Hvorfor FRONT

Ledelse er en kjernevirksomhet i enhver organisasjon av en viss størrelse. Oftest er ledelse helt avgjørende for at organisasjoner skal overleve og ikke minst vinne i en tøff  konkurranse med andre.  

Vår ambisjon er å være i front for å hjelpe ledere i front. Ledere som vil være et  eksempel til etterfølgelse, som ønsker å vise vei og være den både de ansatte og  toppledelsen elsker. 

Organisasjoner som ønsker å være i front,  må ha ledere som er i front.

– Mats Kristensen

Ansatte påvirkes av godt og dårlig lederskap 

Som leder har du et visst antall ansatte som påvirkes av godt lederskap og av dårlig  lederskap. Hvordan ledelsen utføres har derfor stor effekt på virksomhetens  lønnsomhet. Å styrke lederkompetansen er derfor essensielt for en bærekraftig  utvikling av enhver virksomhet. 

Mange ledere sliter med å finne balansen mellom å være fagspesialist og «leder spesialist». Denne ubalansen og usikkerheten er svært ofte årsak til dårligere  resultater.