Arendalsuka: Hvordan beholde talentene i bedriften?

ARENDALSUKA 2023

Hvordan beholde talentene i din bedrift?

Imponerende mange ønsket å starte onsdagsmorgen i Arendal med ledelsesprat, kaffe og god energi. EY og FRONT Leadership arrangerte frokostmøte i overfylte lokaler i Arendal og vi ser frem til god dialog videre med alle som tok kontakt under minglingen.

For å diskutere sin erfaring med utfordringen det er å holde på talenter møttes Mats Kristensen (FRONT Leadership), Finn Holm (EY), Kjersti Midthun Næss (Norsk Hydro), Ørjan Bøe Thygesen (Capra Consulting), og Anders Dysvik (Handelshøyskolen BI).

Kathleen Mathisen fra Grieg Seafoods modererte samtalen og spurte panelet hvilke faktorer som påvirker arbeidstakeres ønske om å forbli i bedriften.

Kjersti Midthun Næss understrekte verdien de nærmeste relasjonene på arbeidsplassen har for hver enkelt arbeidstaker. I hverdagen hvor du jobber tettere skiftleder/teamleder enn konsernleder, er det viktig at alle ledere i organisasjonen forstår påvirkningskraften de har for sine kollegaers trivsel.

Ørjan Bøe Thygesen fortalte hvor viktig det er med de mellommenneskelige egenskapene. På forbilledlig vis oppfordret han ledere til å øve sin empatiske evner og prøve å forstå hvordan ulike kollegaer opplever verden. Mange medarbeidere vil føle på bedragersyndromet eller lignende opplevelser av å ikke strekke til. Med tydelig innsats for å skape trygghet og invitere folk inn i fellesskapet kan man skape en ramme for at folk har overskudd til å utvikle seg og prestere.

Professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, Anders Dysvik, tok et oppgjør med tendensene til å tabloidisere forskjellene mellom generasjonene. Dysvik fortalte at arbeidstakere i tjueårene ikke var helt ulike de tjueåringene som entret arbeidslivet for femten år siden. Det er i følge Dysvik et bedre perspektiv for ledere å analysere arbeidstakeres forventninger fra arbeidsstedet ut ifra livsfase. Han oppfordret også ledere til å avmystifisere analysen av hva som motiverer medarbeidere – de vet dette selv og det er mulig å spørre dem. Det aller viktigste er at ledere unngår å demotivere sine ansatte.

Mange søker seg til EY på grunn av de utviklingsmulighetene de ser at selskapet tilbyr, fortalte Finn Holm. Nettopp utviklingsmuligheter, og at kollegaer ble sett og hørt er grunnleggende for å skape en arbeidsplass hvor folk trives, fortalte Finn.

Mats var ikke uenig i Finns poeng om utviklingsmuligheter;

– Opplevelsen av å få muligheter på jobb til å forfølge sitt fulle potensial er en nøkkelfaktor for trivsel, fortalte Mats.

I tillegg kunne Mats fortelle at motivasjonen hos de ansatte øker betraktelig når arbeidsstedet har tydelig retning og en mening i sitt virke.

Ved å bevisstgjøre ledere om deres eget lederskap kan vi skape ledere som løfter både kollegaer og bedriften.

FRONT Leadership og EY tar gjerne en prat videre med deg om hvordan vi kan hjelpe lederne og beholde talentene i din bedrift!

beholde talentene

Finn, Ørjan, Kjersti, Kathleen, Anders, Mats

Mats kristensen lurer på om du trenger råd om lederutvikling? Book gratis rådgivning

Markedsrapport 23