Språk

SPRÅK
Norsk, engelsk eller etter forespørsel

Sted

STUDIESTED
Digitalt og lokalt i egen rolle på jobben

Tid

STUDIELENGDE

90 dager

Pris

PRIS
25.000,-
per deltager

    Om lederprogrammet Ny i rollen

Ansatte bytter jobb oftere nå enn før, de kan ha flere jobber på en gang og det er mer bruk av hjemmekontor. Resultatet er at ansatte tilbringer mer av sitt arbeidsliv i onboarding, og de har ofte lite nettverk i organisasjonen når de trer inn i en ny rolle.

I tillegg har arbeidsgivere hele tiden ansatte i ulike stadier av onboarding. Et godt onboardingsprogram med ledertrening er derfor avgjørende for å lykkes.

Kontinuerlig påmelding

En fordel med dette lederprogrammet er at virksomheten kan melde på ledere når når det passer best, dvs rett før eller rett etter at de har begynt i den nye rollen.

Klassene på maksimum 12 person kan enten være for ledere som har fått nye roller i samme virksomhet, for eksempel på tvers av avdelinger – eller fylles opp med ledere fra ulike virksomheter.

Kontakt oss

Dette er et effektivt og kostnadsbesparende onboarding- og ledertreningsprogram der kostnader, kompetanse og ressurser kan deles mellom flere virksomheter, hvis ønskelig.

Treningen av deltagerne foregår som en integrert del i jobben, og det gjør at virksomhetene får umiddelbar effekt av det deres ledere lærer i programmet. Disse 90 dagene er avgjørende for at ledere lykkes raskere.

Treningssyklus generell

Lederprogrammet sikrer Break even point

Lederprogrammet Ny i rollen skal sikre at ansatte i nye lederroller raskest mulig skaper verdi dvs passerer break even point. I onboarding- og treningsprogrammet lærer deltagerne det som skal til for å beherske en ny rolle kjappest mulig, enten det dreier seg om en topplederstilling, en prosjektlederrolle eller en jobb som fagspesialist.

Med FRONT Leaderships skreddersydde og fleksible onboarding- og treningsprogram kommer den ansatte opptil tre måneder tidligere til det såkalte break even point enn uten et slikt program.

Gjennom klassen får deltagerne raskt et solid nettverk med 10-12 andre ledere å støtte seg til, og alle får én bestemt trenings- og sparringspartner som de vil ha svært god nytte av.

Liksom i toppidretten, må man som leder hele tiden trene og utvikle seg sammen med andre, for å være på pallen. Det gjelder i enda større grad når man skal inn i en ny rolle.

Gjennom lederprogrammet Ny i rollen vil deltagerne få konkrete verktøy til å lykkes bedre og økt kunnskap om effektiv ledelse. Måten det ledes på skal være et konkurransefortrinn, både i en krevende bransje og i et krevende arbeidsmarked.

God ledelse sørger for at de ansatte utvikler seg og presterer optimalt, både i dag og i fremtiden. En god leder får de ansatte til å prestere bedre, enn de selv trodde var mulig.

En konkret pensumliste blir tilgjengelig for søkere straks de er tatt opp på et program.

For bærekraftig vekst i en virksomhet, er utvikling av lederskap helt essensielt. Faget ledelse er blitt avgjørende for om bedrifter har suksess. Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, krever mer av den som skal tre inn i en ny lederrolle.

De første 90 dagene er avgjørende for suksess, så hvis mulig bør ledere være påmeldt allerede før eller fra første dag i ny rolle og senest innen et halvt år.

Lederprogrammets faglige innhold

I 90 dagers-programmet bruker vi ca. 2 uker på hvert tema. De totalt seks temaene fokuserer på det som er avgjørende for å skape verdi i virksomheten.

  • Relasjon til egen leder
  • Skille vesentlig fra uvesentlig
  • Sikre tidlige seire
  • Teambuilding
  • Samarbeidspartnere på tvers
  • Effektiv utvikling av andre

Verdifull trening tilpasset ny rolle

Det faglige innholdet er bygget opp slik at lederne får verdifull trening tilpasset ny rolle, styrket kompetanse og et solid nettverk av andre ledere å spille ball med. Programmet hjelper deg med å prioritere rett og gjøre de rette tingene i løpet av den første perioden i en ny lederrolle.

Fokuset blir rettet på å forstå egen rolle og konteksten rundt deg som leder, og her lærer du effektiv tilnærming. Samtidig jobber vi med den viktigste relasjonen du trenger på jobben, nemlig relasjonen til egen leder – og hvordan dere best jobber og skal jobbe sammen
fremover.

Sikre tidlige seire for nye ledere

Deltagere på programmet blir hjulpet til å sikre tidlige seire og få god vind i seilene fra første stund – i en ny og krevende lederrolle. Videre får deltageren teknikker og verktøy som bidrar til å bygge og utvikle eget team, samt styrke relasjoner med viktige interessenter både internt og eksternt.

I etterkant av programmet kan du med fordel fortsette utviklingen på et av våre
lederprogram. Dette programmet gir deg en meget god introduksjon til en ny rolle, mens våre andre program, som “ny som leder”, “erfaren leder”, “leders leder” og “toppleder” vil kunne videreutvikle ditt praktiske lederskap ytterligere.

Praktisk gjennomføring:

Front Wheel

Hvorfor FRONT

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på siden for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

Les mer om Lederutvikling
settings 1

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

Les mer om vår metode
layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.

Les mer om gjennomføring

Hvem er vi

Våre lederprogram

Meld deg på kurset Ny i Rollen her