Hvordan lederkultur bygger gode arbeidsplasser

I seks år på rad har konsulentselskapet Sopra Steria blitt kåret til Norges beste arbeidsplass innen kategorien 500+ ansatte av Great Place to Work. Gjennom sine studier av selskaper som gjør det godt i denne kåringen, konkluderer Great Place to Work med at det er tre grunnleggende forhold som skaper en god arbeidsplass; at du er stolt av jobben du gjør, at du trives med dine kollegaer og at du har tillit til ledelsen. Sopra Steria jobber mot disse målsetningene, hvor «the power of sharing» og delingskultur og lederkultur står sentralt i hele organisasjonen. Hilde Solberg Holm, consulting director i Sopra Steria, forteller hvordan.

Hilde Solberg Holm

Av Marte Semb Aasmundsen

Stolthet

Å feire og synliggjøre hva vi oppnår gjør folk stolte. Derfor er ringing i bjella og markering når store kontrakter vinnes, et viktig ritual. Like viktig for å skape stolthet er ivrig bruk av interne sosiale medier. Her fortelles det om prosjekter, ros fra kunder, skryt av kollegaer og eksterne presentasjoner. Ledere spiller en viktig rolle i arbeidet med å gjøre folk stolte ved å løfte fram medarbeidere, besøke prosjektene, vise interesse og gi feedback. Ekstern synlighet er like viktig for å skape stolthet, derfor oppfordres og belønnes medarbeidere som skriver blogger, fagartikler, holder foredrag eller på annen måte blir synlig i media eller på faglige arenaer.

Lederkultur

Les også: Verdens ledende på ledelse

Trivsel

Å trives med kollegaer er den andre dimensjonen i å skape en god arbeidsplass. Som en konsulentorganisasjon jobber de fleste av selskapets medarbeidere ute i prosjekter hos kunder, i deres lokaler. Dette gir oss ekstra utfordringer i å skape et «hjem» i våre lokaler hvor de skal møte og trives med sine kollegaer. Vi har derfor etablert en rekke ulike møteplasser for våre medarbeidere i våre lokaler, slik at medarbeidere kan møte hverandre, bli kjent og skape nettverk. Hver eneste dag i løpet av året foregår det en eller annen sosial eller faglig aktivitet for våre medarbeidere på ettermiddagstid i våre lokaler. Ofte er det fagsamlinger organisert av våre mer enn 80 interne faggrupper, folk samles til yoga, det bygges roboter eller spilles brettspill. I tillegg er det en rekke grupper for fysisk aktivitet som fotball, golf, klatring, osv. Felles for alle disse aktivitetene er at de skal bidra til at folk trives med kollegaer, deler kompetanse, knytter nettverk og skaper tilhørighet til selskapet. Lederne har en viktig rolle i dette ved å tilrettelegge for alle aktivitetene, vise interesse og selv delta.

Trivsel

Les også: Fire anbefalinger om ledelse på tvers av kulturer

Tillit

At medarbeidere skal ha tillit til ledelsen er heller ikke noe som kan vedtas, men noe som bygges gjennom adferd og kommunikasjon. Vi ser på ledelse som en kollektiv prosess som utføres av et sett med ulike personer i ulike roller. Det er ikke bare linjeledere som utfører ledelse. Vi har gitt opp jakten på «den perfekte lederen». Vi fant nemlig ikke «oppskriften». Vi erfarte derimot at alle personlighetstyper, fra den mest introverte til den mest ekstroverte, fra den analytiske til den drivende, kan fylle lederrollen på en god måte ved å bruke sine styrker og ha et utviklingsperspektiv ved å streve etter å bli den beste utgaven av seg selv. Derfor har vi fokus på å sette sammen balanserte lederteam isteden for å lete etter den perfekte lederen. En ledelse sammensatt av ulike personligheter skaper tillit til at ulike perspektiver blir ivaretatt og at alle finner rollemodeller de kan speile seg i.

Tillit

TAKE LEAD 2024

 

Markedsrapport 23