Metode for strategisk kompetanseutvikling av ledere

FRONT Leadership har utviklet en særlig effektive metode for opptrening av lederkompetanse, med målbare resultater. Metoden er basert FRONT Leaderships arbeid med ca. 75 kunder på verdensbasis og på anerkjent forskning.

Metoden innebærer strategisk og systematisk kompetanseutvikling over tid, og integrerer lederutviklingen i jobbhverdagen på en unik måte slik at effekten blir sterkere og mer umiddelbar enn ved et tradisjonelt studium eller lederkurs.

 

Veileder for effektiv lederutvikling

 

Nettverk av pålitelige rådgivere

Tekniske løsninger som engasjerer og skreddersydde opplegg som er integrert i hverdagen på jobben, gjør at deltagerne skaper verdi for virksomheten mens de trener. Deltakerne lærer også raskere, sparer tid og får nye, gode vaner som varer. Utvikling og trening settes i en effektiv struktur som er tilpasset arbeidsdagen til deltagerne.

Programmet sørger for at deltagerne får raskt et solid nettverk av pålitelige rådgivere for å diskutere utfordringer og muligheter, relatert til ledelse. Denne spesielle formen for pedagogikk, setter deltagerne i sentrum med en erfaren spesialist på ledertrening som coach i læringsprosessen.

Straks vi har etablert en felles forståelse for potensiale, begynner vår påvirkning på ulikt sett. Vi har konkretisert ti prinsipper for effektiv ledertrening som er bygd på anerkjent forskning og vår erfaring fra et vidt spekter av virksomheter siden oppstarten i 2015.

10 prinsipper for effektiv ledertrening

– God kommunikasjon handler om kontinuerlig
oppklaring av misforståelser.

Marit Horgen
Leadership trainer, FRONT Leadership