Lederne i Volue samles rundt lederutvikling

Lederutvikling i   Lederutvikling volue

Med ledere distribuert på ti forskjellige land og enda flere ulike kontorer, hadde Volue et ønske om å få en felles standard for ledelse i selskapet. At samtlige ledere nå er i gang med lederutvikling i regi av FRONT Leadership har skapt synlige resultater, både for den enkelte leder og for selskapet i sin helhet.

Volue er et ungt selskap som ble etablert i mars 2020. Med en sammenslutning av seks ulike selskaper tilbyr Volue en rekke produkter og tjenester til kraft- og energibransjen.

– Vi ser på oss selv som en corporate start-up. Det er mye historikk og lang erfaring i selskapet kombinert med en start-up-mentalitet som gjør oss nysgjerrige på hva vi kan få til sammen. Målet om å skape en felles kultur skjer ikke over natten, og vi har vært bevisst fra starten at vi må ha med lederne i dette arbeidet. Et naturlig steg på veien var derfor å tilby et lederutviklingsprogram som tar for seg ulik tematikk som vil ruste lederne våre i tiden fremover, sier Anniken Fischer, Head of Learning and Culture i Volue.

Lederutvikling

Foto: Glenn Pettersen

Det digitale lederutviklingsløpet som FRONT Leadership har skreddersydd for Volue består av åtte moduler og går over en periode på ti måneder. Deltakerne får spesifikke og praktiske lederutfordringer etter hver modul, som de skal trene på hjemme frem til neste modul. Det er her den viktigste læringen skjer. De deles også i treningspartner-grupper på tre personer på tvers av organisasjonen og med ulik grad av erfaring for sparring og deling av erfaring mellom modulene. Lederne har tett dialog med egen leder og oppfordres også til å involvere egne ansatte gjennom programmet for å få enda bedre utbytte.

– Noe av det viktigste med programmet er å sette av tid til å snakke om ledelse, dele erfaringer og å bygge relasjoner på tvers av organisasjonen. Målsetningen er å bygge et godt fundament og et felles språk for ledelse i Volue. Vi bruker lederprogrammet som en samlingsplass hvor ledere fra ulike forretningsområder og lokasjoner kan sparre og hente inspirasjon fra hverandre, fortsetter Fischer.

God ledelse gir bedre journalistikk – les også om lederutvikling i Amedia

Lederprinsipper som rettesnor for lederutvikling

For å ha et felles fundament og forståelse av hva det betyr å være leder i Volue har selskapet nylig definert lederprinsipper som fremover blir en viktig del av lederutviklingen.

– I arbeidet med å bygge en felles kultur og verdigrunnlag så vi behovet for å utforme definerte lederprinsipper. Lederprinsippene er koblet tett sammen med verdiene våre og blir i virkeligheten en forlengelse av Volue sin verdibaserte kultur. Et av lederprinsippene er at «We build strong teams working TOGETHER». Som leder er det da viktig å ha konkrete eksempler på hvilken type adferd som underbygger dette lederprinsippet. Verdien TOGETHER og påfølgende lederprinsipp etterleves for eksempel når du som leder ser teamet ditt i det store bildet og oppmuntrer dine ansatte til å lære av og dele i og utenfor Volue. En annen rettesnor er at du som leder skal styrke teamet ditt og legge til rette for vekst. Lederutviklingsløpet vi allerede er i gang med i samarbeid med FRONT Leadership gir oss mulighet til å gi lederne våre et felles grunnlag og å trene på hva lederprinsippene betyr for Volue og for den enkelte leder, forteller Fischer.

 

Lederutvikling

Anniken Fischer

Head of Learning and Culture i Volue

Foto: Glenn Pettersen

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært gode. Samtidig ser Volue konkrete resultater i form av at de ansatte opplever bedre oppfølging og support fra nærmeste leder. Dette vises i siste engasjementsundersøkelsen blant de ansatte og var et av satsningsområdene til Volue.

– Det er gøy å se en tydelig forbedring i målsetningene vi har satt oss! Vi ser også en endring i hvilke forventninger som er knyttet til lederrollen. Tidligere har gullstandarden vært den operative lederen som har blitt leder på bakgrunn av fagkompetanse. Selskapets natur har endret seg mye etter etableringen og lederrollen deretter. Lederutviklingsprogrammet har bidratt til en større forståelse for denne endringen og hva som kreves for å være leder i Volue fremover, avslutter Fischer.

New call-to-action

Markedsrapport 23