Ledergruppeutvikling med FRONT Leadership

Visste du at hele 40 prosent av tiden som brukes i norske ledergrupper, oppleves som uproduktiv og bortkastet tid?

Ikke alle ledergrupper er så effektive som de kunne ha vært. Det kan vi hjelpe dere med.

Hvordan ledergruppen fungerer, har stor betydning for virksomhetens prestasjoner. En god ledergruppe fører til økt produksjon og bedre resultater. Derfor er ledergruppeutvikling en god investering som både bygger kultur og konkurransefortrinn. 

Ta en prat med oss om ledergruppeutvikling

 

Hvorfor trenger jeg ledergruppeutvikling?

Fordi nesten alle ledergrupper kan bli mer effektive! Vi vet både fra forskningen og vår egen erfaring at de fleste ledergrupper kan forbedres på ett eller flere punkter. Forskning på effektivitet i ledergrupper viser at følgende problemer går igjen:

 

  • manglende enighet om ledergruppens funksjon, formål og saker 
  • ineffektive ledermøter 
  • for mye tidsbruk på administrative oppgaver vs. overordnet strategi 
  • at gruppen er en samling enkeltledere i stedet for et samkjørt team 
  • relasjonsproblematikk 
  • lite kontinuerlig læring 

Det holder å kjenne seg igjen i ett av punktene for at ledergruppeutvikling vil gi god avkastning.

Kontakt oss

Hvem er ledergruppeutvikling til for?

Våre program er for alle slags ledergrupper! Vi har lang erfaring med både toppledergrupper og ledergrupper på lavere nivåer, og med nyetablerte grupper og ledergrupper som har jobbet sammen lenge. 

Vi vet at utviklingen av en ledergruppe må skreddersys etter situasjonen i gruppen, så vi tilpasser oppleggene våre etter hva som passer best for dere.

 

Hva får vi igjen for ledergruppeutvikling?

Bedre gjennomføringskraft, sterkere teamfølelse og bedre beslutninger! For å nevne noe. En ledergruppe har ansvar for organisasjonens overordnede strategi og er spydspissen for å nå de strategiske målene. Da er det ikke så rart at en mer effektiv ledergruppe gir solid merverdi. 

For å gå litt mer i detalj: Dette er det vi faktisk vet om utbyttet av vår ledergruppeutvikling:

Filled Path turkis Beslutningskvaliteten blir bedre

Gruppen blir flinkere til å ta grundige diskusjoner der alle tar med både bredde og dybde i perspektivene sine. De blir flinkere til å ta grepene der de trengs og treffe veloverveide beslutninger.

Filled Path turkis Gjennomføringskraften øker

Gruppen blir flinkere til å følge opp beslutningene de tar, og til å ansvarliggjøre hverandre ved behov.

Filled Path turkis Teamfølelsen blir sterkere

Etter ledergruppeutviklingen har gruppen blitt et team med et felles mål, og ser på seg selv som en del av en større helhet. Dette kan igjen føre til at avdelingene samarbeider bedre. 

Ledergruppen blir også flinkere til å utnytte sitt eget mangfold som en styrke, og hver enkelt tar større ansvar for at samspillet i gruppen blir best mulig. Forståelsen av hverandres behov og utfordringer blir bedre, de deler i større grad informasjon og ressurser med hverandre, og står sammen ansvarlige for beslutningene gruppen fatter.

Filled Path turkis Den kontinuerlige læringen blir mer konkret

Gruppen lærer seg å identifisere nødvendige endringer og justeringer underveis, og starter og følger opp nødvendig endringsarbeid.

Filled Path turkis Lederne blir bedre ledere

Gruppens ledere blir tryggere i rollen sin og mer bevisste på hvordan de påvirker andre. I tillegg blir lederne i gruppen flinkere til å samarbeide, utveksle råd og støtte og utvikle seg sammen.

 

Hvordan foregår selve ledergruppeutviklingen?

Kort fortalt: Først kartlegger og analyserer vi hvordan ledergruppen fungerer i dag, og hvilket utviklingspotensial den har. Deretter utarbeider vi en prioritert tiltaksplan i samarbeid med lederen av ledergruppen. 

Planen inneholder tiltak både på individuelt nivå og gruppenivå, og tiltak som kan gjøre med oss eller uten oss.

Vi baserer oss på den anerkjente forskningen til Bang og Middelfart om effektive ledergrupper. Våre lederutviklere har lang erfaring og er i tillegg sertifiserte i analyseverktøyet Effect. Utviklingsarbeidet går over tid for å sikre at det dere lærer, også blir det dere gjør i praksis.  

 

Referanse: Post Nord, Bergene Holm, Hapro, LNS 


Åpne program

I våre åpne program går du sammen med andre ledere som er i tilsvarende stilling som deg selv. Vi har program for leder på ulike nivåer og med ulik fartstid.

Bedriftsprogram

Vi har lang erfaring med å tilpasse program for den enkelte bedrift og jobber med ledere på alle nivåer, med ulike problemstillinger og i ulike bransjer.


Slik jobber vi

Settings 1

Hvorfor FRONT?

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på siden for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

Front Wheel

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.


Lederutvikling

Anniken Fisher
Head of Learning and Culture, Volue

– Det er gøy å se en tydelig forbedring i målsetningene vi har satt oss! Vi ser også en endring i hvilke forventninger som er knyttet til lederrollen. Tidligere har gullstandarden vært den operative lederen som har blitt leder på bakgrunn av fagkompetanse. Selskapets natur har endret seg mye etter etableringen og lederrollen deretter. Lederutviklingsprogrammet har bidratt til en større forståelse for denne endringen og hva som kreves for å være leder i Volue fremover.


Kontakt oss for en prat

Vi gleder oss til å samarbeide med deg som ønsker å utvikle eget eller andres lederskap, og ta i bruk vår erfaring til kundens beste. Teamet vårt besitter en bred ekspertkompetanse og kan bistå i utviklingen av både påtroppede ledere, nye ledere , erfarne ledere og ledergrupper på executive nivå.

Kontakt oss