Språk

SPRÅK
Norsk, engelsk eller etter forespørsel

Sted

STUDIESTED
Digitalt og lokalt i egen rolle på jobben

Tid

STUDIELENGDE
12 måneder

Pris

PRIS
Ta kontakt med oss for et pristilbud

Om lederprogrammet Leders leder

Å være leders leder er krevende. Som lederes leder spiller du en sentral rolle i effektiv implementering av endringer og det du gjør som leders leder har stor betydning for virksomhetens leveranse og resultat. Utfordringen for mange er at de blir fanget mellom barken og veden i en slik stilling.

Prester bedre som leder

Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, krever utvikling fra den som har en lederrolle. I dette lederprogrammet får du som leders leder de verktøyene du trenger, både for egen og virksomhetens suksess.

Du trenes opp i å få deg selv og andre ledere til å prestere og samarbeide på en bedre måte for å sikre mest mulig effektivitet i virksomheten. Folk som tidligere har tatt dette programmet har typisk blitt tryggere i hvordan de skal coache sine ledere for å få ut det beste i dem.

En god leder får de som ledes til å prestere bedre, enn de selv trodde var mulig.

Ledertreningen av deltagerne foregår som en integrert del på jobben, og det gjør at virksomheten kan merke umiddelbar effekt. Måten det ledes på skal være et konkurransefortrinn, både i en krevende bransje og i et krevende arbeidsmarked.

For bærekraftig vekst i en virksomhet, er utvikling av lederskap helt essensielt. Liksom i
toppidretten, må man som leder hele tiden trene og utvikle seg, for å holde toppformen ved
like. Denne spesielle typen lederutvikling over 12 måneder er effektiv og lønnsom.

Gjennom lederprogrammet får du som leder raskt et solid nettverk med andre i tilsvarende rolle som du kan diskutere de problemstillingene som du typisk har eller som oppstår underveis.

Klassene, på maksimum 12 personer, kan enten være for ulike leders ledere i samme virksomhet, for eksempel på tvers av avdelinger – eller fylles opp med ledere fra ulike virksomheter.

FRONT Leadership har i dag ledertrenere med syv ulike morsmål slik at ledertreningen kan foregå på det språket som er best for deltagerne.

Lederprogrammets faglige innhold

Det viktigste du gjør når du leder andre ledere, er å hjelpe lederne dine til å være gode. Ikke noe annet bidrar til større verdiskapning enn å sikre godt lederskap.

Dette lederprogrammet gir deg som leders leder de verktøyene du trenger for å gjøre lederne dine gode. For maksimal effekt, skreddersys alle kurs til deltagerne og virksomhetenes behov, og typiske emner vil være:

 • Ydmykhet og kontinuerlig læring i jobben
 • Prioritering og målfastsettelse for seg selv og andre
 • Tidsstyring, møteledelse og delegering
 • Coaching av ledere
 • Omsorg og støtte til andre
 • Feedback – gi og få tilbakemeldinger
 • Inspirerende kommunikasjon og påvirkning
 • Beslutningstaking og planlagt oppfølging

Viktigheten av operativ innsikt som leder

Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, krever utvikling fra den som har en lederrolle. Leders leder må både ha det strategiske blikket og forståelsen samtidig som de må ha operativ innsikt og handlekraft.

Se sammenhenger og riktig kontekst

I dette lederprogrammet lærer du som leders leder å beherske de ulike metodene for å få dine ledere til å levere enda bedre.

Her dreier det seg om å distansere seg fra de små detaljene ute i linja og klare å få et mer helhetlig blikk og se ting i sammenheng og riktig kontekst. Sammen etablerer vi nye atferdsmønstre og bedre praksis – til beste for virksomheten som deltageren er leder i.

Konkrete lederverktøy

Som deltager i lederprogrammet Leders leder, vil du få konkrete verktøy til god ledelse av andre ledere og mulighet til straks å bruke det du har lært i egen lederjobb. På den måten får du underveis verdifull trening som gjør at den nye kunnskapen blir gjort om til vaner. Slik vil programmet bidra til bedre ledelse raskt.

Husk!

– God kommunikasjon handler om kontinuerlig
oppklaring av misforståelser.

Marit Horgen
Leadership trainer, FRONT Leadership

Lederprogrammet Leders leder passer for

 • ledere som leder andre ledere
 • ledere som har mye operativ ledererfaring
 • ledere som vil bli en bedre coach for sine ledere
 • ledere som vil ha hjelp til å lede mer strategisk og kontekstuelt – og mindre praktisk og operativt

Praktisk gjennomføring:

Front Wheel

Hvorfor FRONT?

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på siden for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

Les mer om Lederutvikling
settings 1

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

Les mer om vår metode
layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.

Les mer om gjennomføring

Hvem er vi

Ta kontakt for mer informasjon