God ledelse – konkret læring

God ledelse gir bedre journalistikk

Det er redaktøren for lokalavisa Gjesdalbuen overbevist om: For en tydelig og empatisk leder gir ansatte som trives og jobber bedre. Men hvordan har lederutvikling egentlig hjulpet Hilde Anette Ebbesvik (29) med å bli en bedre leder?

Av Rita Tvede Bartolomei

– Jeg har fått en mye større bevissthet om hva lederrollen betyr. Om hvordan jeg skal være en god rollemodell, hvordan å få til en god kommunikasjon, og hvordan jeg er med på å lede i en god retning. Det er klart at god ledelse påvirker det redaksjonelle produktet positivt, sier Hilde Anette.

I august 2021 begynte hun på et 8-måneders talentprogram i regi sin arbeidsgiver Amedia. Alle ansatte i mediekonsernet fikk muligheten til å søke. Til slutt ble 24 personer valgt ut til å delta på talentprogrammet med FRONT Leadership.

 

Utfordret tankesett og væremåte

I januar 2022 startet Hilde Anette Ebbesvik som konstituert redaktør- og daglig leder for Gjesdalbuen (lokalavisa for Gjesdal kommune i Rogaland). Før denne lederrollen vikarierte hun som nyhetsleder for Jærbladet. Tidsrommet for kurset, gjorde det mulig for henne å begynne lederutviklingen både før, underveis og etter ny lederjobb.

– Den kombinasjonen ga meg mange nyttige erfaringer. Talentprogrammet var bygd opp på en slik måte at jeg fikk verdifull input og tilbakemeldinger fra flere hold: Fra lederutvikleren i FRONT, min egen leder, de andre deltakerne på talentprogrammet og menneskene som jobber med meg i hverdagen, sier hun.

At talentprogrammet strakk seg over flere måneder (og ikke var et intensivt hurtigkurs) mener hun var spesielt gunstig.

– Da fikk jeg tatt nye vaner og væremåter i bruk over tid. Endringer tar tross alt lang tid. Det har vært mye, lærerik selvgransking underveis. Lederutvikling utfordrer tankesett og væremåte. Det vil alltid være utfordrende, men det er også veldig interessant. Vi jobbet med det vi skulle bli bedre på. Vi fikk ikke bare ny kunnskap, sier hun.

«Det har vært mye, lærerik selvgransking underveis»

Hilde Anette Ebbesvik

Talentprogram
 

Les også: Talentutvikling i fokus hos Amedia

Ingen tørre foredrag – mye konkret læring

Hilde Anette påpeker at lederutviklingen har vært forståelig og gjenkjennbar. Hun skryter av at FRONT Leaderships lederutvikler, Stine Melfald, har vært direkte og tydelig.

– Stine var veldig flink. Hun ga oss praktiske, nyttige verktøy og oppgaver. Vi har virkelig ikke fått servert lange, tørre foredrag. Kursingen har dessuten vært i kombinasjon med gode diskusjoner, der vi har delt egne erfaringer. Alt av teori har vært nøye utvalgt etter det jeg har trengt i hverdagen, sier hun.

«Deltakerne sier de har blitt mye flinkere på å forstå hvordan de påvirker menneskene rundt seg»

Stine Melfald

Stine Melfald forteller at de som lederutviklere er veldig opptatt av involvering av deltakerne: Da blir det enklere for dem å utvikle sine lederegenskaper. Kun på den måten kan flinke fagfolk forberedes på å også bli flinke ledere.

– Deltakerne sier de har blitt mye flinkere på å forstå hvordan de påvirker menneskene rundt seg. De tør å gå inn i tøffere samtaler, og de føler at de gjør det på en riktig måte. Talentprogrammet hjelper deltakerne til å lykkes bedre i en fremtidig lederrolle, og det ønsker vi jo at de gjør, sier hun.

Lederutviklingen skal gi mest mulig konkret, praktisk kunnskap. Å følge deltakerne på talentprogrammet over en periode, sørger dessuten for at de får inn nok læring for rollen de skal tre inn i: Hva er deres styrker, og hva ser de på som en utfordring de må jobbe mer med?

«Vi baserer læringen på at de skal gjøre egne erfaringer i jobbhverdagen sin»

Stine Melfald

– Vi baserer læringen på at de skal gjøre egne erfaringer i jobbhverdagen sin. Når vi møtes igjen på samlingene i Oslo, så skal vi reflektere mye over hva de har lyktes med, og hva som har vært vanskelig å få til, sier Stine.

 

Les om lederutvikler Stine Melfald

Styrende ledelse tar gnisten fra folk

Er man en dårlig leder for en redaksjon, så vil det gå utover det redaksjonelle produktet. For når ansatte ikke føler seg sett og hørt, da presterer de også dårligere.

– Det er ikke positivt å være en leder som gjør at folk føler seg styrt, og mister gnisten på jobb, sier hun.

– Har det vært noen ekstra utfordringer med å både være ny som leder, og en ung leder?

– Redaksjonen jeg kom inn i er ung, med en snittalder på rundt 30 år, og jeg har blitt tatt veldig godt imot av mine kolleger. Jeg opplever heldigvis ikke at det å være ung har vært en utfordring, sier Hilde Anette.

 

Like god leder uten ledertrening?

Tenker Hilde Anette at hun hadde blitt en like god leder uten ledertreningen gjennom talentprogrammet?

– Nei, det tror jeg ikke, svarer hun.

Hun synes det er fantastisk at Amedia satser på å utvikle gode ledere, og det vil hun oppfordre mediekonsernet til å fortsette med:

– Det er så viktig med et løft på ledelse. Å være med på det har vært kjempeflott, sier Hilde Anette Ebbesvik.

Tydelighet er uansett viktig som leder, og det kan være vanskelig å vite hva som er den rette veien å gå, mener hun.

– Kanskje ser man underveis at veivalget var feil, og man må prøve en annen retning. Det kan i noen tilfeller oppfattes som «vinglete». Men jeg har sagt at jeg heller vil justere, enn å ta et bråsikkert valg som ny i lederrollen. Bare på den måten kan jeg prøve ut det som fungerer best, sier hun.

 
Markedsrapport 23