Coaching og veiledning med lederutvikler i FRONT Leadership

Det kan være ensomt å være leder. Da er det ofte godt å ha en profesjonell coach eller veileder man kan snakke med alt om.

Vil du hjelpe lederne med å bli enda bedre til å levere resultater gjennom andre? Ser du tegn til at lederne på arbeidsplassen begynner å bli slitne i lederrollen? Eller vil du rett og slett foregripe slitasjen? 

Da kan vår coaching og veiledning være akkurat det som trengs.

Ta en prat med oss om coaching og veiledning

Hvorfor er coaching og veiledning så viktig?

Fordi arbeidslivet er i endring – og i økende grad. Kravene til lederne er høyere enn noensinne. Utfordringene deres er mer komplekse, og behovet for kontinuerlig selvrefleksjon er større. Samtidig har ikke kravet om fokus og effektivitet blitt mindre, snarere tvert imot. 

Vi vet at coaching og veiledning gjør kompleksiteten håndterbar. Forskningen viser også at veiledning er et svært godt virkemiddel for forebygging av utbrenthet hos ledere.

Vår coaching og veiledning sørger også for at lederne får

  • konkrete verktøy for læring og endring, og for å takle en krevende rolle
  • et mer bevisst forhold til egen praksis, noe forskning har vist er prestasjonsfremmende
  • et lærende tankesett (growth mindset)
Kontakt oss

Hvem passer vår coaching og veiledning for?

For alle ledere på alle nivåer og i ulike situasjoner! Programmet vårt er et godt forebyggende tiltak mot lederslitasje i organisasjonen. Det fungerer også utmerket for ledere som uttrykker ønske om å reflektere og utvikle seg i sin egen rolle. Vår coaching og veiledning kan også tilpasses helt konkrete caser en leder ønsker innspill på og vil jobbe med. Programmet er også perfekt for ledere som begynner å bli slitne og trenger å stoppe opp for å finne gnisten igjen.

Vi har lang erfaring med veiledning og coaching av ledere fra både privat og offentlig sektor. Lederne trenger ikke ha erfaring med veiledning eller coaching på forhånd.

Hvordan gjør vi det?

En time med veiledning eller coaching er på 45 minutter, men vi anbefaler å kjøre dobbelttimer på 90 minutter. Samtalene er individuelle. De kan gjennomføres både fysisk og digitalt, alt etter hva som passer deg best. Vi tilbyr pakker som på 12 timer og oppover.

Vi jobber med utgangspunkt i den enkelte leder og dennes mandat. De kan selv bestemme hva de ønsker å ta opp i timen. Målet er å legge til rette for at lederen

  • får bedre overblikk og flere perspektiver
  • opererer kreativt og løsningsorientert
  • kjenner på anerkjennelse og trygghet både i rollen og i lederpraksisen

Vi bygger på et positivt menneskesyn med utgangspunkt i at lederen er eksperten på seg selv og sin situasjon. Vi stiller spørsmål heller enn å komme med svar. På den måten får vi lederen til å reflektere rundt sin egen situasjon:

  • Hva er det jeg har lyst å få til?
  • Hvorfor er det viktig for meg?
  • Hva blir annerledes når jeg har lykkes?
  • Hva gjør jeg da annerledes – helt konkret?

Vi hjelper lederen med å sortere og rydde, og med å legge en konkret plan.


Åpne program

I våre åpne program går du sammen med andre ledere som er i tilsvarende stilling som deg selv. Vi har program for leder på ulike nivåer og med ulik fartstid.

Bedriftsprogram

Vi har lang erfaring med å tilpasse program for den enkelte bedrift og jobber med ledere på alle nivåer, med ulike problemstillinger og i ulike bransjer.


Slik jobber vi

Settings 1

Hvorfor FRONT?

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på siden for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

Front Wheel

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.


Lederutvikling

Anniken Fisher
Head of Learning and Culture, Volue

– Det er gøy å se en tydelig forbedring i målsetningene vi har satt oss! Vi ser også en endring i hvilke forventninger som er knyttet til lederrollen. Tidligere har gullstandarden vært den operative lederen som har blitt leder på bakgrunn av fagkompetanse. Selskapets natur har endret seg mye etter etableringen og lederrollen deretter. Lederutviklingsprogrammet har bidratt til en større forståelse for denne endringen og hva som kreves for å være leder i Volue fremover.


Kontakt oss for en prat

Vi gleder oss til å samarbeide med deg som ønsker å utvikle eget eller andres lederskap, og ta i bruk vår erfaring til kundens beste. Teamet vårt besitter en bred ekspertkompetanse og kan bistå i utviklingen av både påtroppede ledere, nye ledere , erfarne ledere og ledergrupper på executive nivå.

Kontakt oss