Lederutvikling i Fürst

Lederutvikling i Fürst:

– Et stort endringspotensial som har blitt innfridd

Vibeke C. Reiling er HR-direktør i Fürst Medisinsk Laboratorium. Bedriften består av i overkant av 500 ansatte, fordelt på fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi og patologi. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo, men de har prøvetakingsenheter i Oslo, Vestfold og Bergen. I tillegg driver de prøvetakingsvirksomhet på syke- og aldershjem i Oslo, Sandefjord, Skedsmo og Bergen. Selv har Vibeke lang erfaring i HR-bransjen før hun kom til Fürst for snart ti år siden.

Jeg startet innen retail og oppdaget manglende struktur for ledelse. Det inspirerte meg til å gå inn i HR og hjelpe andre med lederutvikling, blant annet med etablering av HR-funksjoner for bedrifter, sier hun.

Lederutvikling har siden den gang vært en viktig del av arbeidet hennes innen HR.

Lederutvikling

Kontinuerlig lederutvikling

Nå ønsker Fürst å gjennomføre lederutvikling med FRONT Leadership også for lederne innen hvert fagområde. Det Vibeke kaller første «kull» besto av elleve ledere med personalledelse. Nå vil hun la lederne med fagledelse få muligheten.

Jeg har stor tro på litt mindre grupper. For at dette skal gå kontinuerlig og være en del av hverdagen vår, vil jeg ha flere møter med færre personer.

Lederutvikling

Pandemien var ingen stopper

I Fürst ble det holdt ledertrening på «den gode, gamle måten», som Vibeke beskriver det som, med fysiske møter. Etter overtalelse fra Mats Kristensen, manager partner i FRONT, valgte hun å gå med på digital lederutvikling like før pandemien inntraff.

Det har vært en kjempesuksess, sier Vibeke.

Med pandemien var det naturlig å kjøre et slikt program digitalt, noe FRONT tilbød allerede før pandemien.

Pandemien har styrket oppunder om at dette var et veldig riktig valg, sier hun.

I tillegg viste den ansvarlige lederutvikleren for Fürst, Stine Melfald, at det var uproblematisk å endre på opplegget da det ble ansatt vesentlig flere i enkelte avdelinger. For Fürst har opplevd store endringer under pandemien grunnet analyser av covid-prøver.

Stine kastet seg rundt og lagde et helt nytt program som var dagsaktuelt for oss. Det er fleksibelt, og vi kunne i tillegg være med på å endre det vi hadde behov for, sier Vibeke.

Etter å ha mottatt forslag fra FRONT til utføringen og innholdet i programmet, kunne ledergruppen i Fürst – både lederne til de som deltar og deltakerne selv – bidra med innspill.

Og det mener jeg er en faktor for å lykkes, det at de selv kan være med på å komme med innspill, sier hun.

Hun har fått tilbakemeldinger fra både ledere og medarbeidere om at det har vært et stort endringspotensial som har blitt innfridd etter gjennomføringen av programmet.

Les også: LEDERTRENING PÅ AGENDAEN GJENNOM ET UTFORDRENDE ÅR FOR SATS

Essensielt med oppfølging

Etter ønske tilbyr FRONT Leadership oppfølging omtrent fire ganger i året etter gjennomført program.

Vi kjører oppfølging på de som har vært gjennom programmet nå. De er ikke ferdig – dette er noe vi fortsetter med og implementerer i hverdagen vår for fremtiden. Det er viktig for oss, sier HR-direktøren.

Det er lettere å sette av tid til denne formen for lederutvikling i det daglige. Man setter ikke av en hel dag slik vi gjorde tidligere, med mer tradisjonell lederutvikling. Dette kan vi ta til morgenkaffen, gjerne i fred og ro hjemme, før vi reiser på kontoret.

Hvorfor ønsker dere å fortsette med denne typen lederutvikling for flere kull?

Vi har stor tro på det. At det gjøres grundig og helhetlig, men at det ikke krever veldig stor arbeidsmengde. Et kritisk suksesskriteria er at det er så enkelt at det blir en del av hverdagen, det har jeg troa på, sier hun.

Lyst til å lese mer? Les om hvordan oljebransjen lykkes med ledertrening!

Lær av landets mest erfarne HR-dirketører ved å laste ned HR-intervjuet

Markedsrapport 23