Alle fortjener en fantastisk leder!

Hva skal til for å bli en fantastisk leder?

En av de viktigste årsakene til at folk slutter i jobbene sin er at man har en dårlig leder. Det er mange som velger å skille seg og forlate virksomheten. Det er også de som velger å forbli i et dårlig ekteskap på tross av at de er misfornøyd med lederen, man biter tennene sammen. De holder ut i påvente av at for eksempel en ny leder skal tiltrå eller at de går av med pensjon. Dette kan ha store konsekvenser for virksomheten, og gjør seg ofte gjeldene når det kommer til presentasjoner og antall sykemeldte i en organisasjon.

Når vi vet at dårlige ledere er årsaken til at folk slutter i jobben sin, sykemelder seg og presenterer dårligere på jobb, må vi anse dette som et alvorlig problem som virksomheter bør ta på alvor. Det er alt for mange dårlige ledere der ute. Potensialet ved å utvikle fantastiske ledere er derfor enormt. Ved å investere i lederne tar virksomheten ikke bare bedre vare på de ansatte, de tilrettelegger for et miljø der de ansatte også presterer bedre, sier Mats Kristensen i FRONT Leadership.

Les også Fem steg til effektiv selvledelse

Hvordan gå fra å være en dårlig leder til en fantastisk leder?

Kristensen mener at det er en overordnet årsak til at ledere kan karakteriseres som dårlige ledere. De fleste blir leder etter å ha lykkes som fagperson, men alt for få lykkes også som leder.

Jeg har snakket med hundrevis av HR-profesjonelle i årenes løp og alle sier det samme. Det er så logisk og åpenbart, men allikevel ser vi dette i mange organisasjoner. Folk som er flinke i faget sitt og har jobbet noen år, blir ofte forfremmet til ledere. Ingen kjenner faget bedre enn dem, og de har sterke bånd til arbeidsplassen sin. Det er flotte egenskaper, men det mange ikke tenker på er at jobb-innholdet som leder er vesentlig forskjellig fra jobb-innholdet til fagpersonen. Det er kjent at øvelse gjør mester, skal fagpersonen lykkes også som leder bør ledertrening derfor være et viktig element i arbeidsdagen, fortsetter Kristensen.

Den viktigste forskjellen for en fagperson som går over i en leder-rolle, er fokuset bort fra egne prestasjoner i faget og over til de ansattes trivsel, samarbeid og prestasjoner. Du går fra å være «best på banen» til å stå på sidelinjen å lede laget. Faget disse spesialistene kommer fra har ofte vært noe som det har tatt år å studere og spesialisere seg på. Likevel forventes det at ledelse er noe fagpersonen skal kunne intuitivt, uten at hun eller han har fått studert det eller trent i forkant.

De blir kastet ut på dypt vann, og det er her vi gjør en forskjell og er den livbøyen som hindrer at man synker. Men det holder ikke bare å holde seg flytende, man må også lære seg å svømme for å komme fremover – og det kan ta litt tid. Det er derimot noen overordnede egenskaper som er vesentlige på veien mot å bli en fantastisk leder; å være ydmyk, lærevillig og involvere andre rundt prosessen. Det å bli en fantastisk leder skjer ikke i et vakuum, det er en laginnsats, utdyper Kristensen.

Mats Kristensen er en Fantastisk leder

Mats Kristensen, Managing Partner & Co-founder at FRONT Leadership

På en arbeidsplass er nærmeste leder den viktigste personen den ansatte forholder seg til, FRONT Leadership mener derfor at alle fortjener en fantastisk leder.

Tanken på at «alle fortjener en fantastisk leder» driver oss og er en del av forpliktelsen vi jobber mot i alle våre prosjekter. Når folk bruker 8 timer – og ofte mer av tiden sin – hver dag på jobb, så er det minste du kan forvente deg å ha en fantastisk leder som behandler deg på en god måte. Livet er for kort til å akseptere en middelmådig leder, avslutter Kristensen.

Vil du lese mer om ledelse? Les Vær den du vil at andre skal være – ”lead by example” Lær av landets mest erfarne HR-dirketører ved å laste ned HR-intervjuet

Markedsrapport 23