Ny som leder? Hvordan drive kompetanseutvikling for nye ledere

 

En leder blir aldri utlært. Det er hele tiden noe nytt å lære for å utvikle egne ferdigheter. Som ny som leder, på alle nivåer, enten i et helt nytt firma eller en ny avdeling, ligger det et enormt potensial for kompetanseutvikling i startfasen.

– Lederutvikling skal være mer enn et event, det skal gi nytte i hverdagen. Programmet skal gi deltakerne noe konkret som umiddelbart viser effekt. Det er mitt hovedfokus, sier Hildegunn Danielsen.

Både nasjonalt og internasjonalt har Danielsen de siste 20 årene jobbet med HR og som leder i både store og mindre store selskaper. Hun er programansvarlig for FRONT Leadership sitt lederprogram «Ny i rollen». Her skal du som er ny som leder få god veiledning i hvordan du kan få en best mulig start i ny stilling. Gjennom selvrefleksjon og samarbeid med andre nye ledere er målet kompetanseutvikling for alle.

 

Samspill øker kompetanseutviklingen

Deltakerne vil bestå av ledere fra ulike bedrifter og bransjer som nettopp har tiltrådt sine stillinger. Tanken med dette er at alle skal få utvidet sine perspektiver og forståelse for hvordan andre løser oppgaver i sine roller. Dette i motsetning til konvensjonell lederutvikling, hvor det ofte er ledere fra samme selskap som er samlet.

– Det blir en ekstra læringseffekt når ulike folk kommer sammen på denne måten. Det blir samlet mye kompetanse på ett sted, alle med ulike erfaringer og perspektiver andre kan dra nytte av. Selv om jeg er den som har ansvaret for å ta oss gjennom det faglige, så er jeg helt sikker på at jeg også har mye å lære av deltakerne. Møter med nye folk man kan jobbe sammen med for å knekke koder er enormt givende. Akkurat dette er jo også en av grunntankene til FRONT Leadership, og kanskje det jeg gleder meg mest til fremover, forteller Danielsen.

 

Les også: Ny som leder – 5 praktiske råd

En «flying start» når du er ny som leder

Den første tiden i ny jobb kan være krevende for enhver, og kompetanseutvikling er kanskje ikke det første man tenker på. Kompetanseutvikling er likevel viktig å ikke forsømme når du er ny som leder og skal ta fatt på krevende oppgaver. Strukturert jobbing de første månedene i en ny jobb viser at lederen raskere får en forståelse for sin rolle og selskapet generelt, og på den måten raskere kan være med å bidra direkte til selskapets videre utvikling.

– Vi ønsker å gi våre kunder ledere som er raskere oppe å stå. For å oppnå dette må den enkelte leder oppnå mestringsfølelse i jobben. Vi vet alle med oss selv at mestring gir et godt grunnlag for gode resultater. Refleksjon spiller en viktig rolle i dette arbeidet, og den prosessen er fin å påbegynne litt i forkant dersom man ønsker å stille godt forberedt. Jeg anbefaler alle å reflektere rundt egen rolle og person ved tiltredelse av en ny stilling. Det er mye enklere å takle det som kommer hvis du har et bevisst forhold til dine styrker og svakheter. Et annet helt konkret råd til alle som er ivrige etter å komme i gang, er å begynne lesingen av The First 90 Days av Michael D. Watkins. Alle får denne tilsendt ved påmelding, og vi benytter denne gjennom programmet, avslutter Danielsen.

Markedsrapport 23