Lyst til å være i et nettverk av lederutviklere?

Vi er Norges største og mest erfarne nettverk med engasjerte og ambisiøse lederutviklere.Nettverksgruppen er for deg som har ansvar for organisasjon- og lederutvikling i egen virksomhet og hvor planlegging, gjennomføring og/eller evaluering av lederutvikling utgjør den vesentligste delen av jobben. Du tror at det finnes mer effektive måter å utvikle god ledelse, og du ønsker å være blant de fremste innenfor dette området.

Formål og bakgrunn tilledernettverket

En lederutvikler kan ofte føle seg ensom når man skal forberede, gjennomføre og evaluere lederutvikling for egen virksomhet. Derfor er det en fordel å være med i et nettverk av lederutviklere utenfor organisasjonen, der man kan få uavhengig rådgivning og spare tid og ressurser ved å lære av og med andre.I dette lederutviklingsnettverket deler du kunnskap og får sparring i et fortrolig nettverk for virksomheter som ikke konkurrerer med hverandre. Deltagerne erglødende engasjert av lederutviklingsfaget og har høye ambisjoner for seg selv og lederne i egen virksomhet.

Din gevinst av å være del av et ledernettverk

 • Du utvikler din egen kompetanse på en effektiv og engasjerende måte.
 • Du får et nettverk av likesinnede, som gir verdi både profesjonelt og sosialt.
 • Du får inspirasjon og nye ideer å dra nytte av.
 • Du får hjelp til å løse utfordringer fra profesjonelle sparringspartnere i et fortrolig forum.
 • Du holder deg oppdatert på lokale og globale trender.
 • Du utvider mulighetsrommet for både deg selv og virksomheten du representerer.

Slik fungerer ledernettverket

Vi arrangerer fem samlinger i hvert kalenderår. Og i hver samling får deltagerne tre timer med faglig utvikling, inspirasjon og nye relasjoner. Datoer for samlinger fastsettes fortløpende av nettverksmedlemmene og vil være klart 3 – 6 måneder i forkant.

Normalt arrangeres møtene fysisk i våre lokaler, men for nå møtes vi digitalt.

Agendaen består av faglige innlegg fra ressurspersoner, deling av suksesshistorier fra gruppen, case-arbeid rundt relevante problemstillinger, fagdiskusjoner og deling av nyttige verktøy, råd og tips.

Alle deltagerne har full oversikt over kommende samlinger og andre deltagere i nettverksgruppen på en egen nettside for gruppen. Der har du tilgang til all informasjon og mulighet til å kommunisere med andre i gruppen. F.eks ifm konkrete problemstillinger eller dersom du ønsker å dele en suksesshistorie eller noe annet du har erfart.

Potensielle temaer til ledernettverkets samlinger

 • Vurdering av lederutviklingsbehov, herunder valg av hensiktsmessig metode
 • Bygge et godt business case og intern-presentasjon for investering i lederutvikling
 • Evidensbasert lederutvikling og trening på det som har forskningsmessig belegg
 • Effektive undervisningsmetoder og variasjon i virkemidler.
 • Utvikle lederutviklingsprogram som understøtter overordnet strategi i virksomheten
 • Bruk av målemetoder i lederutvikling. Beste praksis og fallgruver
 • Nyansering og individualisering av lederutvikling for å tilpasse opplegget til den enkelte deltager
 • Etablere en lederkultur, hvor det er gjengs å ha gode lederferdigheter
 • Evaluering av utviklingstiltak med tanke på innhold og metode
 • Valg av leverandør av lederutviklingsbistand og vurdering av deres ekspertise og foreslåtte tiltak

Pris: 12.900,- eks.mva. per deltager per år

FRONT nettverksmedlemmer

Dette er nettverkets viktigste ressurs, da hele verdien med medlemskap ligger i å høste og lære av hverandre og hjelpe hverandre til å bli bedre. Derfor er vi både stolte og fornøyd med å kunne liste nåværende nettverksmedlemmer i alfabetisk rekkefølge:

postnord1
billfinger1
afyr1
storebrand1
unilabs1
stanley1
nittedal1
aker nettside 1

FRONT Ledernettverk samlinger 2021/2022

Kalender ikon

Fredag 17. september: 09.00 – 12.00 (lokalt i Oslo-område)

Fredag 19. november: 09.00 – 12.00 (digitalt)

Fredag 4. februar 2022: 09.00 – 12.00 (lokalt i Oslo-område)

Fredag 25. mars 2022: 09.00 – 12.00 (digitalt)

Fredag 20.mai 2022: 09:00 – 12:00 (lokalt i Oslo-området)