languageSpråk

SPRÅK
Norsk, engelsk eller etter forespørsel

Sted

STUDIESTED
Digitalt og lokalt i egen rolle på jobben

klokke

STUDIELENGDE
12 måneder

money

PRIS
Ta kontakt med oss for et pristilbud

Kontakt oss

Om lederprogrammet Leders leder

Å være leders leder er krevende. Som lederes leder spiller du en sentral rolle i effektiv implementering av endringer og det du gjør som leders leder har stor betydning for virksomhetens leveranse og resultat. Utfordringen for mange er at de blir fanget mellom barken og veden i en slik stilling.

Prester bedre som leder

Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, krever utvikling fra den som har en lederrolle. I dette lederprogrammet får du som leders leder de verktøyene du trenger, både for egen og virksomhetens suksess.

Du trenes opp i å få deg selv og andre ledere til å prestere og samarbeide på en bedre måte for å sikre mest mulig effektivitet i virksomheten. Folk som tidligere har tatt dette programmet har typisk blitt tryggere i hvordan de skal coache sine ledere for å få ut det beste i dem.

En god leder får de som ledes til å prestere bedre, enn de selv trodde var mulig.

Et konkurransefortrinn i en krevende bransje

Effektivt og lønnsomt

Tverrfaglig og kompetent ledernettverk


Lederprogrammets faglige innhold

Det viktigste du gjør når du leder andre ledere, er å hjelpe lederne dine til å være gode. Ikke noe annet bidrar til større verdiskapning enn å sikre godt lederskap.

Dette lederprogrammet gir deg som leders leder de verktøyene du trenger for å gjøre lederne dine gode. For maksimal effekt, skreddersys alle kurs til deltagerne og virksomhetenes behov, og typiske emner vil være:

 • Ydmykhet og kontinuerlig læring i jobben
 • Prioritering og målfastsettelse for seg selv og andre
 • Tidsstyring, møteledelse og delegering
 • Coaching av ledere
 • Omsorg og støtte til andre
 • Feedback – gi og få tilbakemeldinger
 • Inspirerende kommunikasjon og påvirkning
 • Beslutningstaking og planlagt oppfølging

Viktigheten av operativ innsikt som leder

Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, krever utvikling fra den som har en lederrolle. Leders leder må både ha det strategiske blikket og forståelsen samtidig som de må ha operativ innsikt og handlekraft.

Se sammenhenger og riktig kontekst

I dette lederprogrammet lærer du som leders leder å beherske de ulike metodene for å få dine ledere til å levere enda bedre.

Her dreier det seg om å distansere seg fra de små detaljene ute i linja og klare å få et mer helhetlig blikk og se ting i sammenheng og riktig kontekst. Sammen etablerer vi nye atferdsmønstre og bedre praksis – til beste for virksomheten som deltageren er leder i.

Konkrete lederverktøy

Som deltager i lederprogrammet Leders leder, vil du få konkrete verktøy til god ledelse av andre ledere og mulighet til straks å bruke det du har lært i egen lederjobb. På den måten får du underveis verdifull trening som gjør at den nye kunnskapen blir gjort om til vaner. Slik vil programmet bidra til bedre ledelse raskt.


Husk!

– God kommunikasjon handler om kontinuerlig
oppklaring av misforståelser.

Marit Horgen
Leadership trainer, FRONT Leadership


Lederprogrammet Leders leder passer for

 • ledere som leder andre ledere
 • ledere som har mye operativ ledererfaring
 • ledere som vil bli en bedre coach for sine ledere
 • ledere som vil ha hjelp til å lede mer strategisk og kontekstuelt – og mindre praktisk og operativt

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.

Jack WelchCEO | General Electric (GE), 1981 – 2001


Praktisk gjennomføring:

Front Wheel

Hvorfor FRONT

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på sidelinjen for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

verktoy

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.


Hvem er vi

Om oss

Ledelse er en kjernevirksomhet i enhver organisasjon av en viss størrelse. Vår ambisjon i FRONT Leadership er å være i front for å hjelpe deg som leder i front.

MENNESKENE I FRONT

FRONT Leadership er en uavhengig rådgiver, som kommer inn i virksomheten som en nøytral og profesjonell veileder. Våre lederutviklere bidrar det kreative og konseptuelle, kvalitetssikringen av planer og/eller gjennomføring av planer.

SOLID NETTVERKSLEDER

Nettverksgruppen er for deg som har ansvar for organisasjons- og lederutvikling i egen virksomhet. Du tror at det finnes mer effektive måter å utvikle god ledelse på, og du ønsker å være blant de fremste innenfor dette området.


Erfaren leder

Programmet er for deg som har vært leder med personalansvar i noen år og har lyst å utfordre deg selv i din lederrolle.

Toppleder

Et lederprogram hvor toppledere vil styrke nettverket sitt, heve lederkompetansen og øke effektiviteten i virksomheten.

Leders leder

Dette er programmet for deg som leder ledere. Du er opptatt av å gå foran som et godt eksempel og er nysgjerrig på hva det vil si å lede ledere.

Leders leder

Studie ved Høyskolen Kristiania designet for å kunne tas samtidig med ett av våre lederutviklingsprogrammer.

Ny i rollen

Et effektivt lederprogram for ledere i onboarding. Programmet passer for ledere som er ny i lederrollen, eller skifter stilling internt.

Selvledelse

Et lederprogram ledere som ønsker å jobbe mer effektivt, samtidig som de øker sin egen lederkompetanse.

Prosjektleder

Digitalt lederprogram for prosjektledere som vil styrke sin relasjonelle kompetanse, øke effektiviteten og bygge nettverk.

Ny som leder

Dette er programmet for deg som har din aller første lederjobb med personalansvar. Du har et ønske om å bli en fantastisk leder som ser, hører og anerkjenner dine medarbeidere.

Ta kontakt for mer informasjon