Program: Onboarding

Gjennom klassen får deltagerne raskt et solid nettverk med 10-12 andre ledere å støtte seg til, og alle får én bestemt trenings- og sparringspartner som de vil ha svært god nytte av.

Liksom i toppidretten, må man som leder hele tiden trene og utvikle seg sammen med andre, for å være på pallen. Det gjelder i enda større grad når man skal inn i en ny rolle.

Markedsrapport 23