languageSpråk

SPRÅK
Norsk, engelsk eller etter forespørsel

Sted

LOKASJON
Digitalt og lokalt i egen rolle på jobben. Fysisk Kick-off og avslutning.

klokke

PROGRAMLENGDE
12 måneder
Oppstart: 05.09.2024

money

PRIS
39. 000,-

Kontakt oss

Hvem er programmet for?

Dette programmet er for ledere med personalansvar, som ønsker å utvikle sitt lederskap og trene for å bli en bedre leder.


Du har et ønske om å bli en fantastisk leder som ser, hører og anerkjenner dine medarbeidere. Du er gjerne nysgjerrig og har en glødende interesse for å få teamet ditt til å blomstre og levere sammen på krevende resultater.


Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, krever utvikling fra den som har en lederrolle. Ledere som deltar i programmet, får de verktøyene de trenger, både for egen og virksomhetens suksess.


God ledelse sørger for at de ansatte utvikler seg og presterer optimalt, både i dag og i fremtiden. En god leder får de ansatte til å prestere bedre, enn de selv trodde var mulig.

Hva kan du regne med å sitte igjen med etter endt program?

Vi har som mål at du etter endt program vil kjenne deg tryggere i lederrollen og at du har funnet ut hva slags leder du ønsker å være. Det vil vises igjen ved at du oppnår en større selvinnsikt, og blir bedre kjent med egne styrker og utviklingspotensial. Tryggheten vises igjen ved at du ikke bare snakker om hva slags leder du ønsker å være, men at du også viser dette igjen gjennom hvordan du utøver ledelse i praksis.

Du vil gjennom programmet bli bedre på å bygge gode relasjoner til de du leder, noe som innebærer at hver enkelt medarbeider kjenner seg sett, hørt og anerkjent. Du vet hva som skal til for å skape en kultur med høy grad av psykologisk trygghet. En kultur der folk er opptatt av å gjøre en best mulig jobb og levere gode resultater, og derfor stiller spørsmål når de ikke forstår, sier fra når de er uenige, løfter frem ulike perspektiv, lærer av sine feil og spør om hjelp heller en gang for mye enn en gang for lite.

Gjennom hele programmet jobber du tett med de andre deltakerne som også er ledere for første gang, noe som gir deg et viktig nettverk du kan spille på også lenge etter programmet er over.

Hvordan organiseres programmet?

Programmet består av 10 samlinger og strekker seg over en periode på 10-12 måneder.

Første og siste samling er fysiske heldagssamlinger som finner sted i våre lokaler sentralt i Oslo.

De 8 samlingene imellom, er digitale 2 timers samlinger, som gjør at du kan delta fra din egen arbeidsplass.

Hvert program består av maksimum 12 deltakere, og ledes av en engasjert og erfaren lederutvikler fra FRONT Leadership.

Fordeler og verdi du får med dette programmet

 • Rask effekt som viser seg i praktisk lederskap og ditt eget lederengasjement
 • Forståelse for hva som forventes- og verktøyene du trenger i lederrollen
 • Trygghet til å kunne håndtere typiske og krevende situasjoner
 • Nettverket og relasjonene med andre ledere du kan spille på
 • Evnen til kontinuerlig utvikling som leder – også etter programmet
 • Muligheten til å være den lederen som både eierne og medarbeiderne drømmer om

Riktige grep for å sikre suksess

Dette programmet gir deg økt kunnskap og verdifull ledertrening slik at du blir i stand til å ta de riktige grepene for å sikre suksess for din virksomhet. Lederne, som deltar i programmet, får de verktøyene de trenger og trenes opp i å få seg selv og andre til å prestere og samarbeide på en bedre måte slik at effektiviteten i virksomheten øker.

Etablerer raskt et solid nettverk

Ledertreningen integrert i hverdagen

Et konkurransefortrinn i bransjen


Lederprogrammets faglige innhold

Vi er svært opptatt av å ha et evidensbasert, faglig innhold og metodiske tilnærminger som er basert på vitenskapelig forskning og hva som virker. Våre program oppdateres jevnlig med nyere forskning innenfor ledelse.

I programmet Ledelse i praksis tar vi spesielt for oss følgende grunnleggende temaer:

 • Psykologisk trygghet
 • Delegering
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Coachende tilnærming
 • Tilbakemeldinger
 • Den nødvendige samtalen

Fremgangsmåte og gjennomføring

Våre læringsformer er alle godt forankret i nyere forskning og det som virker. Programmet er bygd opp slik at du gradvis får større og større utbytte, da du fortløpende blir introdusert for verktøy som setter stadig større fart på din utvikling som leder. Det benyttes i stor grad aktive læringsformer hvor du som deltaker selv er den aktive i læringen. Et gjennomgangstema i alle samlingene er refleksjon. Gjennom refleksjonen får du en dypere forståelse av hvem du er som leder, kunnskapen du tilegner deg og hvordan du kan oversette teori til praksis.

Rent praktisk kombinerer vi klasseroms-, teknologi-, nettverks- og erfaringsbasert læring. Vi legger til rette for individuell læring og læring sammen med andre. Vi legger til rette for at læring kan skje i sann tid, men også når det passer den enkelte deltaker best

 

Etabler nye atferdsmønstre

Det som fungerer i én sammenheng kan være mislykket i en annen, og det faglige innholdet vil hjelpe deltagerne med å forstå hvilken metode som vil ha best effekt i ulike situasjoner og med ulike personer. Sammen etablerer vi nye atferdsmønstre og bedre praksis – til beste for effektiviteten til deltageren og virksomheten som deltageren er ansatt i.

Som deltager vil du få konkrete verktøy til god selvledelse og mulighet til straks å bruke det du har lært i egen arbeidshverdag. På den måten får du verdifull trening som gjør at den nye kunnskapen blir gjort om til vaner. Slik vil programmet bidra til bedre ledelse på tvers av geografi og funksjon.

 

Arbeid mellom samlingene

 

Arbeid mellom samlingene

1 -Lederutfordringer
2 - Samtale med egen leder
3 - Læringsgruppe
4 - Avstemming med egne ansatte
5- Pulsmåling
6 - Mobil læring

Påmelding

 

 

– Vi er alle forskjellige, det kan være vår største styrke om vi bruker det rett

Camilla Caspersen
Leadership developer, FRONT Leadership


Våre forventinger til deg

 • Du tar ansvar for å være involvert i programmet
 • Du prioriterer å delta på samlingene
 • Du setter av tid til å utøve ledelse i egen lederhverdag
 • Du gjennomfører lederutfordringene

Gjennom dette programmet ble jeg mer kjent med meg selv som person, men også som leder. De ulike modulene fikk meg å tenke nytt, ta et steg tilbake,reflektere og utforske ulike modeller og teorier. Gjennom en månedligarbeidssyklus fikk jeg testet ut modulenes tema. Jeg sitter igjen med størreselvsikkerhet, ydmykhet og en giv etter å lede, kommunisere, samarbeide, byggerelasjoner og skape tillit.

«A mind is like a parachute – it doesn’t work if it’s not open»

Hans Erik Vist | Club Manager | SATS


Praktisk gjennomføring:

verktoy

Hvorfor FRONT?

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på sidelinjen for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

WHITE-FRONT-SYKLUS

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.


Hvem er vi

Om oss

Ledelse er en kjernevirksomhet i enhver organisasjon av en viss størrelse. Vår ambisjon i FRONT Leadership er å være i front for å hjelpe deg som leder i front.

MENNESKENE I FRONT

FRONT Leadership er en uavhengig rådgiver, som kommer inn i virksomheten som en nøytral og profesjonell veileder. Våre lederutviklere bidrar det kreative og konseptuelle, kvalitetssikringen av planer og/eller gjennomføring av planer.

SOLID NETTVERKSLEDER

Nettverksgruppen er for deg som har ansvar for organisasjons- og lederutvikling i egen virksomhet. Du tror at det finnes mer effektive måter å utvikle god ledelse på, og du ønsker å være blant de fremste innenfor dette området.


Våre åpne programmer

Ledelse i praksis

Dette programmet er for ledere med personalansvar, som ønsker å utvikle sitt lederskap og trene for å bli en bedre leder.

Onboardingprogram

Programmet for deg som er ny i rollen som leder. I programmet får du en klarhet av forventes og hva som blir dine viktigste prioriteringer de første månedene i ny rolle.

Ta kontakt for mer informasjon