Jobb smartere

– Spar tid med lederutvikling

Tid er en ressurs som ikke er fornybar. Alle har 24 timer i døgnet og mer får man ikke. Det er derfor kanskje ikke så rart at tid kommer øverst på listen over faktorer som preger valg av lederutviklingsprogram – på ulike måter. Dette viser en uavhengig undersøkelse blant 419 virksomheter i Norge utført av medie- og kommunikasjonsbyrået Mindshare på oppdrag fra FRONT Leadership.

Fleksibilitet er her for å bli

I undersøkelsen kommer det frem at tidseffektive lederutviklingsmetoder som lar seg kombinere med en hektisk jobbhverdag er en av de viktigste faktorene et lederutviklingsprogram blir vurdert ut ifra. I motsetning til når det gjelder andre faktorer, er både små, mellomstore og store bedrifter enige om at tid kan være nøkkelen til vellykket lederutvikling. Mange virksomheter har opplevd at fleksible løsninger kan fremme læring i arbeidslivet. Dette støtter Trine Tønnessen Heir, rektor på Brønnerud skole i Ås Kommune,

Digital lederutvikling er rett og slett lettere å få til. Læringen foregår på min egen arbeidsplass uten at jeg trenger å bruke tid på å forflytte meg. Det er integrert i min egen arbeidshverdag, noe som har bidratt til økt fokus og læring. Endring tar tid, og det fungerer derfor bedre med kortere samlinger i et lengre utviklingsløp. Når man blir fulgt opp over tid står man også mer til ansvar for å gjennomføre endringene.

 

Tid avler tid

Omtrent 20% av virksomhetene i undersøkelsen mener årsaken til at det ikke investeres i lederutvikling er manglende tid hos lederne. Med lederansvar følger ofte en hektisk hverdag hvor tiden noen ganger ikke strekker til. Alt som oppleves som tidskrevende, inkludert lederutvikling, velges da gjerne bort. Paradoksalt kan lederutvikling bidra til en bedre strukturert hverdag, som igjen sparer tid. Tønnessen Heir forteller at lederutvikling har hjulpet henne til å prioritere bedre.

Jeg har blitt bevisst på at jeg må delegere og gi andre mer ansvar. Istedenfor å gjøre alt selv, må man gi tillit, autoritet og la andre gjøre oppgavene. Lederutvikling har lært meg å bruke tid på å finne ut hva som er viktig og haster, og jeg prioriterer min arbeidshverdag ut i fra det. Jeg har rett og slett lært meg å jobbe smartere og jeg har fått flere nye verktøy å spille på. Jeg har også fått god tilgang på og kjennskap til digitale hjelpemidler i arbeidshverdagen som vi blir oppfordret til å laste ned og ta i bruk. Dette har endret hvordan jeg jobber og prioriterer arbeidsoppgaver.

Undersøkelse lederutvikling