Lederutvikling i Norge i dag 

– de siste 12 månedene versus de neste 12 månedene 

Investering i lederutvikling vil øke sterkt de neste 12 månedene. Det går frem av en uavhengig undersøkelse som vi har fått utført blant over 400 bedriftsledere i Norge. Store virksomheter vil i snitt bruke mellom 30.000 og 40.000 kroner på lederutvikling, men den største økningen i bruken av lederutvikling skjer for små – og mellomstore virksomheter under 200 ansatte.  

I rapporten kan du blant annet lese enda mer om:

  • hvor mye virksomheter investerer i lederutvikling
  • hva som er viktig for virksomhetene i forhold til lederutvikling
  • hvordan lederutviklingen utføres
  • hvor virksomhetene får informasjon om lederutvikling
  • hvordan virksomhetene evaluerer lederutvikling
  • forskjeller ut fra størrelse på virksomhetene
  • forskjeller ut fra kompetansen i toppledelsen

FRONT Rapport A4 Mockup

Fyll ut skjema for å motta rapporten: