BEDRE LEDERE GJØR VERDEN TIL ET BEDRE STED. HVORDAN BLI EN BEDRE LEDER?

Hvordan bli en bedre leder?

– Skal du bli en bedre leder, må du stå foran en helt ny situasjon som du løse. Det er bare da at vi utvikler oss. Dere skal nå gjennom en lederutvikling som vil få dere utenfor komfortsonen, gliser lederutvikleren. De 12 spente deltakerne blir om mulig enda mer spente. De er alle ledere i Røde Kors, Flyktninghjelpen og Redd Barna.

Skrevet av Hedda Kise

Situasjonen er ukjent for dem alle, ikke minst fordi lederutvikleren fra FRONT Leadership, Gunn Brigitte Danielsen, står i hel-turkis dress, blanke sølvsko og med et adgangskort dinglende rundt halsen. Gruppa befinner seg i ett av de mest prestisjefylte kontorbyggene i Barcode i Oslo, og lederutvikleren ser mer ut som en leken sirkusdirektør enn en hardbarka business-person. Hun sender et tydelig signal.

– Læring skjer når vi utfordrer oss selv, men vil du bli en bedre leder må du lære deg å kjenne etter. Er dette noe du vil gjøre? Er dette noe du kan mestre? Om ikke med en gang, så må det kjennes som du vil klare det etter hvert, sier Gunn Brigitte før hun forklarer at lederne må utenfor komfortsonen for å utvikle seg, men de må også lære å ikke gå for langt utenfor.

Bedriftsintern lederutvikling

-De beste lederne blir aldri ferdig utlært, sier Gunn Brigitte Danielsen som er lederutvikler i FRONT Leadership ved siden av å undervise i endringsledelse og ledelse i praksis ved flere høyskoler og universitet.

Gratis lederutviklingsprogram

Det aller første lederutviklingsprogrammet for ledere på tvers av humanitære organisasjoner er i gang – helt vederlagsfritt for både organisasjonene og deltakerne. For hver tiende leder FRONT Leadership utvikler, får én leder i en humanitær organisasjon en plass i dette lederprogrammet.

Plassene blir delvis sponset av virksomhetene som FRONT selger og leverer lederutvikling til, og på denne måten bidrar programmet også til å oppfylle bærekraftmålene til flere virksomheter.

Lederutvikling som hjelper ledere å nå mål

Etter første dagen, var deltakerne ivrige på fortsettelsen.

-Det er virkelig nyttig at vi er ledere på tvers av organisasjonene, fordi vi lærer fra et bredere perspektiv enn hva vi har opplevd med annen lederutvikling, sier Flyktninghjelpens Nina Meyer Stensholt som er Director for Innovation Business Development and Analysis i NORCAP. Hun gikk inn i en ny lederstilling for ett år siden og har etablert en ny seksjon.

– Jeg har som mål å skape en felles visjon og målsetning innen neste høst, og så trenger jeg å skape en bedre balanse mellom jobb og privatliv. Etter første dagen, føler jeg virkelig at jeg at programmet vil hjelpe med å nå disse to målene, sier hun entusiastisk.

Nina Meyer i Flyktninghjelpen.

Vi lærer mer på dette programmet hos FRONT Leadership enn andre lederutviklingsprogram, sier direktør Nina Meyer i Flyktninghjelpen.

Hva er egentlig lederutvikling?

-Jeg har aldri i mitt liv opplevd at det er mine medarbeidere, som skal vurdere meg, forteller en litt overrasket Sivathasan Nadarajah, som er gruppeleder på regnskap i Røde Kors. En av hans viktigste arbeidsoppgaver er å levere regnskapsrapporter med stor nøyaktighet og pålitelighet, som er med å bygge tilliten hos de store giverne. Dette er helt avgjørende for hvor mange Røde Kors kan hjelpe.

Sivathasan smiler. Han synes opplegget er fantastisk.

-Nå får jeg avdekket hvor stort gapet er mellom hvordan jeg tror at jeg virker som leder og hvordan medarbeiderne faktisk opplever min ledelse. Dette kommer jeg til å lære ekstremt mye av, sier den erfarne lederen som har hatt mange lederjobber i løpet av sitt yrkesliv.

Front

-Jeg kommer til å lære ekstremt mye av at mine medarbeidere anonymt skal vurdere hvordan mitt lederskap virker på dem, både før programmet starter, underveis og etter 10 måneder, sier Sivathasan Nadarajah i Røde Kors. 

Lederutvikling handler om de som blir utsatt for ledelse

-De beste lederne blir aldri ferdig utlært, nikker lederutvikler Gunn Brigitte anerkjennende, og peker på at lederutvikling handler til syvende og sist om de som opplever din ledelse. Derfor får medarbeiderne til de som deltar i programmet uttale seg anonymt om ledelsen de blir utsatt for – både før programmet starter, flere ganger underveis og til slutt etter ett år.

FRONT Leadership er kjent for slike «pulsmålinger», som er et svært nyttig arbeidsredskap for å finne ut om det deltakerne jobber med, gir effekt.

-Pulsmålinger skal brukes til læring og vekst, ikke til å dunke seg selv i hodet.

De skal hjelpe deg med å justere målene, sier lederutvikler Gunn Brigitte og beroliger gruppa med at ingen andre enn lederutvikleren og lederen som selv er i programmet, får vite den enkeltes «karakterer».

Gode ledere

Skal du bli en bedre leder, må du utenfor komfortsonen, sier Gunn Brigitte Danielsen som er lederutvikler i FRONT Leadership og underviser i praktisk ledelse og endringsledelse på flere høyskoler og universitet.

Lederutvikling som gir raskest og best effekt

Lederne i de humanitære organisasjonene skal både få nye, teoretiske kunnskaper om ledelse og verdifull trening på praktiske leder-ferdigheter. Dette er en forskningsbasert metode for lederutvikling som gir raskest og best effekt.

-Det aller mest unike med dette programmet, er at deltakerne er ledere på tvers av organisasjoner på tvers av nivåer på ledelse, sier lederutvikler Gunn Brigitte og forklarer at i enhver organisasjon må man forstå hverandres utfordringer og bygge fellesskap.

For de fleste utfordringer verden står overfor i dag, må vi løse sammen.

Deler erfaringer for å bli bedre ledere

-Jeg tror det blir særlig nyttig for meg at jeg får en kollega å sparre med, og det er bare positivt at læringspartneren er fra en annen humanitær organisasjon, sier HR-sjef Christopher Molstad i Redd Barna.

Han får støtte fra Sivathasan på regnskap i Røde Kors som understreker at de humanitære organisasjonene ikke er konkurrenter, men har ett felles mål. Sammen kan organisasjonene blir sterkere og bidra med enda mer til samfunnet.

HR-sjef Christopher Molstad i Redd Barna.

-Det er positivt at jeg har fått en læringspartner fra en annen humanitær organisasjon å sparre med, sier HR-sjef Christopher Molstad i Redd Barna.

Les mer om hva forskningen sier om hva som er riktig lederutvikling for å bli en bedre leder

Hva kan jeg gjøre for å hjelpe Ukraina?

-Jeg glemmer ikke da jeg satt foran TV og så krigen rulle innover Ukraina. På nyhetene så vi at hjelpeorganisasjonene gjorde en formidabel jobb, og det gjorde inntrykk. Vi tenkte alle det samme: hva kan vi – med vår kompetanse – gjøre for å hjelpe folk i nød?

Mats Kristensen, som er daglig leder i FRONT Leadership, forteller hvordan lederutviklingsselskapet fikk idéen til det spesielle lederutviklingsprogrammet.

-Jeg kom til å tenke på et nettverksmøte hvor en stor humanitær organisasjon hadde fortalt hvor nyttig det var å lære av andre virksomheter, forteller Mats som også er nettverksleder for flere EGN-nettverk. Dermed ble Røde Kors, Flyktninghjelpen og Redd Barna kontaktet.

Ønsket om å gjøre en forskjell var stor blant de ansatte i FRONT Leadership, og sammen med de humanitære organisasjonene utviklet de programmet EN LEDER-REISE.

Mats Kristensen er en Fantastisk leder

-Målet er å kunne tilby de humanitære organisasjonene 120 gratis-plasser til neste år, fordi en bedre leder kan hjelpe flere, sier Mats Kristensen, partner og daglig leder i FRONT Leadership.

120 gratis lederutviklingsplasser i 2023

– Godt lederskap sørger for at vi beholder og utvikler våre medarbeidere. Godt lederskap hjelper oss til å prestere optimalt i fremtiden. Godt lederskap gjør at vi får maksimalt ut av hver krone, skriver generalsekretærene Jan Egeland i Flyktninghjelpen, Bernt Apeland i Røde Kors og Birgitte Lange i Redd Barna, i en felles uttalelse om lederutviklingsprogrammet.

EN LEDER-REISE styrker kulturen for kontinuerlig utvikling og øker produktiviteten i de humanitære organisasjonene.

-Målet er å kunne tilby 120 gratis-plasser til neste år, sier Mats Kristensen i FRONT Leadership.

Birgitte Lange, Bernt G. Apeland, Jan Egeland

Godt lederskap gjør at vi får maksimalt ut av hver krone, skriver de tre generalsekretærene i en felles uttalelse om lederutviklingsprogrammet fra FRONT Leadership. 

Hvordan bygger man team-følelse?

Men i år er de første tolv deltakerne i gang med programmet. De står i en ring på gulvet.

PC, telefon og andre tekniske hjelpemidler er byttet ut med litt hudkontakt, mye øyekontakt og solide doser latter. Gjengen er tydelig utenfor komfortsonen, men de er fulle av positiv energi og glede.

-Dette er en enkel teknikk for å bygge psykologisk trygghet og team-følelse, underviser lederutvikler Gunn Brigitte, mens deltakerne bokstavelig talt får føle det på kroppen. Den lærerike ledertreningen er i gang.

Bedre leder

PC, telefon og andre tekniske hjelpemidler er byttet ut med litt hudkontakt, mye øyekontakt og solide doser latter.

Hva er ledertrening?

-Gjennom programmet får jeg støtte og trening på å bli mer endringsorientert og bedre på markering, forteller Frederik Francios Siem som til daglig leder et team av fagrådgivere i Røde Kors, som jobber med å beskytte folk mot vold, trusler og angrep.

-Lederutviklingsprogrammet EN LEDER-REISE setter undervisning, erfaringsutveksling og trening i en effektiv struktur, tilpasset og integrert i deltakernes arbeidshverdag, utdyper lederutvikler Gunn Brigitte. Etter den fysiske kick-offen som varer en hel dag, vil de 12 deltakerne møtes én gang i måneden på en digital møteplass. Det sikrer at alle får tid til å feile og til å lære av feilene, slik at de sitter igjen med ny dybdekunnskap og faktisk får til å endre sin leder-atferd.

-Nettopp det at dette programmet ikke er noe skippertak, men går over ti måneder, gjør at det er blir enda mer interessant og lærerikt, mener Stine Paus, Executive Director of Partnership and Policy i Flyktninghjelpen.

Direktør i Flyktninghjelpen

Direktør Stine Paus i Flyktninghjelpen mener at det at programmet varer i ti måneder, vil gi mye bedre resultater enn dyre seminarer etter skippertak-metoden.

Tilpass ledelsen til de du leder og deg som leder

FRONT Leadership er opptatt av at lederne skal bruke tid på å finne sine unike styrker, og så bruke dem til å tilpasse lederskapet, til de som blir ledet og til den som leder. Lederutvikler Gunn Brigitte er en erfaren fasilitator for samskapende læreprosesser. Hun foreleser i endringsledelse og ledelse i praksis, ved flere høyskoler og universitet. Hennes spisskompetanse er å gjøre ledere bedre på det relasjonelle samspillet de står i hver dag, slik at de kan stå i rollen sin over tid.

– Før programmet startet, tenkte jeg at jeg skulle få hjelp til å finne min lederstil. Etter første dagen tenker jeg at programmet vil være enda mer nyttig – det vil utfordre min lederstil, sier en fornøyd Frederik Siem i Røde Kors.

Leder i Røde Kors

Dette programmet utfordrer min lederstil og jeg får støtte til å bli mer endringsorientert, sier en fornøyd Frederik Siem i Røde Kors.

Bedre ledere tørr å drite seg ut

Også HR-sjef Christoper Molstad i Redd Barna er forventningsfull:

-Første tanken jeg fikk var at et nesten ett års lederutviklingsprogram – det har jeg virkelig ikke tid til, så jeg måtte gå flere runder med meg selv før jeg bestemt meg for å si ja. Men etter første dagen, er jeg utrolig glad for at jeg ble med på EN LEDER-REISE.

Kick-offen for det aller første lederutviklingsprogrammet på tvers av humanitære organisasjoner nærmer seg sluttten. Lederutvikler Gunn Brigitte ser utover gjengen.

-Husk å du må tørre å drite deg ut! sier hun

-Hvis du ikke tør å drite deg ut, så er du ferdig med utvikling og da har du ikke mer å gi som leder.

IMG 2721 2 e1672839669702

Etter den fysiske kick-offen som varer en hel dag, vil de 12 deltakerne møtes én gang i måneden på en digital møteplass. Det sikrer at alle får tid til å feile og til å lære av feilene.

Hva skal du gjøre annerledes i morgen?

Det er tydelig at lederne som er med på dette programmet ikke er ferdig med utvikling.

-Men ikke vent med å begynne prosessen, tipser lederutvikler Gunn Brigitte som avslutning på dagen.

– Begynn allerede i morgen, basert på det du har lært i dag. Varig endring kan bare skje med et lite skritt av gangen. Så tenk igjennom med en gang, hva du skal gjøre annerledes som leder i morgen, basert det du har gjort i dag. Det er det som vil gjøre deg til en bedre leder.

TAKE LEAD 2024

Markedsrapport 23