Hvordan kan vi bidra til bedre psykisk helse på jobben? 4 tips til deg som HR ansvarlig

Som ansvarlig for HR og lederutvikling i din bedrift, er det viktig å sette psykisk helse på agendaen. Så hvordan kan vi – du, jeg og alle ledere – bidra til en bedre psykisk helse på jobben?

Camilla Caspersen 60 WEB

Av Camilla Caspersen

Lederutvikler i FRONT Leadership

Det starter ofte med lederen. På en arbeidsplass er nærmeste leder den viktigste personen den ansatte forholder seg til – på godt og vondt. Dårlig ledelse kan være årsaken til at folk slutter i jobben sin, sykemelder seg og presterer dårligere på jobb. Academic Work presenterte nylig Young Professional Attraction Index for 2023 (YPAI) som kartlegger hva som gjør en arbeidsgiver attraktiv for nyutdannede og studenter. Undersøkelsen avdekket at hele 78% av de unge talentene som har svart på undersøkelsen, har opplevd eller vært nære å oppleve utbrenthet – i så ung alder! Hva var hovedårsaken til dette? Dårlig ledelse.

 

Les også: Lederutvikling gir økt psykologisk trygghet

4 tips for bedre psykisk helse på arbeidsplassen

Når dårlig ledelse er så nært knyttet til psykisk helse på arbeidsplassen, er det viktig å vite hvilke grep man kan ta for å sikre et godt arbeidsmiljø og trivsel blant de ansatte.

Her kommer fire tips:

  1. Se, hør og anerkjenn dine medarbeidere

Det er ikke alltid så mye som skal til. Si hei på morgenen. Spis lunsj med medarbeidere. Fremsnakk og respekter forskjeller. Sørg for at lederne i bedriften går frem som gode forbilder og skaper den kulturen og åpenheten organisasjonen har behov for.

  1. Vær nysgjerrig og genuint opptatt av dine medarbeidere

Vi må lære våre medarbeidere å kjenne. Hvordan har de det – egentlig? Lederen må tørre å ta de nødvendige samtalene og vise respekt og omsorg når medarbeiderne åpner seg.

  1. Tilpass lederskapet

I en virksomhet er alle individuelle personer som går gjennom sine egne ting – akkurat slik som deg. Ledere blir aldri utlært, blant annet fordi både mennesker og omgivelsene rundt oss er i endring. For å kunne tilpasse seg, må lederne trene hver eneste dag på å bli bedre.

  1. Å være til stede som leder

Det å sørge for at lederne har 1:1s med sine medarbeidere, hvor de får jevnlig mulighet til å spørre «hvordan har du det» gir en enorm effekt – både på kort og lang sikt. At medarbeidere opplever at lederen er genuint opptatt av at man har det bra skaper både tillit og trygghet i relasjonen.

Tillit som strategi - Tom Georg Olsen

Markedsrapport 23