Tok ledelsen tidlig

Hildegunn Danielsen (47) fra Kristiansand har hele livet trivdes med å ta ledelsen. Helt fra den gangen hun var flanellograf-sjef på søndagsskolen.
 

Av Rita Tvede Bartolomei

– Siden mine foreldre var søndagsskolelærere, fikk jeg som ganske liten lov til å være sjef for flanellografen. Det synes jeg var utrolig kult, minnes Hildegunn og ler.

(Gode) ledere er nøkkelen

Da Hildegunn (under kyndig veiledning) fikk ta regi på flanellografen, var hun bare 9-10 år. For dem som ikke er kjent med gjenstanden, så er en flanellograf en flanelltildekt presentasjonstavle. Her blir små figurer i filt festet til tavlen, og flyttet rundt for å fortelle en historie.

– Akkurat da tenkte jeg ikke så mye over det. Men jeg innså etter hvert at jeg trivdes tidlig med å ta lederrollen. Ledelse og lederutvikling er ikke noe jeg bestemte meg for å jobbe med. Det bare ble sånn, forteller hun.

Hildegunn har likevel arbeidet med HR- og organisasjonsutvikling hele sin yrkeskarriere. Helt til hun ble fast ansatt som lederutvikler for FRONT Leadership sommeren 2022 (etter å ha samarbeidet med dem i 2 år). Før det jobbet hun internt med ledelse i organisasjonene Get (nå Telia), MacGregor og GARD.

– Jeg så tidlig at om en organisasjon skal lykkes med omstillinger og store prosesser, så må lederne om bord. At de forstod hva vi skulle gjennom, og hadde den riktige kompetansen til å iverksette, sier hun.

Ledelse

Født til jobben?

Det ble også tidlig tydelig for Hildegunn, at lederkompetanse ble sett på som en forventet kompetanse. Med alle andre fag så forventes derimot både kunnskap og erfaring.

– Det er egentlig veldig dårlig gjort mot ledere å forvente at de skal ha en medfødt evne til å lede. Derfor er det positivt å se at flere og flere selskaper skjønner at lederutvikling er noe som må til om de skal utvikle seg. Lederutvikling er ikke kun en obligatorisk post som må sjekkes av, sier hun.

Hildegunn må ta ledelsen når hun er lederutvikler for ledere, men hun har også vært leder selv. Hun kan skrive under på at det virkelig er forskjell på teori og praksis.

– Jeg pleier å sette det litt tullete på spissen: Ledelse hadde vært så himla enkelt om det ikke hadde vært for alle disse folka, sier hun og smiler.

Les også: Ble tryggere på å lede sitt team med jobbspesialister – kundehistorie om NAV. 

Ledelse handler om mennesker

Uten en gang sette det tullete på spissen, så handler ledelse om mennesker. Og vi mennesker er ikke alltid forutsigbare. Ei heller er vi like, eller har samme livssituasjon eller sinnsstemning hele livet.

– Menneskefaktoren et er en veldig variabel faktor, som gjør at det som står i ledelsesteorien ikke alltid fungerer i praksis. Det er ikke like lett å lede oss mennesker. Så jeg har møtt meg selv i den symbolske leder-svingdøra mange ganger, og synes det er rart at jeg ikke går rundt med konstant brukket nese, sier hun.

Men å ha følt på kroppen hva det vil si å være leder, har gjort Hildegunn ydmyk for ansvaret og utfordringene ledere faktisk har. Så hvordan kan ledelsesteorien enklere omsettes i praksis på en god måte?

– Vi må trene og øve oss på god ledelse. Og vi må godta at vi må trene for å bli gode. Akkurat som med bilkjøring så må vi øvelseskjøre. Lederutvikling er ikke et engangsstunt, sier hun.

ledelse

Gode ledere må trene på ledelse

Å få til god lederutvikling tar nemlig tid. At FRONT Leadership satser på lederutvikling som faktisk går over tid (9 måneder), er hovedgrunnen til at Hildegunn ønsket å jobbe for selskapet.

– For det nytter ikke bare å snakke om og lese om hvordan du skal bli en god leder. Du må jobbe med praktiske problemstillinger som føles relevante i jobbhverdagen, over tid, i små drypp, sier hun.

Resultater fra forskning (og Hildegunns egen erfaring) viser at det er dette som har effekt: Som gir varige endringer hos lederen. Å få til noe som virkelig gir resultater, gir henne definitivt den største tilfredsstillelsen i jobben.

– Bare det å få lov til å være med lederne på den utviklingsreisen de skal gjennom. Det er ganske personlig for mange. Å få den tilliten fra dem. Å få lov til å være tett på. Å føle på gleden sammen med dem, når de knekker den koden. Når de sier: «Hildegunn, det virker!» Det er virkelig givende, sier hun engasjert.

 

Sjefer er ikke ledere

Om ledelse ikke kan mestres uten trening, finnes det da likevel noen mennesker som virkelig ikke egner seg som ledere?

– Fortsatt er det noen som vil bli «sjefer». De som ikke har tatt innover seg at de må lede mennesker, og være glad i mennesker. Du må som leder være ydmyk for at ledelse er et menneskefag. I tillegg er det en myte at alle som gjør fremgang i karrieren, ønsker å være ledere, sier Hildegunn.

 

Flinke fagfolk må ikke bli ledere

Hun minner om at i mange organisasjoner, så er den eneste tydelige karriereveien å bli leder. Resultatet er at dyktige fagfolk ender opp som dårlige ledere, fordi de fortsetter å være fageksperter – i stedet for å lede.

– Rett og slett fordi de ikke har interesse eller kunnskap om ledelsesfaget. Da mister organisasjonen gode fagfolk, og får lite interesserte ledere. Som samfunn har vi derfor langt igjen å gå, for å finne andre typer utviklingsmuligheter for flinke fagfolk. Det samme gjelder for organisasjoner, sier Hildegunn.

Finnes det da personlighetstyper som er perfekte egnede ledere?

– For å være en god leder trenger man ulike egenskaper i ulike situasjoner – og når man leder ulike typer mennesker. Disse egenskapene er lettere tilgjengelige for noen enn for andre, og ingen er like gode på alt, sier hun.

Myten om den perfekte leder er basert på at alle ledersituasjoner er like. Men slik er det ikke, forklarer Hildegunn.

– Det viktige er å bli bevisst på egne styrker og svakheter, og ha tro på at det er mulig å utvikle seg, sier hun.

 

TAKE LEAD 2024