Hverdagsheltene i Elkjøp imponerer meg | FRONT Leadership

Skrevet av Marte Semb Aasmundsen

Stein Riibe er Chief of Staff i Elkjøp Nordic. Med over 20 års fartstid i ulike stillinger knyttet til HR, deler han sine erfaringer med Leadership Monthly.

Hva har høyest prioritet for HR hos dere i tiden fremover, og hvordan vil dere angripe dette?

Digitalisering er stikkordet her. Vi jobber generelt mye med å ta i bruk teknologi for å effektivisere og øke kvaliteten på prosesser og andre HR-leveranser. Covid-19 bidrar også til at vi må tenke nytt på alt av kurs og samlinger som var planlagt med fysisk oppmøte. Det er høy innovasjon- og utviklingstakt i vår bransje, med en klar trend hvor vi i økende grad jobber prosjekt- og nettverksbasert på tvers av funksjoner. Det stiller nye krav til organisasjonen, og er en viktig komponent i det vi gjør innen leder- og kompetanseutvikling.

Stein Riibe , Chief of Staff, Elkjøp Nordic
Stein Riibe, Chief of Staff, Elkjøp Nordic

Hva er dine viktigste ambisjoner for utvikling hos dere?

Generelt er målsettingen å levere tidsaktuell HR med høy kvalitet på alle kjerneområder. Innenfor rekruttering og opplæring har vi kommet langt, mens vi på områder som HR Analytics og Belønning har et uforløst potensiale og viktige mål for det kommende året.

Hva har du gjort for å videreutvikle din egen kompetanse?

Det er lett å bli for intern-fokusert i en hektisk hverdag så jeg er generelt bevisst på å jevnlig pleie mitt eksterne nettverk. Det inkluderer både fag-eksperter og andre praktiserende HR-ledere. Utover det så leser jeg artikler og jeg forsøker en gang i året å delta på en internasjonal HR-konferanse. HR-agendaen må skreddersys mot bedriftens strategi og man får sjelden fasitsvar eksternt. I min rolle så er det allikevel en nødvendig investering i tid, ikke minst for å fange opp trender og konkrete erfaringer fra andre bedrifter.

Hva er den viktigste erfaringen du har gjort deg det siste året?

Det er vanskelig å komme utenom Covid-19 krisen, hvor en erfaring er at det er et stort uforløst potensial i organisasjonen. Når jeg ser tilbake på de store endringene vi klarte å gjennomføre på kort tid, kollektivt på tvers av fire land, så får man et nytt bilde av det potensialet som ligger i godt lagarbeid.

Hvem er det som imponerer deg og hvorfor?

Hverdagsheltene i egen organisasjon som har stått i skuddlinjen fra samfunnet stengte ned denne våren imponerer meg. På fotball-språket så snakker man om å «blø for drakten», jeg blir rørt av å tenke på den innsatsen og den profesjonaliteten mange tusen kollegaer har lagt ned for å ta vare på arbeidsplassen vår.

Hvilket spørsmål har vi ikke stilt deg, som du helst ville ha fått i denne sammenheng?

Jeg kan jo slå et slag for bransjen. I varehandelen lever vi i en tett symbiose med den generelle samfunnsutviklingen, og digitaliseringen driver frem en høy innovasjonstakt som skaper gode arbeidsforutsetninger for strategisk HR. For de som ønsker en karriere innen HR vil jeg absolutt anbefale å vurdere Retail.

Markedsrapport 23