languageSpråk

SPRÅK
Norsk, engelsk eller etter forespørsel

Sted

LOKASJON
Digitalt og lokalt i egen rolle på jobben

klokke

PROGRAMLENGDE
12 måneder

money

PRIS
44. 000,-

Kontakt oss

Hvem er programmet for?

Dette programmet er for deg som har vært leder med personalansvar i flere år og har lyst å utfordre deg selv i din lederrolle.

Du er nysgjerrig på hvordan du i ennå større grad kan bidra til å påvirke og istandsette dine medarbeidere til å lykkes.

Hva kan du regne med å sitte igjen med etter endt program?

Vi har som mål at du gjennom programmet vil oppleve å bli bedre kjent med egne styrker og utviklingspotensial. Du vil få et mer bevisst forhold til egen lederfilsofi og hva det er som driver deg i din ledergjerning.

I en verden som er preget av et kontinuerlig behov for endring og utvikling, vil du lære hvordan du kan få med deg teamet ditt på en god måte i møte med disse kravene, slik at dere sammen når de målene dere setter dere.

Du vil lære hvordan du øker mulighetene for å påvirke både oppover og på tvers i din virksomhet.

Gjennom hele programmet jobber du tett med de andre deltakerne som også er erfarne ledere, noe som gir deg et viktig nettverk du kan spille på også lenge etter programmet er over.

Hvordan organiseres programmet?

Programmet består av 10 samlinger og strekker seg over en periode på 10-12 måneder.

Første og siste samling er fysiske heldagssamlinger som finner sted i våre lokaler sentralt i Oslo.

De 8 samlingene imellom, er digitale 2 timers samlinger, som gjør at du kan delta fra din egen arbeidsplass.

Hvert program består av maksimum 12 deltakere, og ledes av en engasjert og erfaren lederutvikler fra FRONT Leadership.

Riktige grep for å sikre suksess

Dette programmet gir deg økt kunnskap og verdifull ledertrening slik at du blir i stand til å ta de riktige grepene for å sikre suksess for din virksomhet. Lederne, som deltar i programmet, får de verktøyene de trenger og trenes opp i å få seg selv og andre til å prestere og samarbeide på en bedre måte slik at effektiviteten i virksomheten øker.

Etablerer raskt et solid nettverk

Ledertreningen integrert i hverdagen

Et konkurransefortrinn i bransjen


Lederprogrammets faglig innhold

Vi er svært opptatt av å ha et evidensbasert, faglig innhold og metodiske tilnærminger som er basert på vitenskapelig forskning og hva som virker. Våre program oppdateres jevnlig med nyere forskning innenfor ledelse.

I programmet erfaren leder tar vi spesielt for oss følgende temaer:

  • Personlig lederfilosofi
  • Prioritering og målfastsettelse for deg selv og andre
  • Psykologisk trygghet
  • Endringsledelse

Fremgangsmåte og gjennomføring

Våre læringsformer er alle godt forankret i nyere forskning og det som virker. Programmet er bygd opp slik at du gradvis får større og større utbytte, da du fortløpende blir introdusert for verktøy som setter stadig større fart på din utvikling som leder. Det benyttes i stor grad aktive læringsformer hvor du som deltaker selv er den aktive i læringen. Et gjennomgangstema i alle samlingene er refleksjon. Gjennom refleksjonen får du en dypere forståelse av hvem du er som leder, kunnskapen du tilegner deg og hvordan du kan oversette teori til praksis.

Rent praktisk kombinerer vi klasseroms-, teknologi-, nettverks- og erfaringsbasert læring. Vi legger til rette for individuell læring og læring sammen med andre. Vi legger til rette for at læring kan skje i sann tid, men også når det passer den enkelte deltaker best.

Casejobbing

For å sikre at det alltid er et tett bånd mellom teori og praksis, bringer du selv inn caser fra egen arbeidshverdag.

Individuell målsamtale

I starten av programmet vil du få en individuell målsamtale med din lederutvikler. Her vil dere sammen gjennomgå resultatene fra den første pulsmålingen, og sparre rundt hva det er du har lyst å få til med teamet ditt. Dere vil utforske situasjonen slik den er i dag, og sammen se hva som skal til for å komme til ønsket situasjon.

Leadership, like swimming, cannot be learned by reading about it.

Henry Mintzberg

Arbeid mellom samlingene

1 -Lederutfordringer

2 - Samtale med egen leder

3 - Læringsgruppe

4 - Avstemming med egne ansatte

5- Pulsmåling

6 - Mobil læring


– Ledelse handler om å sette retning og engasjere andre i å bli med på reisen.

Robert Marsalis
Leadership developer, FRONT Leadership


Våre forventinger til deg

  • Du tar ansvar for å være involvert i programmet
  • Du prioriterer å delta på samlingene
  • Du setter av tid til å utøve ledelse i egen lederhverdag
  • Du gjennomfører lederutfordringene

I lederutvikling hos FRONT leadership fikk jeg hjelp med å kombinere ledelse i en travel hverdag, med det å ha et langsiktige og strategisk perspektiv. Dette har gjort det lettere å prioritere, slik at jeg kan utvikle og utnytte potensialet i både meg selv og teamet mitt.
Maria Korban | Konstituert kommunikasjons -og markedsdirektør | PostNord

Praktisk gjennomføring:

verktoy

Hvorfor FRONT

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på sidelinjen for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

Front Wheel

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.


Hvem er vi

Om oss

Ledelse er en kjernevirksomhet i enhver organisasjon av en viss størrelse. Vår ambisjon i FRONT Leadership er å være i front for å hjelpe deg som leder i front.

MENNESKENE I FRONT

FRONT Leadership er en uavhengig rådgiver, som kommer inn i virksomheten som en nøytral og profesjonell veileder. Våre lederutviklere bidrar det kreative og konseptuelle, kvalitetssikringen av planer og/eller gjennomføring av planer.

SOLID NETTVERKSLEDER

Nettverksgruppen er for deg som har ansvar for organisasjons- og lederutvikling i egen virksomhet. Du tror at det finnes mer effektive måter å utvikle god ledelse på, og du ønsker å være blant de fremste innenfor dette området.


Våre åpne programmer

Erfaren leder

Programmet er for deg som har vært leder med personalansvar i noen år og har lyst å utfordre deg selv i din lederrolle.

Ny som leder

Dette er programmet for deg som har din aller første lederjobb med personalansvar. Du har et ønske om å bli en fantastisk leder som ser, hører og anerkjenner dine medarbeidere.

Leders leder

Dette er programmet for deg som leder ledere. Du er opptatt av å gå foran som et godt eksempel og er nysgjerrig på hva det vil si å lede ledere.

Onboardingprogram

Programmet for deg som er ny i rollen som leder. I programmet får du en klarhet av forventes og hva som blir dine viktigste prioriteringer de første månedene i ny rolle.

Ta kontakt for mer informasjon