Hvilke ledere har du i drivhuset ditt?

Når du skal få ledere til å gro, gjelder det å vite hva slags vekster du har med å gjøre.

 

Av Mats Kristensen, Managing Partner, FRONT Leadership

Å drive med lederutvikling er egentlig ikke så ulikt å jobbe som gartner. Du begynner med å plante noen frø, og hjelper dem å vokse seg sterke gjennom gjentatt pleie, næring og vanning. Og det må gjøres jevnlig. Du vanner ikke plantene dine én gang og er ferdig.

Ikke alle plantene trenger det samme, og det er dessuten mange svært forskjellige vekster som alle har sine egne styrker.

Forskning viser at vi kan dele inn egenskapene som kjennetegner gode ledere i fire orienteringer. I en ideell verden ville alle vært like gode på alt – men i praksis er det nok ofte sånn at du er bedre på noen ting enn andre.

Kjenner du igjen de ulike typene du har på arbeidsplassen, blir det også lettere å vite hva du bør prioritere å trene opp. Det er nemlig ikke noe særlig poeng i å bygge opp en orientering lederen det gjelder allerede mestrer med glans.

Hvilken lederstil har du? Ta testen her!

Untitled-2-02Solsikken – Gode relasjoner gir gode resultater.

Har du en leder som alltid får andre til å føle seg sett på jobb? Som møter andre med respekt, forståelse, og får samarbeidet til å gli lettere? Som rett og slett lyser opp arbeidsplassen litt ekstra?

Da har de sannsynligvis mye solsikke i seg. 

Solsikken er spesielt god på orienteringen relasjonsledelse. Disse lederne utmerker seg ved å ha et spesielt godt øye for enkeltpersonene på jobb – både hva de er gode på, hva de trenger litt ekstra støtte til, og hva de trenger for å bli den beste utgaven av seg selv.

En arbeidsplass fungerer ikke dersom alle mennesker jobber på hver sin øy, med en leder som bare administrerer dem langt borte fra. Det er det ingen fare for når du har en solsikke i lederrollen.

Untitled-2-03Chilipepperen – Gjør noe nytt og spennende, helst i går!

Endringsledelse er som chilipeppere – hot, hot, hot! Er du opptatt av ledelse, hører du det overalt. Og det er ingen tvil om at de som har en ekte chilipepper på arbeidsplassen ofte kommer lenger, raskere, enn de som ikke har det.

Chilipepperen ser muligheter overalt, og er ikke redd for å prøve noe nytt. Det verste for en chilipepper er å fortsette i samme kjedelige spor som før. Hvis du brenner deg litt på veien er det greit – da har du lært noe!

På sitt beste er chilipepperen den energiske visjonæren som også får resten av teamet til å se forbi neste kvartal. Ved å løfte blikket på den måten, står chilipepperen i en særstilling til å fylle medarbeidere med en følelse av motivasjon og mening. Vi bygger faktisk noe her.

Untitled-2-04Kaktusen – Få jobben gjort.

Kaktusen er den oppgaveorienterte lederen, som er god til å fokusere på nuet. Uten gode kaktuser på jobb kan du like gjerne pakke ned hele virksomheten.

Konkret og handlekraftig er nøkkelord for kaktusen. Den er i sitt ess når det gjelder alle de små og store oppgavene som må gjøres hver uke, som faktisk får virksomheten til å gå rundt.

Som leder er kaktusen god på å sørge for at medarbeiderne gjør det samme – enten det betyr å dele opp større prosjekter i tydelige delmål, eller å ta den vanskelige, konfronterende samtalen når noen må pushes litt.

Når vi kjøper en kaktus til å sette i vinduskarmen er det gjerne fordi vi vet den klarer seg. Den trenger ofte ikke så mye skryt og pleie, og forventer også at andre skal levere. Den kan kanskje virke skarp for noen, men direktheten er en av kaktusens største styrker. 

Untitled-2-01Monsteraen – Plante, led deg selv!

Monsteraen er kanskje ikke like ikonisk som de tre andre plantene vi har valgt – og det er bevisst. Den siste ledelsesorienteringen er nemlig selvledelse, som først har blitt satt i fokus de siste årene.

Som planten, er selvledelse spesielt populært blant yngre generasjoner, og pryder gjerne stua hjemme – i likhet med mange som har tatt hybridkontoret flittig i bruk etter to år i karantene.

En monstera-leder er opptatt av å gi medarbeiderne autonomi, og stoler på at de jobber bedre uten en leder som puster dem i nakken. Samtidig krever det at lederen nesten tar på seg rollen som coach, og hjelper dem å selv finne svarene de søker. 

Det krever en hårfin balansegang mellom å gi for mye og for lite – men en god monstera er nettopp den som mestrer dette.

Ikke vær én plante; vær et økosystem!

Til slutt, en liten advarsel: Når vi deler inn mennesker i «typer», er det viktig å ikke se på det som en unnskyldning til å sette en merkelapp på seg selv og dermed slutte å gro.

Tenk heller på det som en mulighet til å bli bevisst på ikke bare våre egne styrker, men også på styrkene til andre som er helt ulike oss selv. Ofte er det nettopp dem vi har mest å lære av.

Den beste lederen er både solsikke, chilipepper, kaktus og monstera – og vet når det er viktig å hente frem hver av egenskapene. Akkurat som en ensartet monokultur etter hvert tømmer jorden for næring, så kan for mye fokus på én av orienteringene bety at de andre visner bort.

Kombinerer vi derimot egenskapene fra alle fire, er det mulig å dyrke frem et helt økosystem – som dere garantert vil kunne høste store frukter av i lederrollen.

Ta testen – finn din lederstil