Hva kreves av en digital lederutvikler?

Et lederutviklingsprogram levert av en digital lederutvikler fokuserer ofte på en kombinasjon av teori, praksis og evaluering. I en uavhengig undersøkelse blant 419 virksomheter i Norge, er faglig innhold rangert som den viktigste faktoren ved valg av lederutvikler.

Mange vil kanskje tenke at det faglige innholdet i digital lederutvikling er det samme som i en tradisjonell klasseromsundervisning – samme pensum, ulik formidling. Det er langt fra tilfelle. Digital lederutvikling har i tillegg til å muliggjøre besparelser og effektivisering, en unik fordel når det gjelder læringsdesign. Forskning viser nemlig at det lønner seg å ha tid til å fordøye og utprøve ny kunnskap. Utvikling som foregår over en lengre periode opprettholder ikke bare engasjement for egen utvikling, det har flere andre fordeler.

Les: Motiveres av ledere som er sulten på personlig utvikling

Et annet læringsdesign enn for tradisjonell lederutvikling

Digital lederutvikling muliggjør helt andre læringsdesign hvor egen ledertrening mellom undervisningstimene kanskje er det mest verdifulle. Digital ledertrening åpner opp for aktiv utprøving i egen rolle, samt relevant feedback på stedet – både fra ledertreneren og kollegaer. Målet i et lederutviklingsprogram bør være strategisk og systematisk kompetanseutvikling over tid. Å integrere lederutviklingen i en hektisk hverdag gir en mer langvarig endring. Stanley Security AS har sett synlige resultater fra digital lederutvikling i sin daglige drift.

Et digitalt utviklingsløp kan kanskje oppleves teoretisk med mindre personlig oppfølging, men det er langt ifra opplevelsen våre ansatte hadde. Vi opplevde programmet som praktisk og gjennomførbart, og at det satt undervisningen i kontakt med hverdagen til lederne. I tiden mellom modulene treffer du mest sannsynlig på en situasjon hvor den modulen du nettopp har vært gjennom har sin praktiske anvendelse. Hver og en modul var derfor nyttig i å trekke frem aspekter ved ledelse som deltagerne kunne kjenne seg igjen i. I Stanley har vi en praktisk og operativ tilnærming til lederskap, og en erfaringsbasert tilnærmelse fungerer derfor best for oss. Lederutviklingen gir resultater med en gang, uten at det er et stort pensum som skal gjennomgås. Hvis du følger de modulene i programmet, har du en god plattform og forutsetning for å bli en bedre leder, sier Knut Erik Melstrøm, tidligere driftsdirektør i Stanley Security AS.

Det er ikke bare faglig innhold som er viktig ved valg av lederutvikler, det er også kompetansen og erfaringen til de som leverer programmet. For å oppnå resultater og se gevinster av digital ledertrening, kreves det dyktige lederutviklere.

Mer om digital lederutvikling? Les også: Den digitale lederutvikler

En digital lederutvikler

En digital lederutvikler forbereder, utarbeider og gjennomfører lederutvikling via nettbaserte verktøy. Å lede et treningsopplegg gjennom en skjerm kan være en større utfordring enn å holde ledertrening på en fysisk samling. I et virtuelt klasserom har du ingen gimmicker. En digital lederutvikler trenger derfor ikke bare en unik formidlingsevne og karisma, de må også fange deltagernes oppmerksomhet på en annen måte og skape en følelse av samhold på den digitale plattformen. Dette krever metodisk og strukturerte lederutviklingsopplegg gjennomført av lederutviklere med kompetanse og innsikt, som forstår fordelene og utfordringene med digitale plattformer.

Slik kommer du i gang med digital læring i din virksomhet.

Undersøkelse lederutvikling

Markedsrapport 23