HR LEDER: Bærekraftig lederskap er fremtiden

fotograf: Helge Hansen

HR LEDER: Bærekraftig lederskap er fremtiden

Kathleen Offman Mathisen er konserndirektør for HR og internkommunikasjon i Grieg Seafood ASA. Før dette har hun lang fartstid fra internasjonal olje- og gassindustri. Hun har et stort engasjement for HR-faget og er styremedlem i HR Norge Vest. Med nærmere 20-års erfaring som HR leder, deler hun av sine erfaringer med FRONT Leadership.

Kathleen Mathisen

Kathleen Offman Mathisen

fotograf: Morten Wanvik

 

Hva har høyest prioritet for HR hos dere i tiden fremover, og hvordan angriper dere dette?

Vi har søkelyset på vår årlige medarbeiderundersøkelse som er en global undersøkelse for alle våre ansatte i de ulike regionene vi operer i. Undersøkelsen kjøres globalt for femte året på rad, og det er den formelle felles gjennomgangen av hvordan kulturen vår utvikler seg og om vårt lederskap er tillitsbasert. Siden vårt viktigste konkurransefortrinn er våre ansatte, må vi følge de opp konkret for å få innsikt i hva vi gjør bra og hva vi må utbedre. Tilbakemeldingene vi får gjør at vi kan sette riktige prioriteringer og tiltak fremover, samt følge at vi faktisk utøver et systematisk forbedringsarbeid. Skal vi få til innovasjon og skape verdi for våre eiere og stakeholdere, må medarbeidere trives. Engasjement er viktig for oss. Når det er sagt, så er det viktigste vi gjør å følge våre ansatte opp hver eneste dag. Hverdagsledelsen kan aldri erstattes av en årlig undersøkelse.

Som HR leder, hva er dine viktigste ambisjoner for utvikling hos dere?

At våre ansatte skal ha mulighet til å lære noe nytt og utvikle seg personlig uavhengig av stilling og alder. For ansatte betyr det at vi innfører mye ny teknologi og det krever opplæring eller at de må sette seg inn i nye fagområder. For ledere betyr det at de må klare å endre sitt lederskap i tråd med det nye arbeidslivet. Fleksibilitet og hjemmekontor der enkelte team er hybride kan være utfordrende dersom du ikke vet hvordan du skal organisere teamet ditt og få til en god kommunikasjon. Vi bruker også en del av resultatet fra medarbeiderundersøkelsen til å konkretisere tiltak rundt utvikling og opplæring.

Kathleen Mathisen

Hva har du gjort for å videreutvikle egen kompetanse?

Jeg har akkurat tatt opp igjen studiene som jeg hadde parkert i noen år på grunn av akutt sykdom. Nå holder jeg på med å fullføre en MBA i «Leadership and Sustainability». Jeg tror at det er viktig å holde seg oppdatert og relevant som HR leder og at ledelsesfaget vil endre seg fremover. Det stilles krav til meningen med arbeidet vi gjør og hvorfor vi gjør det vi gjør blant flere ansatte enn før. Det betyr også at ledere må bli enda dyktigere på å lede på en bærekraftig og etisk måte.

Hva er den viktigste erfaringen du har gjort deg det siste året?

At kriser er muligheter. Covid gav oss et høyt etterlengtet og nødvendig teknologisk løft vi aldri hadde fått ellers. Det er alltid viktig i en krisesituasjon å forsøke å tenke fremover selv om alt kan virke temmelig mørkt der og da. Vinnere er de som i nedgangstider forbereder seg til oppgang. Jeg har også tvunget meg selv til å prioritere hardt etter at jeg ble rammet av en akutt sykdom for to år siden som heldigvis gikk bra.

Hvem er det som imponerer deg og hvorfor?

Jeg blir mest imponert over enkeltpersoner som i en personlig krevende situasjon klarer å tilgi eller se det gode i andre som har satt de i den krevende situasjonen. Hvordan de klarer å løfte blikket, selv når du vet at de sliter og likevel står opp om morgenen med en ambisjon om at de ikke skal bidra til at verden blir verre, men bedre. Tilgivelse er vel noe vi sjeldent snakker om når det gjelder ledelse, men det er et viktig tema når det gjelder å komme seg videre i livet.

Les også:Kontinuerlig læring med Mowi

Hva er «hensikten» med ledelse og hva legger du som person i det?

Det endelige formålet med ledelse er å levere resultater gjennom andre. Jeg forstår «hensikten» som grunnen til at jeg jobber med det jeg gjør. Jeg jobber med mennesker fordi det er det mest spennende og også det mest utfordrende du kan gjøre. Hensikten med hvorfor jeg jobber i akkurat dette selskapet er at vi produserer mat til en voksende befolkning – lakseproduksjon har det laveste karbonavtrykket når det gjelder animalsk protein. Det gir mening for meg, og det er viktig å vite at du gjør noe av verdi. Vi må utøve vårt lederskap på en bærekraftig måte, så å være en del av et selskap som også verdsetter bærekraft i alt de gjør, er grunnen til at jeg jobber der jeg jobber. Jeg synes det er viktig å forstå og tro at jeg er en del av noe som er større enn meg selv. Som person tror jeg virkelig at folk har noe godt i seg og at de ofte mislykkes fordi de ikke vet bedre eller de ikke vet hva eller hvordan de skal gjøre de riktige tingene.

Lær av landets mest erfarne HR-dirketører ved å laste ned HR-intervjuet

Markedsrapport 23