Lederskap på toppen av agendaen i AFRY

Som et internasjonalt ingeniør-, design- og rådgivningsfirma har AFRY over 900 ansatte bare i Norge. Med flere ulike forretningsområder og ansatte spredt ut på ulike lokasjoner, så de behovet for å skape en sterk ledelseskultur for å styrke de interne båndene. Dermed begynte de på toppen for å sette standarden i alle ledd. Christopher Klepsland, administrerende direktør i AFRY, forteller om ledelsesutviklingsreisen til selskapet.

Skrevet av Marte Semb Aasmundsen

Behov for lederutvikling

– For oss er det viktig at vi i ledelsen også er gode rollemodeller, at vi viser at vi vet hva vi snakker om, og ikke bare delegerer oppgaver til de under oss. I tillegg har vi opplevd stor vekst som også har inkludert endringer i organisasjonen, blant annet har antallet ledere økt. Derfor har vi sett et behov for å bygge og utvide ledelseskompetansen vår. Hvilken type ledelse som kreves endres også i takt med organisasjonen, sier Klepsland.

Ledelse på toppen av agendaen

Christopher Klepstad

CEO – AFRY

Lederutviklingen til FRONT Leadership er digital slik at deltagerne kan delta fra sitt eget kontor. Dette er en stor fordel, mener Klepsland.

– Med en distribuert struktur geografisk sett, har den nettbaserte utformingen på opplegget vært en av de store fordelene for oss. Opplegget oppleves både praktisk og nært på hverdagen. Læringsmakker-tanken er også veldig bra, du har noen som pusher deg, i tillegg til at du får noen å sparre med. Vi har også erfart at dersom relasjonene blir bedre fungerer det også bedre forretningsmessig. I tillegg er opplegget forankret i forskning og teori, men forklart på en strukturert måte noe som gjør det enkelt å jobbe med allerede når en modul er ferdig – og frem til neste. Jeg opplever at vi som gruppe ser resultater allerede, utdyper Klepsland.

Temaene som tas opp i de ulike digitale samlingene varierer og dekker alt fra tilbakmeldingskultur, vanskelige samtaler og delegering av oppgaver. Klepsland utdyper at de ved å gjøre oppgaver og diskutere rundt dette, selv blir mer bevisste rundt hvordan de løser egne lederoppgaver. I tillegg legger han vekt på den mestringsfølelsen som ligger som et grunnlag gjennom programmet og hvordan det er med på å bygge opp under eksisterende ferdigheter og styrke deltakerne.

– Det er ikke alltid man husker på hvordan det var å være helt ny hvor alt var spennende. Da kan det være lett å tenke at enkelte oppgaver ikke er nødvendig å delegere bort til andre, men å ta seg av dem på egenhånd. Det kan være fint som leder å få påminnelser om at disse oppgavene som er kjedelige og trauste for en selv, kan være en viktig del av utviklingen til andre. Tross alt var dette en del av det som formet en selv på veien til å bli den lederen man nå er. Det ligger et enormt potensiale i å vise folk tillitt og gi ansvar, forklarer Klepsland.

Etter å ha vært gjennom ulike former for lederutvikling tidligere er Klepsland klar på at denne formen, uavhengig av leverandør, fungerer veldig godt. Etter å ha deltatt på modulbasert ledertrening tidligere er han nå helt overbevist om at integreringen i hverdagen er avgjørende. Dette er noe den digitale lederutviklingen til FRONT Leadership tar på alvor.

– I motsetning til tradisjonelle lederutviklingsprogrammer vil dette skape en større bevissthet hos folk over tid. Det er jo i motsetning til å være to dager på et fjordhotell hvor man er engasjert så lenge man er der, men glemmer å integrere kunnskapen man tilegnet seg i den travle hverdagen i etterkant, sier Klepsland.

Evalueringen AFRY har gjort så langt har vært positiv. Klepsland viser for eksempel til engasjement under og etter samlingene og godt oppmøte.

– Hos oss må vi nå se hvordan vi klarer å skalere dette ut. FRONT Leadership har helt klart funnet en formel som appellerer til deltakerne og gir resultater over tid, avslutter Klepsland.

Markedsrapport 23