languageSpråk

SPRÅK
Norsk, engelsk eller etter forespørsel

Sted

STUDIESTED
Digitalt og lokalt i egen rolle på jobben

klokke

STUDIELENGDE
12 måneder

money

PRIS
Ta kontakt med oss for et pristilbud

Kontakt oss

Om lederprogrammet Toppleder

Gjennom lederprogrammet Toppleder vil deltagerne få økt kunnskap om effektiv ledelse, samt konkrete verktøy for å lykkes enda bedre. For bærekraftig vekst i en virksomhet, er utvikling av lederskap helt essensielt. Måten det ledes på skal være et konkurransefortrinn, både i en krevende bransje og i et krevende arbeidsmarked.

God ledelse sørger for at de ansatte utvikler seg og presterer optimalt, både i dag og i fremtiden. En god leder får de ansatte til å prestere bedre, enn de selv trodde var mulig.

Verktøy for å prestere optimalt

Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, krever utvikling fra den som har en lederrolle. Lederne, som deltar i programmet, får de verktøyene de trenger, både for egen og virksomhetens suksess.

De trenes opp i å få seg selv og andre til å prestere og samarbeide på en bedre måte slik at effektiviteten i virksomheten øker. Folk som tidligere har tatt dette programmet har typisk økt produktiviteten eller blitt forfremmet etter kort tid.

Effektivt program med umiddelbar effekt

Utvidet ledernettverk


Lederprogrammets faglig innhold

Det faglige innholdet er bygget opp slik at du som toppleder får økt kompetanse og verdifull ledertrening, samtidig som du gjennom programmet drar nytte av et solid nettverk av toppledere. For maksimal effekt, skreddersys alle kurs til deltagerne og virksomhetenes behov og typiske emner for toppledere vil være:

 • Kontinuerlig læring og ydmykhet i jobben
 • Prioritering og målfastsettelse for seg selv og virksomheten Tidsstyring, møteledelse og delegering
 • Coaching av ledere
 • Omsorg og støtte til andre
 • Feedback – gi og få tilbakemeldinger
 • Inspirerende kommunikasjon og påvirkning
 • Beslutningstaging og planlagt oppfølging

Ulike metoder for toppledere

Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, krever utvikling fra den som er på topp. En toppleder må være handlekraftig og hele tiden ha folka sine og fremtiden i fokus.
I dette programmet lærer du som toppleder å beherske de ulike metodene for å få ansatte til å levere enda bedre.

Eksempelvis vil en oppgaverelatert leder være fokusert på «mål og retning», en relasjonsorientert leder fokuserer på «omsorg og støtte», mens en endringsorientert leder vil ha fokus på «utvikling og forbedring». Det er viktig å kunne bruke alle disse perspektivene til riktig tid og i riktig kontekst.

Etabler nye atferdsmønstre

Det som fungerer i én sammenheng kan være mislykket i en annen, og det faglige innholdet hjelper erfarne ledere med å forstå hvilken metode som vil ha best effekt i ulike situasjoner og med ulike personer. Sammen etablerer vi nye atferdsmønstre og bedre praksis – til beste for virksomheten som deltageren er leder i.

Som deltager i programmet vil du få konkrete verktøy til god ledelse og mulighet til straks å bruke det du har lært i egen lederjobb. På den måten får du underveis verdifull trening som gjør at den nye kunnskapen blir gjort om til vaner. Slik vil programmet bidra til bedre ledelse raskt på tvers av geografi og funksjon.


– Ledelse handler om å sette retning og engasjere andre i å bli med på reisen.

Robert Marsalis
Leadership trainer, FRONT Leadership


Lederprogrammet Toppleder passer for ledere som

 • leder større funksjoner og/eller organisasjoner
 • ønsker verktøy til å øke prestasjoner gjennom ledelse
 • styrke eget nettverk av toppledere
 • vil være en rollemodell for godt lederskap i egen virksomhet

I lederutvikling hos FRONT leadership fikk jeg hjelp med å kombinere ledelse i en travel hverdag, med det å ha et langsiktige og strategisk perspektiv. Dette har gjort det lettere å prioritere, slik at jeg kan utvikle og utnytte potensialet i både meg selv og teamet mitt.
Maria Korban | Konstituert kommunikasjons -og markedsdirektør | PostNord 

Praktisk gjennomføring:

Front Wheel

Hvorfor FRONT?

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på siden for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

settings 1

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.


Hvem er vi

Om oss

Ledelse er en kjernevirksomhet i enhver organisasjon av en viss størrelse. Vår ambisjon i FRONT Leadership er å være i front for å hjelpe deg som leder i front.

MENNESKENE I FRONT

FRONT Leadership er en uavhengig rådgiver, som kommer inn i virksomheten som en nøytral og profesjonell veileder. Våre lederutviklere bidrar det kreative og konseptuelle, kvalitetssikringen av planer og/eller gjennomføring av planer.

SOLID NETTVERKSLEDER

Nettverksgruppen er for deg som har ansvar for organisasjons- og lederutvikling i egen virksomhet. Du tror at det finnes mer effektive måter å utvikle god ledelse på, og du ønsker å være blant de fremste innenfor dette området.


Våre lederprogram

Ny i rollen

Et effektivt lederprogram for ledere i onboarding. Programmet passer for ledere som er ny i lederrollen, eller skifter stilling internt.

Selvledelse

Et lederprogram ledere som ønsker å jobbe mer effektivt, samtidig som de øker sin egen lederkompetanse.

Prosjektleder

Digitalt lederprogram for prosjektledere som vil styrke sin relasjonelle kompetanse, øke effektiviteten og bygge nettverk.

Ny som leder

For nyansatte ledere som trenger styrket lederkompetanse, økt effektivitet og et solid ledernettverk.

Erfaren leder

Lederutviklingsprogrammet for erfarne ledere som ønsker å styrke lederkompetansen, øke effektiviteten og bygge nettverk.

Toppleder

Et lederprogram hvor toppledere vil styrke nettverket sitt, heve lederkompetansen og øke effektiviteten i virksomheten.

Leders leder

Ledertreningsprogrammet for deg som leder andre ledere, og som vil lede mer strategisk for å oppnå resultater.

Lederutdanning

Studie ved Høyskolen Kristiania designet for å kunne tas samtidig med ett av våre lederutviklingsprogrammer.

Ta kontakt for mer informasjon