Lyst til å være i et nettverk av lederutviklere?

Vi er Norges største og mest erfarne nettverk med engasjerte og ambisiøse lederutviklere. Nettverksgruppen er for deg som har ansvar for organisasjon- og lederutvikling i egen virksomhet og hvor planlegging, gjennomføring og/eller evaluering av lederutvikling utgjør den vesentligste delen av jobben. Du tror at det finnes mer effektive måter å utvikle god ledelse, og du ønsker å være blant de fremste innenfor dette området.

Formål og bakgrunn til ledernettverket

En lederutvikler kan ofte føle seg ensom når man skal forberede, gjennomføre og evaluere lederutvikling for egen virksomhet. Derfor er det en fordel å være med i et nettverk av lederutviklere utenfor organisasjonen, der man kan få uavhengig rådgivning og spare tid og ressurser ved å lære av og med andre.

I dette lederutviklingsnettverket deler du kunnskap og får sparring i et fortrolig nettverk for virksomheter som ikke konkurrerer med hverandre. Deltagerne er glødende engasjert av lederutviklingsfaget og har høye ambisjoner for seg selv og lederne i egen virksomhet.

Din gevinst av å være en del av et ledernettverk

 • Du utvikler din egen kompetanse på en effektiv og engasjerende måte.
 • Du får et nettverk av likesinnede, som gir verdi både profesjonelt og sosialt.
 • Du får inspirasjon og nye ideer å dra nytte av.
 • Du får hjelp til å løse utfordringer fra profesjonelle sparringspartnere i et fortrolig forum.
 • Du holder deg oppdatert på lokale og globale trender.
 • Du utvider mulighetsrommet for både deg selv og virksomheten du representerer.

Slik fungerer ledernettverket

Vi arrangerer fem samlinger i året. I hver samling får deltagerne tre timer med faglig utvikling, inspirasjon og nye relasjoner. Datoer for samlinger fastsettes fortløpende av nettverksmedlemmene og vil være klart 3 – 6 måneder i forkant.

Møtene arrangeres fysisk lokalt i Oslo-området

Agendaen består av:

 • faglige innlegg fra ressurspersoner
 • deling av suksesshistorier fra gruppen
 • case-arbeid rundt relevante problemstillinger
 • fagdiskusjoner
 • deling av nyttige verktøy
 • råd og tips

Alle deltagerne har full oversikt over kommende samlinger og andre deltagere i nettverksgruppen på en egen nettside for gruppen. Der har du tilgang til all informasjon og mulighet til å kommunisere med andre i gruppen. F.eks. ifm konkrete problemstillinger eller dersom du ønsker å dele en suksesshistorie eller noe annet du har erfart.

Potensielle temaer til ledernettverkets samlinger

 • Vurdering av lederutviklingsbehov, herunder valg av hensiktsmessig metode
 • Bygge et godt business case og intern-presentasjon for investering i lederutvikling
 • Evidensbasert lederutvikling og trening på det som har forskningsmessig belegg
 • Effektive undervisningsmetoder og variasjon i virkemidler.
 • Utvikle lederutviklingsprogram som understøtter overordnet strategi i virksomheten
 • Bruk av målemetoder i lederutvikling. Beste praksis og fallgruver
 • Nyansering og individualisering av lederutvikling for å tilpasse opplegget til den enkelte deltager
 • Etablere en lederkultur, hvor det er gjengs å ha gode lederferdigheter
 • Evaluering av utviklingstiltak med tanke på innhold og metode
 • Valg av leverandør av lederutviklingsbistand og vurdering av deres ekspertise og foreslåtte tiltak

Pris: 14.900,- eks.mva. per deltager per år

Nettverksmedlemmer i FRONT

Dette er nettverkets viktigste ressurs, da hele verdien med medlemskap ligger i å høste og lære av hverandre og hjelpe hverandre til å bli bedre. Derfor er vi både stolte og fornøyd med å kunne liste 12 av over 40 nåværende nettverksmedlemmer.

postnord1
Røde Kors nettverksmedlem
5
storebrand1
Rode Kors 3
1
Rode Kors 4
dnb
Rode Kors 2
Skanska
Visma
Gjensidige

FRONT Ledernettverk samlinger 2023

Fredag 9.juni: kl. 09:00 (sted TBD)

Fredag 15. september: kl. 09:00 (sted TBD)

Fredag 17. november: kl 09:00 (sted TBD)

Fredag 2. februar: kl. 09:00 (sted TBD)

 

Kalender ikon