Effektiv selvledelse – slik lykkes du – FRONT Leadership

Når de enkelte ansatte i stadig større grad kan mest og vet best, hvem er det da som skal lede dem?

I fremtiden vil det i større grad bli de ansatte selv. Derfor er effektiv selvledelse noe av det viktigste du som enkeltperson eller som leder av en virksomhet nå fokuserer på. Vil du ha suksess, kan det være helt avgjørende. Tradisjonell ledelse funker ikke som før. Med den nye normalen må alle ledd i en virksomhet kunne lede seg selv. Den som ikke klarer å påvirke egne tanker, følelser og handlinger i riktig retning for å nå egne mål, jobber mindre effektivt og presterer dårligere.

Skrevet av Mats Kristensen,
Publisert i fagbladet Personal og Ledelse.
Mats Kristensen er en Fantastisk leder
MATS KRISTENSEN er daglig leder og partner i FRONT Leadership som leverer onboarding og ledertrening til næringslivet. Han underviser i HRM på Handelshøyskolen BI, er medforfatter av HR-boka og nettverksleder i Norges største lederutviklingsnettverk, LUN. Kristensen har også 10 års ledererfaring fra Forsvaret og 15 år fra det private næringsliv.

Les også: Vær den du vil at andre skal være – ”lead by example”

Arbeidsliv i endring

I dagens kompetansetunge arbeidsliv, blir arbeidsgiveren stadig mer prisgitt sine spisskompetente ansatte, deres vurderingsevne og kapasitet. Det gjelder i særlig stor grad i miljøer med mye innovasjon og utvikling, fordi de ansatte i enda større grad kan mer om arbeidsområdet sitt enn sjefen. Samtidig jobber vi stadig mindre på samme sted, de ansatte jobber gjerne på et annet geografisk sted enn lederen sin – og lederne har hodet sitt mange andre steder. I dag er det derfor avgjørende at den ansatte både vil det rette – og gjør det rette, uten at noen forteller dem det. Men hvordan får man det til?

Selvledelse i DNB

I DNB har de ett eneste lederprinsipp: «gi slipp». Med dette menes at ledere skal vise tillit til sine ansatte og gi dem handlingsrom til å løse oppgavene selv. Samtidig har de ansatte også ett viktig prinsipp: «grip muligheter», som egentlig forteller alt om hva som forventes av dem. Begge deler drar i retning av mer selvledelse og gir de ansatte mer ansvar enn noensinne.

Selvledelse i Telenor

I Telenor har de en «tight-loose-tight» tilnærming til ledelse, som innebærer tydelige mål i starten, frihet til å gjøre jobben som du selv vil underveis og så ansvarliggjøring mot slutten, i forhold til tid, kvalitet og ressursforbruk. Dette viser hvor viktig det er blitt å være god til å lede seg selv.

Fem egenskaper

Min erfaring er at de som er gode til å lede seg selv har noen helt essensielle egenskaper. Dette er absolutt ikke noe som kommer medfødt hos de fleste, men det positive er at alle kan trene opp disse egenskapene – nærmest uavhengig av utgangspunkt. Det er ikke nødvendigvis lett, men gang etter gang har jeg sett hvilken enorm effekt det har på prestasjoner i organisasjoner når de ansatte trenes opp i disse fem egenskapene.

Lær å lede deg selv med lederprogrammet Selvledelse

Michelle Obama

1. Mestringstro

«Din suksess vil avhenge av din egen selvtillit og styrke.»
Michelle Obama

Skal du ha suksess, er det ikke lenger nok å ha kompetansen som skal til for å gjøre en jobb. Du må også ha utviklet selvtillit, det vil si at du faktisk tror at du er god nok til å lykkes. Ansatte som er trygge på egne evner, mobiliserer lettere motivasjon, relevante tenkemåter og finner tilstrekkelige virkemidler for å nå målene som er satt. Forskning viser også at individer med sterk mestringstro lykkes mye bedre med nye oppgaver enn andre. I dagens arbeidsliv der endringer skjer oftere og kjappere, er mestringstro helt avgjørende.

2. Positiv tankegang

«Hvis tankene kan tenke det, og hjerte kan tro det – da kan jeg oppnå det.»
Mohammad Ali

Ansatte som har trent på positiv tankegang, er standhaftig i møte med de hindringer som livet og jobbsituasjonen vil by på. Det går an å påvirke egen tenkemåte dersom du bevisst velger å gjøre det. Først må du bli klar over hvordan du vanligvis tenker. Deretter må du reflektere over om du fortsatt er tjent med denne måten å tenke på eller om du bør justere denne til det bedre. Deretter må du øve deg på å finne noe positivt i alt som skjer. Etter hvert vil du i enhver situasjon automatisk se noe du kan bruke for å komme til målet. Du blir en optimistisk person som går krevende utfordringer positivt i møte.

illustrasjon av en mannlig bokser
supermann

3. Håp

«Når du velger å håpe, er alt mulig.»
Christopher Reeve

Har du håp, kan du tåle så mye mer enn om du ikke har håp. Har du håp, er det nesten ikke grenser for hva du kan skape av motivasjon til å fortsette for å finne alternative veier som kan føre til ønsket mål. En person som har håp, vil være mer løsningsorientert. For når den ene veien ikke fører frem, finnes det alltids en annen vei. I følge Snyder, Rand og Sigmon (2002) demper håp hemmende tanker og negative følelser. Deres forskning viser at håp øker sjansen for å overvinne motgang.

4. Resiliens

«Ikke vurder meg ut ifra min suksess, vurder meg ut ifra hvor mange ganger jeg falt i bakken og reiste meg igjen.»

Nelson Mandela

Å ha resiliens betyr å være motstandsdyktig. Å være resilient betyr at du makter å reise deg etter motgang, gang på gang. Enten du får skuffelser i hverdagen eller katastrofer kastet mot deg, vil du se at det finnes en fremtid som kan gi et godt liv, på tross av det du har opplevd. Du regulerer følelser og handlinger slik at du responderer hensiktsmessig på de mest krevende situasjoner. Å trene opp resiliens, vil fungere som en buffer mot motgang. For alle mennesker opplever motgang, ofte i større grad enn hva vi tror, og da gjelder det å være følelsesmessig robust.

nelson mandela
pngwing.com

5. Vær disiplinert

«Disiplin er broen mellom mål og måloppnåelse.»
Jim Rohn

Med disiplin mener jeg evnen til å følge retningslinjer som gjør oss effektive, slik at vi er i stand til å prioritere det som til enhver tid er viktig. Når du har disiplin i livet, så er du i stand til å gjøre små ofre her og nå, for å få det bedre i fremtiden. Med disiplin kan du styre ord og handlinger. Handlinger du gjentar mange nok ganger, blir til vaner. Våre rutiner er den vi er i arbeidsdagen. Og hvem vi er, blir som kjent vår skjebne. Skal du ha suksess, er det altså viktig å ha disiplin til å få gjort det som skal gjøres.

Gevinsten

Ansatte som har trent opp disse fem essensielle egenskapene og mestrer kunsten å lede seg selv, vil:

Outline Path turkisNå flere mål

Outline Path turkisVære mer effektiv og produktiv

Outline Path turkisBygge sterkere relasjoner med sine medarbeidere

Outline Path turkisInspirere og være et eksempel for andre

Du vet best selv

Enten du er leder eller ansatt, så må du altså i «den nye normalen» være god til å lede deg selv. Det er ingen grunn til å vente på at noen andre skal ta dette ansvaret og fortelle deg hvordan du skal gjøre det. Ingen har så stor interesse i akkurat deg og ingen vet mer om dine personlige mål. Det er åpenbart mye å hente på å beherske selvledelsens kunst, men du har enda mer å tape hvis du faller tilbake på disse tingene.

Kompetanseheving

Virksomheter som ønsker bedre selvledere, kan med fordel tilby kompetanseheving som gjør ansatte i stand til å hjelpe seg selv. Det er lønnsomt hvis de ansatte får verktøy og lærer seg teknikker for hvordan de best kan trene opp de fem essensielle egenskapene for effektiv selvledelse. Målet er at de ansatte skal prestere bedre enn hva de selv trodde var mulig, og det mest virksomme verktøyet for å få til det, er å sørge for at de ansatte kan effektiv selvledelse.

Veien til suksess

Tempo, kvalitet og læring i jobben, er noe som alle ansatte vil måtte ta ansvar for i fremtiden. Dette er krevende i en hektisk arbeidsdag med konstant tidspress, hvor det er vanskelig å forstå hva som er viktigere enn annet – og hvem sine interesser som er mest tungtveiende. Men får man dette til, er det nettopp det som skiller klinten fra hveten, og det er her du kan utgjøre en stor forskjell. Dine egne prestasjoner og din egen karriere er for viktig til å bli overlatt til andre. Du må ta lederskap over deg selv. Det vil ikke bare gagne deg selv, men også være akkurat det din arbeidsgiver trenger.

Les mer om vårt lederprogram, Selvledelse.

Lær av landets mest erfarne HR-dirketører ved å laste ned HR-intervjuet

Markedsrapport 23