Språk

SPRÅK
Norsk, engelsk eller etter forespørsel

Sted

STUDIESTED
Digitalt og lokalt i egen rolle på jobben

Tid

STUDIELENGDE
12 måneder

Pris

PRIS
Ta kontakt med oss for et pristilbud

Om lederprogrammet Selvledelse

 

I lederprogrammet Selvledelse lærer deltagerne å lede seg selv, jobbe effektivt, styre
tiden sin og prioritere rett. Lederprogrammet passer både for ansatte som trenger stor
grad av selvledelse og for ledertalenter, som med tiden kan ta mer lederansvar for
andre.

Avgjørende for suksess

Faget ledelse har blitt avgjørende for om bedrifter har suksess. Det er i stadig større grad enkeltindividet som er ekspert på egne arbeidsoppgaver., Hver enkelt ansatt må derfor i stadig større grad ta ansvar for styringen av egen arbeidstid og evne til å prioritere rett.
Et stadig mer komplekst arbeidsliv, der endringer skjer kjappere og kjappere, krever også mer av den som skal tre inn i en lederrolle.

Lederprogrammet Selvledelse gir deltagerne verktøyene de trenger for å kunne ta mer ansvar, enten det dreier seg om egne arbeidsoppgaver eller en lederrolle. Deltagerne vil lære hvordan de påvirker miljøet rundt seg på en effektiv måte, slik at alle får utrettet mer.

De får de verktøyene de trenger for både egen og virksomhetens suksess, og de trenes opp i å få både seg selv og andre til å prestere og samarbeide på en bedre måte. Folk som tidligere har tatt dette programmet har typisk økt produktiviteten eller blitt forfremmet innen kort tid.

Treningen av deltagerne foregår som en integrert del på jobben, og det gjør at virksomheten kan merke umiddelbar effekt. Denne spesielle typen lederutvikling over 12 måneder er effektiv og lønnsom.

Klassene på maksimum 12 person kan enten være for ansatte i samme virksomhet, for eksempel på tvers av avdelinger – eller fylles opp med ansatte fra ulike virksomheter.

FRONT Leadership har i dag ledertrenere med syv ulike morsmål, så treningen kan foregå på det språket som er best for virksomheten. Gjennom programmet får ledertalentene et solid nettverk av ledertalenter og ledere.

Lederprogrammets faglige innhold

Som arbeidstager må du i dag hele tiden være i utvikling for å kunne gjøre en optimal jobb. Det faglige innholdet er bygget opp slik at deltagerne får verdifull ledertrening av seg selv, styrket kompetanse og et solid nettverk med andre ledertalenter og ledere som de kan diskutere arbeidsrelaterte spørsmål med.

For maksimal effekt, skreddersys alle kurs til deltagerne og virksomhetenes behov, men typiske emner vil være:

 • Lærende tankesett og disiplinert læring i jobben
 • Prioritering og målfastsettelse i egen hverdag
 • Tidsstyring, møteledelse og delegering
 • Coaching av kolleger og fagspesialister
 • Omsorg og støtte til andre
 • Feedback – gi og få tilbakemeldinger
 • Inspirerende kommunikasjon og påvirkning
 • Beslutningstaging og planlagt oppfølging

Behersk de ulike metodene for selvledelse

I dette programmet får du oversikt over de ulike perspektivene for lederskap, og du lærer å beherske de ulike metodene for å få deg selv og andre til å levere enda bedre. Hvilken metode du bør bruke, kommer an på både situasjon og person.

Oppgaverelatert ledelse er fokusert på «mål og retning», relasjonsorientert ledelse vil ha fokus på «omsorg og støtte», mens endringsorientert ledelse er opptatt av «utvikling og forbedring». Det er viktig å kunne bruke alle disse perspektivene til riktig tid og i riktig kontekst.

Etabler nye atferdsmønstre

Det som fungerer i én sammenheng kan være mislykket i en annen, og det faglige innholdet vil hjelpe deltagerne med å forstå hvilken metode som vil ha best effekt i ulike situasjoner og med ulike personer. Sammen etablerer vi nye atferdsmønstre og bedre praksis – til beste for effektiviteten til deltageren og virksomheten som deltageren er ansatt i.

Som deltager vil du få konkrete verktøy til god selvledelse og mulighet til straks å bruke det du har lært i egen arbeidshverdag. På den måten får du verdifull trening som gjør at den nye kunnskapen blir gjort om til vaner. Slik vil programmet bidra til bedre ledelse på tvers av geografi og funksjon.

– Personlig utvikling, både av ledere og av
medarbeidere, går gjennom å bygge relasjoner og å skape en positiv og raus arbeidskultur.

Stine Melfald
Leadership trainer, FRONT Leadership

Lederprogrammet Selvledelse passer for

Lederprogrammet Selvledelse passer for virksomheter som ønsker å styrke sine ansatte, og enkeltpersoner som ønsker å styrke sin kompetanse. Programmet passer for arbeidstagere som ønsker:

 • konkrete verktøy for hvordan lede seg selv og andre
 • bedre styring av tiden, prioritere rett og jobbe mer effektivt
 • et solid nettverk av ledertalenter og ledere
 • kvalifisere seg til neste steg i karrieren

Praktisk gjennomføring:

Front Wheel

Hvorfor FRONT?

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på siden for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

Les mer om Lederutvikling
settings 1

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

Les mer om vår metode
layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.

Les mer om gjennomføring

Hvem er vi

Våre lederprogrammer

Ta kontakt for mer informasjon