Opplever økt grad av psykologisk trygghet

Ny markedsundersøkelse publisert av FRONT Leadership viser at medarbeiderne opplever økt grad av psykologisk trygghet som følge av bedret lederskap. Å styrke den psykologiske tryggheten blant medarbeiderne er, sammen med økt motivasjon og engasjement og økt arbeidsglede, den viktigste grunnen for å investere i lederutvikling.

Av Marte Aasmundsen

Hele 95 % av alle respondentene i markedsundersøkelsen – uavhengig av størrelse på virksomheten og om det er privat eller offentlig sektor – svarte at det å øke psykologisk trygghet og anerkjennelse blant medarbeiderne, var en viktig grunn til å investere videre i utvikling av lederkompetanse. Når det gjaldt effekt av bedret lederskap, hadde 69 % av virksomhetene registrert økt psykologisk trygghet og anerkjennelse blant medarbeiderne.

Markedsundersøkelsen tyder dermed på at lederutvikling har stor effekt på psykologisk trygghet. En med mye erfaring på dette området er lederutvikler i FRONT Leadership, Gunn Brigitte Danielsen. Vi tok en prat med henne for å lære mer.

Gode ledere

Gunn Brigitte Danielsen

Lederutvikler i FRONT Leadership

Les også: Tillit som strategi

Hva er psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet er en subjektiv følelse, som først og fremst handler om at du kjenner det er trygt å være den du er. Når du er sammen med andre, er du ikke redd for å bli utstøtt av gruppen, ledd av eller straffet hvis du for eksempel ikke er enige med de andre, eller ikke forstår hva de andre snakker om. Når grupper har høy psykologisk trygghet, kan vi se det på ulike måter:

  • Folk stiller spørsmål når de ikke forstår, uten å være redd for å virke dumme.
  • Folk spør hverandre om hjelp.
  • Folk sier fra når de er uenige eller når de er bekymret for noe.
  • Folk sier fra når de har gjort feil, slik at vi alle kan lære av feilene.
  • Folk deler tanker og idéer uten at de er helt ferdig tenkte eller perfekte.

Hvorfor gir lederutvikling mer psykologisk trygghet?

Den beste måten å bygge psykologisk trygghet på er at lederne går foran som gode eksempler. Det krever for det første at de vet hva psykologisk trygghet er, og at de så kjenner seg trygge nok i rollen til å gjøre det som skal til. Det vil si at de selv stiller spørsmål når de ikke forstår, spør de andre om hjelp, forteller om feil, osv. En annen god måte er at vi blir kjent med hverandre, utover jobbrollen. Det at vi ser hverandre som «hele» mennesker.

 

Hvorfor er det viktig på en arbeidsplass?

Det er superviktig på en arbeidsplass hvor vi ønsker å gjøre en god jobb. Hvis vi har mennesker som ønsker å gjøre en god jobb, men som ikke har psykologisk trygghet risikerer vi at vi gjør mange unødvendige feil og tar dårligere beslutninger.

Alle kan jo tenke seg hvordan det går utover kvaliteten hvis folk ikke sier fra når de ikke forstår, spør om hjelp når de trenger det eller forteller om feil de har gjort. Skal vi være kreative og nytenkende trenger vi også at folk tør å dele sine idéer og tanker, og også tør å utfordre status quo.

 

Hva er dine erfaringer rundt denne tematikken?

Min erfaring er at mange ledere ikke har tenkt over hvor viktig dette er, og at de som virkelig går inn for å skape psykologisk trygghet sier at dette har gjort en tydelig forskjell. Selv bruker jeg alltid veldig god tid på dette i oppstarten av et lederutviklingsprogram. For å skape et godt læringsmiljø, og for at lederne virkelig skal utvikle seg optimalt, trenger vi å ha et læringsrom hvor det ikke bare er greit å si fra når man ikke forstår, men at det er det som er standarden. At folk stiller spørsmål og deler det de syns er vanskelig.

Dette er noe av det jeg også løfter frem for gruppene etter hvert som tiden går. Hvor mye høyere den psykologiske tryggheten har blitt, og hvordan den viser seg igjen. Ved at de er åpne og ærlige om utfordringer, det de syns er vanskelig. Og at det er helt ok og ikke mestre alt.

Senest denne uka fikk jeg en e-post fra en deltaker som sier at de har innført et nytt prinsipp i teamet – det heter UFDA og står for å Utforske – Feile – Dele – Artig (ha det gøy). Det skal minne dem på viktigheten av psykologisk trygghet og det skal brukes både i samarbeid på tvers og ut mot kundene.

Mats kristensen lurer på om du trenger råd om lederutvikling? Book gratis rådgivning