Talentutvikling i fokus hos Amedia

Tilbakemeldingen fra deltakerne er gode, det samme er resultatene.

Nesten 1 av 3 som har deltatt på talentutvikling i regi av FRONT Leadership er over i nye roller før programmet i det hele tatt er ferdig. Til høsten kjører derfor Amedia i gang en ny runde med lederutvikling for interne talenter i organisasjonen.

— Evnen til å tiltrekke seg, utvikle og beholde talenter er svært viktig for at Amedia skal fortsette å være en ledende aktør. Å være en attraktiv arbeidsplass innebærer å gi våre ansatte rom til å utvikle egen kompetanse. Ofte er det ansatte som allerede er ledere som får tilbud om lederutvikling. Vi kjører tilsvarende program for eksisterende ledere, men for oss var det viktig å se lenger enn de som allerede har lederroller i dag. Våre ansatte sitter på nøkkelen til fremtiden. Vi ønsket derfor også å gi et konkret tilbud til talenter med lederambisjoner internt i organisasjonen. På denne måten kan talentene påvirke egen karriere i tillegg til å bli kjent med egne lederferdigheter og øve på situasjoner ledere ofte havner i, sier Yvonne Cyren, Senior HR Partner i Amedia AS.

Skrevet av: Marte Aasmundsen

Talentutvikling

Yvonne Cyren,

Senior HR Partner i Amedia AS.

Foto: Ihne Pedersen / Amedia

Les også: Hvordan få samarbeidet til å fungere godt mellom ekstern og intern lederutvikling?

Mange ledertalenter ønsket å delta – måtte gjennom søknadsprosess.

Det er mange ledertalenter i Amedia. En omfattende intern søknadsprosess måtte derfor til for å finne de riktige kandidatene til Talentprogrammet – Fremtidens ledere i Amedia. Jakten på talentene ble annonsert via en film som ble publisert på Amedia sine intranettsider. Med ca. 80 mottatte søknader var det ingen enkel oppgave å plukke ut talentene, og søkerne måtte igjennom flere runder med både vurderinger, intervjuer og tester. Til slutt var det to engasjerte grupper bestående av talenter fra ulike forretningsområder, med variert fagkompetanse, stor spennvidde i alder og av alle kjønn. Disse gruppene møttes spent til fysisk oppstartssamling høsten 2021.

Talentutvikling

Første samling for kandidatene som er tatt opp i Amedias talentprogram.

Foto: Werner Juvik / Amedia

— Med et overordnet mål om å gi talentene verktøyene til å nå neste steg på karrierestigen, nytter det ikke bare å delta på programmet. Aktiv utprøvelse er viktig. Lederutviklingsprogrammet til FRONT Leadership skilte seg derfor fra alternativene på særlig ett kritisk punkt. Korte digitale samlinger med mulighet for øvelse underveis ga forankring i hverdagen og større opplevd egennytte hos deltagerne. Tilbakemeldingene har blant annet vært at bevisstheten rundt kommunikasjon har økt siden man har fått spilt ut ulike scenarioer. I tillegg opplever talentene selv å ha fått en tydeligere forståelse for hva lederrollen innebærer og mer selvinnsikt på forbedringsområder. Talentene er oppfordret til å ha tett kontakt med sin egen leder gjennom utviklingsløpet. Vi ser derfor også en effekt utover i organisasjonen og bidrag til utvikling også i nivået over, fortsetter Cyren.

Lederutvikling og talentutvikling går hånd i hånd

Stine Melfald er lederutvikler i FRONT Leadership og har stått for planleggingen og gjennomføringen av Amedia sitt lederprogram med fokus på talentutvikling. Hun gir all honnør til Amedia som planlegger for fremtiden og satser på talenter internt. Programmet er designet for at disse talentene skal utvikle relasjonelle ferdigheter og føle seg bedre forberedt før de tar fatt på en eventuell lederrolle.

Talentutvikling

Stine Melfald, Lederutvikler i FRONT Leadership

Foto: Werner Juvik, Amedia

— At Amedia tilbyr dette programmet gir et tydelig signal både innad i organisasjonen og til potensielle ansatte om at her finnes det muligheter hvis du har lederambisjoner. Jeg som lederutvikler syns det er positivt at man forbereder lederene sine slik at de har bedre forutsetninger for å lykkes når de går inn i lederrollen. Det er vanlig å rekruttere ”beste fagperson” inn som førstegangsleder, med en antagelse om at dette er et godt valg. Men det er stor forskjell på jobbinnholdet til en fagperson og til en leder. For å få til en sømløs overgang, bør de fremtidige lederne ha mulighet til å utvikle sine egne lederferdigheter i forkant. Å kjøre egne talentprogrammer for å forberede potensielle lederkandidater til en lederrolle er derfor noe flere bedrifter bør prioritere, avslutter Melfald.

Talentutvikling

Anders Opdahl, Konsernsjef i Amedia åpner med å snakke om ledelse.

Foto: Werner Juvik / Amedia

1200x600 ANDERS DYSVIK Take lead 2022 V2 1

Markedsrapport 23