål
 • Ulike læringsmetoder
 • Effekten av en læringspartner

Foredrag

Tom Georg Olsen

Tom Georg Olsen – tillit som strategi

Etter et forskningsprosjekt i samarbeid med NHH og Miles, ble han overbevist om at gode ledere først må bli tjenere. Organisasjonen følger derfor prinsippene til tjenende lederskap, hvor tillit er en av hovedingrediensene. Tillit er strategi i Miles, og på TAKE LEAD 2023 fortalte Olsen om hvorfor det gir suksess.

Anders Dysvik

Anders Dysvik – lederen som talentutvikler

Anders Dysvik, Professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, holdt under TAKE LEAD 2022 et spennende foredrag om hvordan du som leder kan jobbe med talentutvikling.Gikk du glipp av TAKE LEAD konferansen? Eller var det så spennende at du gjerne vil se det igjen.

Lead on Screen med Hedda Kise

Lead on Screen med Hedda Kise

Etter snart 30 år som programleder i NRK og TV2, ser Kise et enormt potensial hos ledere til å kunne informere og påvirke mer effektivt. Hun viser deg hvordan du skal opptre foran kamera med overbevisning, og hun hjelper med å skrive manus som virkelig treffer.