VERDENSLEDENDE PÅ LEDELSE

– Norge skal bli sett på som verdensledende på god ledelse, sa Mats Kristensen i FRONT Leadership fra scenen, til stor applaus fra publikum på Norges største konferanse for lederutvikling. Alle billetter var utsolgt da historiens første TAKE LEAD-konferanse gikk av stabelen i Barcode i Oslo.

Skrevet av: Hedda Kise

TAKE LEAD-konferansen imponerte da også publikum som vurderte den første TAKE LEAD-konferansen som helhet til 8,25 på en skala fra 1 til 10.

Visjonært

En av dem som hadde tatt turen var markeds- og kommunikasjonsdirektør i konsulenthuset KPMG, Henrik Lervold.

– For et proft arrangement med bra foredragsholdere, visjonære tanker og spennende, relevante temaer om gjennomføringsevne, kulturbygging og lærevillighet. Stor tommel opp for dette eventet; det er kjempegøy å være her, sa en entusiastisk Lervold i en minglepause.

Henrik Lervold

Henrik Lervold

Markeds- og kommunikasjonsdirektør
KPMG

Aldri vært viktigere

Lederutvikling har aldri vært viktigere enn det er i dag. Tilgjengelig kunnskap i verden dobles hver tolvte time. Andelen kunnskapsmedarbeidere har vokst kolossalt. Samtidig har ikke lederskap hatt særlig framgang. Undersøkelser som måler transformasjonsledelse – en inspirerende ledelsesform som vekker engasjementet i medarbeideren som gjør at de presterer bedre enn de ellers ville gjort, viser at nivået har ligget på stedet hvil i mange ti-år. Arbeidsplasser har store utfordringer. Det er 209.000 ledere i Norge. Forholdet til nærmeste leder er den aller vanligste årsaken til at ansatte velger å skifte arbeidsplass, og hver gang en kunnskapsmedarbeider slutter i jobben og må erstattes, koster det virksomheten 1,5 årslønner.

Bli bedre

Professor Anders Dysvik ved Handelshøyskolen BI, trakk i sitt foredrag frem en rekke dysfunksjonelle konsekvenser ved turnover og dårlig ledelse. Han sier at det er svært positivt at FRONT Leadership legger til rette for en årlig møteplass mellom toppledere, HR og lederutviklere – og forskerne på ledelse og lederutvikling, slik at Norge kan bli bedre på ledelse og lederutvikling.

-Det er viktig at toppledere får forståelsen av viktigheten av å ha lederutvikling og at det må være evidensbasert lederutvikling som forskningen viser at det lønner seg økonomisk for virksomhetene, sier Dysvik.

anders dysvik_lederutvikling øker lønnsomheten

Vil du være med på TAKE LEAD til neste år?

Trykk her for et ekstra godt EARLY-BIRD-tilbud

Forskningsbasert

-Dette skal være en årlig, stor konferanse for deling av kunnskap, erfaringer og nettverksbygging, sa initiativtaker Kristensen, slik at vi alle kan bli bedre.

Han mener Norge har de beste forutsetninger for å ta ledelsen på ledelse, fordi vi har en tillitsbasert kultur, høyt utdanningsnivå, velfungerende trepartssamarbeid og ressurser til å investere i utvikling.

Deltagerne ble servert de nyeste forskningsresultatene på ledelse og lederutvikling, konkrete erfaringer fra norske virksomheter, praktiske råd og verktøy for ledere på alle nivåer i arbeidshverdagen og en presentasjon av de mest innovative løsningene for lederutvikling, med og uten teknologi.

Mats Kristensen

Mats Kristensen
Managing Partner, Co-Founder

Gleder seg

Og det var tydelig at forskningen som ble presentert på konferansen ga de fremmøtte ny giv og nyttig input som de kan bruke i egen arbeidshverdag.

-Jeg kommer litt trøtt etter lunsj og så kommer jeg inn her og bare få masse påfyll,masse verktøy og tanker å ta med hjem til arbeidsplassen i morgen, så det gleder jeg meg masse til, sa Marie Otterbeck Gravråk, organisasjonsrådgiver i Barnekreftforeningen.

Ole Gaare, Researcher i Wicklund-Hansen trakk frem at det var nyttig å lære hvordan man kunne komme gjennom kamera på et video-møte for å påvirke mer.

– Det var gøy å lære hvordan man skal få den andre til virkelig å se deg og føle nærhet, sa han.

Marie Otterbeck Gravråk

Marie Otterbeck Gravråk

Organisasjonsrådgiver i Barnekreftforeningen

Ole Gaare

Ole Gaare

Researcher, Wicklund-Hansen

Opp neste år

-Det er en helt utrolig bra start med et skår fra publikum på 8,25 av 10 den aller første gangen TAKE LEAD arrangeres, sier en lettet Kristensen i FRONT Leadership som har som mål å komme over 9 av 10 i snitt neste år.

På neste års konferanse inviteres også flere CEOer, fordi det er viktig at de er på ballen i forhold til lederkompetansen i sin virksomhet.

-Er det et møte som lederutvikleren og CEO skal være på sammen til neste år, så er det TAKE LEAD 2023! sier Kristensen.

Early bird

-Vi begynner allerede nå med å lage et program, som vil være svært interessant, både for lederutviklere og for toppledere, slik at lederutvikling kommer tettere på strategi og forretning, sier Eva Berge Tenorio i FRONT Leadership, som er prosjektleder for TAKE LEAD 2023.

Allerede nå er det klart at det blir flere key note speakere og at hovedtema skal være ledelse som strategisk konkurransefortrinn. Norge skal virkelig ta ledelsen på ledelse.

Trykk her for et godt earlybird-tilbud på neste års konferanse, som er satt til 16. mars 2023

Ingrid, Eva og Sandra Take Lead 2022

Take Lead 2022

Ingrid Nomme, Prosjektleder,
Eva Berge Tenorio, Salgsdirektør,
Sandra Blichner, Customer Success Manager

Større nettverk

Og det kan lønne seg å være tidlig ute med å melde seg på neste års konferanse. For årets publikum vil tilbake til neste år.

-I tillegg til gode foredragsholdere og faglig tyngde, var det også veldig gøy med involvering av oss som publikum og utrolig godt for nettverksbygging, sier Suzanne Lie, Advisor/Associate Partner i Kingbird Executive Search

Suzanne Lie

Suzanne Lie

Advisor/Associate Partner i Kingbird Executive Search

I front

– Take Lead ga meg inspirasjon til virkelig gå i front i ledelsesfaget, sa Live Leer, Head of Leadership and Learning i Storebrand.

-Ikke minst var det en engasjerende og fin måte å lede en konferanse på, sa en annen av deltakerne.

Felles for alle deltakerne var lysten til å bli bedre og å aldri stoppe å lære mer. Flere av deltakerne i publikum trakk frem at konferansen ga dem ny bevisstgjøring på eget lederskap.

Live Leer - Take Lead2022

Live Leer

Head of Leadership and Learning i Storebrand

Bevisstgjøring

– Det var veldig spennende med rollespillet til skuespillerne som var dønn presise på helt konkrete lederutfordringer, sa en mann.

-Det at det blir presentert på en sånn måte at det blir humor rundt det, gjør det jo ekstra spennende, sa Angelika Wichmann Sørensen, CEO i Poolia.

-Vi har fått belyst viktigheten av aktiv lytting, og sett hvordan det kan gjøres. Det har gitt meg masse verdi, sa Aslak Fjeld Skorpen, forvalter i Solibo.

Angelika Wichmann Sørensen - Take Lead 2022

Angelika Wichmann Sørensen

CEO i Poolia

Aslak Fjeld Skorpen - Take Lead 2022

Aslak Fjeld Skorpen

Forvalter i Solibo

Line Isegran

Line Isegran

Også Line Isegran, i Kirkens Nødhjelp kjente seg igjen i rollespillet som ingen visste var skuespill før det var gått litt tid.

-Jeg syns det var kjempemorsomt, og de tok lederne på kornet, avslutter Isegran.

Neste TAKE LEAD-konferanse blir 16. mars 2023

Trykk her for et godt earlybird-tilbud

V2 1200x600 ANDERS DYSVIK Take lead 2022 V2 kopi


Markedsrapport 23