Mangfoldsledelse høyt på agendaen hos Redd Barna

Linn Huse-Amundsen er direktør for mennesker og teknologi i Redd Barna. Hun har solid erfaring med kompetanse– og organisasjonsutvikling, HR og strategi. Her deler Huse-Amundsen av sine erfaringer og forteller at mangfoldsledelse er en prioritet i Redd Barna.

Hva har høyest prioritet for HR hos dere i tiden fremover, og hvordan angriper dere dette?

— Særlig fire punkter har høy prioritet fra HR sin side dette året. De tre første henger litt sammen:

  1. Fleksibilitet – tilpassing av arbeidslivet etter pandemien.
  2. Vi skal flytte januar 2023, så å sikre at den prosessen blir så sømløs som mulig er høyt på agendaen.
  3. Sykefravær – også hos oss ser vi at sykefraværet øker i kjølvannet av pandemien.
  4. Mangfold – Redd Barnas arbeid er tuftet på Barnekonvensjonen. Artikkel to i konvensjonen sier klart og tydelig at ingen barn skal oppleve diskriminering av noe slag. Det samme gjelder for alt Redd Barnas arbeid. Vi ønsker å jobbe enda mer systematisk med dette også internt, dette innebærer for eksempel å undersøke ulike måter å måle mangfold i Redd Barna, trene ansatte i mangfoldsledelse, øke bevisstheten rundt hva mangfold betyr og hvordan vi kan benytte oss av mangfold som et gode.
Linn Huse Amundsen

Linn Huse-Amundsen er direktør for mennekser og teknologi i Redd Barna.

— I alt dette arbeidet så jobber HR tett sammen med øvrig ledelse, ansatte, AMU og tillitsvalgte. Vår erfaring er at det er dette som uten tvil gir best resultat. I tillegg er vi nøye med å forklare hvorfor vi gjør ting og hvordan alt henger sammen fra innerst til ytterst. At alt vi gjør, av store og små endringer og tiltak, gjør vi fordi vi ønsker å få til så mye som mulig for barn. Alt kobles til vår visjon om at alle barn skal få oppfylt sin rett til å overleve, lære og være trygge. Vi er opptatt av å tydeliggjøre den røde tråden for alle ansatte og tydeliggjøre hva som er den enkeltes viktige rolle for å gjøre verden til et bedre sted.

Du nevner at mangfoldsledelse i Redd Barna har høy prioritet, hva er dine viktigste ambisjoner for utvikling hos dere?

— Mitt ønske er at Redd Barna skal være en av Norges beste arbeidsplasser – mangfoldig i ordets bredeste forstand og ikke minst et gøy sted å jobbe for alle. Derfor er min ambisjon for utvikling helt klart at utvikling er en naturlig del av arbeidshverdagen. Jeg tror på læring gjennom praksis. Læring er en naturlig del av livet, også på jobb. Jeg mener den beste læringen skjer i hverdagen, kontinuerlig, når du utfører arbeidsoppgavene dine, snakker med kollegaer, etc. Learning by doing, som den gode gamle John Dewey sa.

Hva har du gjort for å videreutvikle egen kompetanse?

— Min egen kompetanse er jeg opptatt av å utvikle hele tiden, akkurat som jeg ønsker for hele organisasjonen. Helt konkret så elsker jeg frokostmøter, nyhetsbrev, podcaster og artikler jeg finner her og der og føler jeg lærer nye ting hver dag! Og aller mest lærer jeg av mine fantastiske kollegaer i Redd Barna. Det er et stort privilegium å jobbe med så mange flinke folk og å gå på jobb å lære noe nytt hver eneste dag.

Hva er den viktigste erfaringen du har gjort deg det siste året?

— At vi får til utrolig mye kreativt og flott og spennende – også under ekstremt krevende omstendigheter med pandemi på andre året.

Hvem er det som imponerer deg og hvorfor?

— Folk flest! Og særlig mine kollegaer i Redd Barna. I år to med pandemi har de brettet opp ermene og hver eneste dag stått på for å beskytte og kreve barns rettigheter. Det er så inspirerende å være en del av! Og nå når krigen i Ukraina brøt ut. Jeg startet å jobbe i Redd Barna rett før pandemien, så det å se nå hvordan hele organisasjonen snur seg rundt og mobiliserer på et blunk er veldig imponerende.

Hvilket spørsmål har vi ikke stilt deg, som du helst ville ha fått i denne sammenheng?

«Det er jo enkelt for dere i Redd Barna å skape engasjement rundt organisasjonens formål. Hva er dine beste tips til organisasjoner som ikke nødvendigvis har et like opplagt samfunnsansvar?»

— Jeg mener de aller fleste organisasjoner er tuftet på et ønske om å gjøre en forskjell på en eller annen måte, så her gjelder det å løfte mål og visjon opp og frem i lyset. I tillegg vil jeg anbefale på det varmeste å inngå samarbeid med en organisasjon som Redd Barna. Det er lite som er mer engasjerende for ansatte enn å bidra til et bedre verden gjennom Redd Barnas arbeid. De som blir nysgjerrige er hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg.

Lær av landets mest erfarne HR-dirketører ved å laste ned HR-intervjuet

Markedsrapport 23