Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) har fått i oppdrag av regjeringen å avvikle den norske nukleære virksomheten. Advansia har i sterk konkurranse med andre etablerte rådgiverselskap vunnet rammeavtale for «Administrativ bistand» for å støtte NND med det omfattende arbeidet. Med på laget er FRONT Leadership, BDO, Amesto People & Culture og Leidar

– Vi gleder oss veldig over at NND satser på ledelse og ser viktigheten av gode ledere på deres endringsreise fremover. Sammen kan vi sikre at lederskapet er helt i front, og at lederne representerer det de ønsker å se i andre. Vi er opptatt av at alle ansatte skal ha en fantastisk leder, og er veldig glade for at NND tar et ansvar som drar i den retningen. Det vil de ikke angre på, sier daglig leder i FRONT Leadership, Mats Kristensen.

Rammeavtalen dekker fem delområder, og FRONT Leadership og samarbeidspartnere skal levere følgende delområder innen «Administrativ bistand»:

  • Økonomi og regnskap
  • Virksomhetsutvikling og -styring /Organisasjonsutvikling
  • Prosjektmedarbeider
  • HR
  • Kommunikasjon

Rammeavtalen per delområde vil ha en varighet på 2 år med opsjon for oppdragsgiver til å forlenge avtalen med inntil 1 + 1 år. Rammeavtalens maksimale varighet er 4 år.

– Dette er et omfattende arbeid som også vil kreve mye kapasitet på administrative fagområder. Med disse rammeavtalene sikrer vi oss tilgang til kritisk kompetanse og erfaring, for å kunne gjennomføre gode prosesser og leveranser, sier Sektordirektør administrasjon i NND, Ann-Cathrin Becken.

– FRONT Leadership har hatt en sterk vekst siden oppstarten i 2015, og det at vi har vunnet ett av delområdene viser stor tillit til det vi leverer, og ikke minst kompetansen vi besitter. Sammen med de andre samarbeidspartnerne skal vi skape målbare og varige atferdsendringer, til det beste for NNDs ledere og ansatte. FRONT Leadership leverer en bredde innenfor delområdet som viser at tjenestene våre ligger helt i forkant av det som er nødvendig for å lykkes i store endringsprosesser som NND skal gjennom, sier Kristensen.

 

Les også: HR LEDER: Bærekraftig lederskap er fremtiden

Omstilling til mer bærekraftige energikilder

NND skal i løpet av de neste 25 årene avvikle den norske atomvirksomheten. Avviklingen vil inkludere dekommisjonering av de disse anleggene, håndtering av brukt brensel, samt alt annet radioaktivt avfall produsert i Norge. For å gjøre dette vil det også være behov for å bygge nye anlegg for håndtering og lagring.

Det er i dag Institutt for Energiteknikk (IFE) som er konsesjonsinnehaver, og eier av de norske atomanleggene. NND skal med tiden overta IFEs konsesjon og eierskap for atomanleggene. Det betyr at både anlegg og personell skal over i NNDs organisasjon innen 2024.

IFE har siden 1990-tallet hatt en ledende posisjon innenfor norsk energi- og miljøforskning, med fokus på områdene hydrogenlagring, miljøteknologi, solenergi og fornybare energisystemer

 

Mats kristensen lurer på om du trenger råd om lederutvikling? Book gratis rådgivning