Lederprinsipper med FRONT Leadership

Lederprinsipper er noen grunnleggende leveregler som beskriver ønsket lederatferd hos lederne i en virksomhet. Disse prinsippene bør være konkrete, målbare, trenbare og tilpasset den enkelte organisasjon. 

Vi kan hjelpe dere med å sette lederprinsipper på dagsordenen, uansett om dere trenger nye fra bunnen av eller vil gi nytt liv til prinsippene dere har fra før. Vi gjør det enkelt for deg å involvere alle som bør involveres, slik at alle ledere føler seg sett og hørt, og toppledelsen har eierskap til resultatet. Prosessene våre er basert på anerkjent forskning på godt og effektivt lederskap.

Hvorfor er lederprinsipper viktig?

Kort oppsummert: Fordi de er praktiske kjøreregler og grunnleggende verdier i ett. 

Lederprinsippene sørger for en konsekvent og effektiv ledelse som bygger en sterk og sunn kultur på hele arbeidsplassen, og de hjelper dere med å nå målene deres.

Vi kan utdype litt:

  • Lederprinsippene gjør lederne mer bevisste på sin egen ledelse og lederstil. Vi vet at ledere med høy grad av selvinnsikt og bevissthet på egne styrker og utviklingspotensialer er viktig for å oppnå det beste lederskapet.
  • De fungerer som atferdsnormer. Lederne i organisasjonen får en felles forståelse av hvordan ledelsen skal utøves i akkurat denne virksomheten. Vi vet at det er slik man får en god og produktiv organisasjonskultur.
  • De bidrar til å rekruttere de riktige menneskene. Allerede fra starten vet den potensielle nye lederen hvilke forventninger dere har til lederatferden.
  • De sørger for et felles språk og en felles forståelse av hva som er godt lederskap hos dere. Det hjelper den enkelte leder med å finne formålstjenlig retning i utviklingen av sin personlige lederstil.

 

Lederprinsipper som er nøye gjennomtenkt, tydelig kommunisert og fulgt opp i praksis, blir en ledestjerne som betyr like mye for virksomheten som logoen og navnet. De blir en viktig del av kulturen og forteller mye om hva organisasjonen står for. Prinsippene blir en filosofi som faktisk virker i praksis og hjelper dere framover.

Kontakt oss

Hvem skal lederprinsippene gjelde?

Lederprinsippene skal være like gjeldende og oppnåelige for alle lederne i virksomheten, uavhengig av posisjon og fartstid. Det har vært et viktig mål når vi har utformet disse prinsippene.

Hvordan går vi fram? 

Når vi skal hjelpe dere med lederprinsippene deres, begynner vi med en kartlegging av deres behov. Denne fasen består av intervjuer og spørreundersøkelser.

I arbeidsfasen gjennomfører vi to workshops sammen med dere. I implementeringsfasen hjelper vi dere med kommunikasjon og lederutvikling.

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om hvordan vi hjelper deg med lederprisnipper.

Referanser: Inmeta, LNS, Wilhelmsen 


Åpne program

I våre åpne program går du sammen med andre ledere som er i tilsvarende stilling som deg selv. Vi har program for leder på ulike nivåer og med ulik fartstid.

Bedriftsprogram

Vi har lang erfaring med å tilpasse program for den enkelte bedrift og jobber med ledere på alle nivåer, med ulike problemstillinger og i ulike bransjer.


Slik jobber vi

Settings 1

Hvorfor FRONT?

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på siden for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

Front Wheel

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.


Lederutvikling

Anniken Fisher
Head of Learning and Culture, Volue

– Det er gøy å se en tydelig forbedring i målsetningene vi har satt oss! Vi ser også en endring i hvilke forventninger som er knyttet til lederrollen. Tidligere har gullstandarden vært den operative lederen som har blitt leder på bakgrunn av fagkompetanse. Selskapets natur har endret seg mye etter etableringen og lederrollen deretter. Lederutviklingsprogrammet har bidratt til en større forståelse for denne endringen og hva som kreves for å være leder i Volue fremover.


Kontakt oss for en prat

Vi gleder oss til å samarbeide med deg som ønsker å utvikle eget eller andres lederskap, og ta i bruk vår erfaring til kundens beste. Teamet vårt besitter en bred ekspertkompetanse og kan bistå i utviklingen av både påtroppede ledere, nye ledere , erfarne ledere og ledergrupper på executive nivå.

Kontakt oss