10 prinsipper for effektiv ledertrening

1
Skap tillit og bygg relasjoner
2
Sett spesifikkelæringsmål med forankring
3
Spesifiser tydelig og meningsfullt innhold på programmet
4
Tilpass varighet og frekvens
5
Sett spesifikke læringsmål med forankring
6
Varier bruk av læringsmetoder
7
Involver ledersleder
8
Bruk treningspartner
9
Ha løpende måling og relevant feedback
10
Legg til rette for kontinuerlig utvikling

Du kan lese mer om FRONT Leaderships prinsipper for utvikling av lederkompetanse i vår veileder for effektiv ledertrening. Der kan du lese mer om hvordan vi jobber med disse og hvorfor disse er viktige å ivareta i lederutviklingsprogram.

– God kommunikasjon handler om kontinuerlig
oppklaring av misforståelser.

Marit Horgen
Leadership trainer, FRONT Leadership