languageSpråk

SPRÅK
Norsk, engelsk eller etter forespørsel

Sted

STUDIESTED
Digitalt og lokalt i egen rolle på jobben

klokke

STUDIELEGNDE
90 dager

money

PRIS 26.000,-per deltager

Kontakt oss

Om Onboardingprogrammet

Ansatte bytter jobb oftere nå enn før, de kan ha flere jobber på en gang og det er mer bruk av hjemmekontor. Resultatet er at ansatte tilbringer mer av sitt arbeidsliv i onboarding, og de har ofte lite nettverk i organisasjonen når de trer inn i en ny rolle.

I tillegg har arbeidsgivere hele tiden ansatte i ulike stadier av onboarding. Et godt onboardingsprogram med ledertrening er derfor avgjørende for å lykkes.

Kontinuerlig påmelding

En fordel med dette lederprogrammet er at virksomheten kan melde på ledere når det passer best, dvs rett før eller rett etter at de har begynt i den nye rollen. Klassene på maksimum 12 personer kan enten være for ledere som har fått nye roller i samme virksomhet, for eksempel på tvers av avdelinger – eller fylles opp med ledere fra ulike virksomheter.

Kontakt oss

Kostnadsbesparende onboardingprogram

Ny som leder

Programmet sikrer Break even point

Onboardingprogrammet skal sikre at ansatte i nye lederroller raskest mulig skaper verdi dvs passerer break even point. I onboarding- og treningsprogrammet lærer deltagerne det som skal til for å beherske en ny rolle kjappest mulig, enten det dreier seg om en topplederstilling, en prosjektlederrolle eller en jobb som fagspesialist.

Med FRONT Leaderships skreddersydde og fleksible onboarding- og treningsprogram kommer den ansatte opptil tre måneder tidligere til det såkalte break even point enn uten et slikt program.

Gjennom klassen får deltagerne raskt et solid nettverk med 10-12 andre ledere å støtte seg til, og alle får én bestemt trenings- og sparringspartner som de vil ha svært god nytte av.

Liksom i toppidretten, må man som leder hele tiden trene og utvikle seg sammen med andre, for å være på pallen. Det gjelder i enda større grad når man skal inn i en ny rolle.

Gjennom lederprogrammet Ny i rollen vil deltagerne få konkrete verktøy til å lykkes bedre og økt kunnskap om effektiv ledelse. Måten det ledes på skal være et konkurransefortrinn, både i en krevende bransje og i et krevende arbeidsmarked.

God ledelse sørger for at de ansatte utvikler seg og presterer optimalt, både i dag og i fremtiden. En god leder får de ansatte til å prestere bedre, enn de selv trodde var mulig.

En konkret pensumliste blir tilgjengelig for søkere straks de er tatt opp på et program.

For bærekraftig vekst i en virksomhet, er utvikling av lederskap helt essensielt. Faget ledelse er blitt avgjørende for om bedrifter har suksess. Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, krever mer av den som skal tre inn i en ny lederrolle.

De første 90 dagene er avgjørende for suksess, så hvis mulig bør ledere være påmeldt allerede før eller fra første dag i ny rolle og senest innen et halvt år.

Det har vært veldig bra for meg å delta på onboardingprogrammet, jeg har absolutt opplevd progresjon både underveis og i etterkant av programmet.

Jeg har hatt spesielt godt utbytte av modulen Time Management og blitt god på å fordele tiden på de oppgavene jeg har. Jeg delegerer, prioriterer og tar meg tid til å snakke med de ansatte i større grad enn tidligere.

Takk til kursleder og programmet forøvrig for min utvikling!

Erik Strand | Distribusjonsleder Gjøvik Distribusjon | Posten Norge

Programmets faglige innhold

I 90 dagers-programmet bruker vi ca. 2 uker på hvert tema. De totalt seks temaene fokuserer på det som er avgjørende for å skape verdi i virksomheten.

 • Relasjon til egen leder
 • Skille vesentlig fra uvesentlig
 • Sikre tidlige seire
 • Team building
 • Samarbeidspartnere på tvers
 • Effektiv utvikling av andre

Verdifull trening tilpasset ny rolle

Det faglige innholdet er bygget opp slik at lederne får verdifull trening tilpasset ny rolle, styrket kompetanse og et solid nettverk av andre ledere å spille ball med. Programmet hjelper deg med å prioritere rett og gjøre de rette tingene i løpet av den første perioden i en ny lederrolle.

Fokuset blir rettet på å forstå egen rolle og konteksten rundt deg som leder, og her lærer du effektiv tilnærming. Samtidig jobber vi med den viktigste relasjonen du trenger på jobben, nemlig relasjonen til egen leder – og hvordan dere best jobber og skal jobbe sammen fremover.

Sikrer tidlige seiere for nye ledere

Deltagere på programmet blir hjulpet til å sikre tidlige seire og få god vind i seilene fra første stund – i en ny og krevende lederrolle. Videre får deltageren teknikker og verktøy som bidrar til å bygge og utvikle eget team, samt styrke relasjoner med viktige interessenter både internt og eksternt.

I etterkant av programmet kan du med fordel fortsette utviklingen på et av våre lederprogram. Dette programmet gir deg en meget god introduksjon til en ny rolle, mens våre andre program, som “ny som leder”, “erfaren leder”, “leders leder” og “toppleder” vil kunne videreutvikle ditt praktiske lederskap ytterligere.

Vi styrker lederkompetansen i din virksomhet og hjelper
dine ledere med å lykkes i lederrollen. Resultatet er
ansatte som trives, som presterer og som vokser videre.

Ingrid Nomme | Leadership trainer,
FRONT Leadership


Programmets faglige innhold

Virksomheter som ønsker

 • et fleksibelt og praktisk lederprogram for ledere i onboarding
 • rullerende påmelding hele året
 • effektivt program som får lederen raskt på plass i ny rolle

Ledere som

 • begynner, eller begynte i ny lederrolle i løpet av de siste seks månedene
 • har lang, kort, bred eller smal ledererfaring
 • er ny i lederrollen, eller bytter lederrolle internt eller eksternt
 • er rekruttert eksternt eller forfremmet internt

Praktisk gjennomføring:

Illustrasjon av læringstriangelet

Læringstriangelet består av fokuserte, relasjonelle treffpunkter og engasjerende,teknologibasert læring kombinert med praksis på jobben. Dette siste elementet er helt essensielt for at ledertreningen virkelig skal få en positiv effekt for virksomheten

Læringstriangelet

Vi i FRONT Leadership gjennomfører all ledertrening, basert på det som vi kaller det gyldne læringstriangelet.

Læringstriangelet består av fokuserte, relasjonelle treffpunkter og engasjerende, teknologibasert læring kombinert med praksis på jobben. Dette siste elementet er helt essensielt for at ledertreningen virkelig skal få en positiv effekt for virksomheten.

Praksis på jobben

Når du får ny kunnskap, må du innledningsvis være svært bevisst på den kunnskapen du har fått og skynde deg å ta den faktisk i bruk – før du mister og glemmer den.

Vi må bevisst bruke den nye kunnskapen med det samme, helst flere ganger. Det er først når vi praktiserer og bruker kunnskapen, gjentatte ganger, at den blir en del av vårt ubevisste adferdsmønster og vår lederstil. Først når den nye kunnskapen er blitt en del av vårt “ubevisste jeg” og brukes som en ryggmargsrefleks kan vi si at vi har tilegnet oss ny kompetanse og nye ferdigheter.

Den praktiske gjennomføringen av onboardingprogrammet, er derfor bygget rundt vanene dine. Vaner er bevisste valg som du har gjort gjentatte ganger slik at de til slutt har blitt ubevisste. Inntil 95 prosent av det vi gjør hver dag er vaner, og vi har rett og slett hverken tid eller hjernekapasitet til mange bevisste valg og gjøremål hver dag.

Det er om å gjøre at mest mulig ny kunnskap blir gjort om til vaner raskest mulig for å frigjøre kapasitet i topplokket til å fylle på med mer kunnskap som kan føre til nye, bevisste valg til beste for virksomheten din. Derfor foregår omboardingprogrammet bit for bit – over 90 dager, strukturert, systematisk og disiplinert.

«Ledelse er ikke et teorifag, det er et praktisk fag som krever mye øvelse. Gjennom våre treningsprogrammer gjør vi god ledelse til en vane hos våre deltagere.»

Ny som leder

Treningssyklusen

Programmet begynner alltid med en fysisk oppstartsamling for en ny klasse.
Her legges det vekt på forberedelser, forventningsavklaring, mobilisering for læring, nettverksbygging og taktisk tilnærming til ny rolle.

De neste 3 månedene gjennomføres 6 læringssykluser på to uker med undervisning i nettbasert samling på nettet, coaching fra egen leder, sparring med treningspartner, egenrefleksjon og trening på konkrete oppgaver og tilbakemeldinger.

Gjennom smarttelefonen får deltagerne ukentlig påminnelser, veiledninger, oppgaver og verktøy.

Front Wheel

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

Ta kontakt for mer informasjon