BEERENBERG ER EN LÆRENDE ORGANISASJON

Skrevet av Marte Semb Aasmundsen

Gro Hatleskog er konserndirektør med ansvar for områdene HR, Compliance, Supply Chain og IT i Beerenberg. Hun har mange års erfaringsom HR-direktør i det som tidligere het Vesta Forsikring (nå Tryg Forsikring), Nera Telecommunications og Sparebanken Vest. Med lang fartstid innen HR-faget, deler Hatleskog av sine erfaringer med FRONT Leadership.

Hva har høyest prioritet for HR hos dere i tiden fremover, og hvordan angriper dere dette?

Jeg har lang erfaring fra HR i flere bransjer, og til forskjell fra andre steder der jeg har hatt et tilsvarende ansvar, så er HR i Beerenberg knyttet svært tett til den daglige operative driften av selskapet. Uten et velfungerende operativt HR-arbeid vil det fort oppstå driftsutfordringer, særlig knyttet til bemanningen av selskapet. Det er derfor helt grunnleggende at det operative HR-arbeidet fungerer og at man er en lærende organisasjon. HR har en svært sentral rolle i å realisere strategien til selskapet, der langsiktig kompetanseutvikling både innen fag og ledelse er blant bærebjelkene.

I over ett år har vi nå stått med beina godt plantet i en pandemi som har truffet Beerenberg med full styrke. Vår kjernevirksomhet krever fysisk tilstedeværelse, og særlig de første månedene mistet vi en stor del av omsetningen gjennom at samfunnet mer eller mindre ble stengt ned. Fra sommeren i fjor ble aktiviteten gradvis øket, samtidig som vi hele tiden har hatt utfordringer med innreiserestriksjoner og nå stengte grenser. I sammenheng med reiserestriksjoner har HR også måtte jobbe med utfordringer knyttet til omfattende permitteringer, lønn, sykemeldinger og ikke minst karantene. Det aller viktigste for oss er derfor å komme igjennom koronatiden på en så god måte som mulig. Dette er naturlig nok svært krevende for alle, men samtidig givende på den måten at den enkeltes innsats virkelig betyr noe.

Lærende organisasjon

Gro Hatleskog, konserndirektør med ansvar for områdene HR, Compliance, Supply Chain og IT i Beerenberg.

De langsiktige tiltakene av strategisk karakter, slik som kompetansesatsingen som blant annet omfatter lederutvikling på flere nivåer i organisasjonen, er for det meste satt på hold samtidig som vi er klar for å starte igjen så fort vi går tilbake til normalen. Det er utfordrende å hele tiden balansere det kortsiktige med det langsiktige når det «brenner», men vi kan ikke tillate oss å legge bort tiltak vi i strategien har sagt er viktig for selskapet. Derfor benytter vi også anledningen til å utvikle planlagte konsepter både innen fag, ledelse og medarbeiderutvikling. Dette for å gjøre vårt beste for at den dagen Norge åpner opp igjen har vi kommet videre og er klare til å igangsette planlagte tiltak som vi ikke kan gjennomføre nå.

Hva er dine viktigste ambisjoner for utvikling hos dere?

Da jeg startet i Beerenberg tilbake i 2008 var det et gründerselskap med store voksesmerter. Det har vært et eventyr på godt og vondt å være med på reisen dit vi har kommet i dag, som et etablerte selskap i utvikling. Min ambisjon er rett og slett at selskapet skal være en attraktiv og god arbeidsplass for både unge og eldre arbeidstakere, og at vi sammen klarer å ta Beerenberg inn i fremtiden gjennom den innsatsen vi legger ned og de tiltakene som gjennomføres. Her er jeg opptatt av å tenke helhetlig, være en lærende organisasjon, og å ha en fellesnevner i alt vi gjør for å få tilstrekkelig utviklingskraft.

Beerenberg har etter mitt skjønn en dyktig HR-funksjon. Vi er opptatt av forbedring og utvikling, og jeg ønsker at HR skal oppleves som en stadig mer kvalifisert og fremoverlent samarbeidspartner. Ikke bare for å løse det operative, som i seg selv kan være svært krevende i en bedrift som vår, men også i den strategiske forretningsutviklingen der vi kan levere viktige bidrag. Beerenberg er et bemanningsintensivt selskap og dyktige og engasjerte medarbeidere er helt avgjørende for å ta oss videre mot nye satsingsområder, også utenfor olje og gass som er en viktig del av selskapets strategi.

Hva har du gjort for å videreutvikle egen kompetanse?

Gjennom deler av min yrkeskarriere har jeg skiftet mellom ulike bransjer, og også fått gleden av å jobbe litt internasjonalt. Dette har bidratt til at jeg har måttet se på eget fagområde med «nye øyne», i tillegg til å lære en ny organisasjon og bransje å kjenne, alle med sine utfordringer og sin måte å gjøre ting på. Jeg har også vært åpen for å ta ansvar utenfor mitt eget fagområde, og er i dag ansvarlig for flere av selskapets støttefunksjoner i tillegg til HR. De fleste som rapporterer til meg er ledere med tunge ansvarsområder som jeg ikke har dyp faglig innsikt i. Det er både spennende og krevende da jeg mangler den faglige kompetansen og dermed må finne andre måter å være relevant på. Og sist men ikke minst har jeg tatt videreutdanning. For et par år siden tok jeg deler av et masterprogram ved NTNU innenfor ledelse. Det opplevde jeg som relevant og ikke minst inspirerende, både i forhold til jobben, og også hvordan jeg som menneske og leder håndterer hverdagen og det store ansvaret jeg forvalter. For min egen del så har det gitt meg en del nye perspektiver, blant annet prøver jeg å være mer åpen og bevisst på å se saker fra andre vinkler enn min egen. Og gode spørsmål er viktigere enn svar. Arbeidslivet blir mye kjekkere på den måten, og som leder tror jeg det er viktig å alltid være åpen for læring og utvikling.

Hva er den viktigste erfaringen du har gjort deg det siste året?

Jeg har vært igjennom flere kriser. Blant annet finanskrisen når jeg jobbet i bank, og ikke minst oljekrisen som også traff Beerenberg hardt. Koronapandemien er definitivt den mest gjennomgripende krisen jeg har vært inne i. Erfaringene jeg har gjort er ganske enkle – eller åpenbare – men vanskeligere å etterleve. Det gjelder å tenke konstruktivt og se framover, uten å bli altfor stresset. Rett og slett gjøre det beste ut av den vanskelige situasjonen gjennom å holde fast i det du tror på og jobbe både i korte og lengre perspektiver. Det å ha evnen til å glede seg selv om dagen ikke ble slik du hadde håpet er viktig. Samtidig så er det veldig krevende å leve i vedvarende usikkerhet – noe som er viktig å erkjenne.

 

Hvem er det som imponerer deg og hvorfor?

Det enkle svaret er at mange imponerer meg. Kanskje aller mest de som har en sak eller idé som de virkelig tror på. Mennesker som bruker mye av sin fritid på noe som er viktig for dem, eller som tør å satse rent profesjonelt. Skapende mennesker som står for noe, med en åpen og inkluderende væremåte, synes jeg det står respekt av.

Hvilket spørsmål har vi ikke stilt deg, som du helst ville ha fått i denne sammenheng?

Jeg har etter hvert jobbet i mange år, og har en lang lederkarriere bak meg med sine opp og nedturer. Lederrollen stod aldri på min ønskeliste da jeg som nyutdannet kom ganske uforberedt ut i arbeidslivet. Selv ble jeg vel tilbudt en lederrolle fordi jeg ble opplevd som en flink fagperson, og hadde derfor få forutsetninger for å håndtere rollen. Det jeg gjerne skulle sagt mer om er den betydningen en leder har for den enkelte og hvor viktig den enkeltes utøvelse av ledelse er for å skape gode forretningsmessige resultater, og et arbeidsmiljø preget av utvikling og glede. Det siste tror jeg er sterkt undervurdert, og også at mange av oss, inkludert meg selv, har en del å gå på.

Markedsrapport 23