Reisen fra fagperson til leder – FRONT Leadership

Fra Fagperson til leder: Ikke en reise for hvem som helst

De fleste blir leder etter å ha lykkes som fagperson, men alt for få lykkes også som ledere. Derfor er ledertrening på jobben ekstra viktig for at fagpersonen skal bli en suksessfull leder – både for bedriften og de ansatte.

Folk som er flinke i faget sitt og har jobbet noen år, blir ofte forfremmet til ledere. Ingen kjenner faget bedre enn dem, og de har sterke bånd til arbeidsplassen sin. Det er flotte egenskaper, men det mange ikke tenker på, er at jobb-innholdet som leder er vesentlig forskjellig fra jobb-innholdet til fagpersonen. Liksom innenfor faget, så gjør øvelse mester, og skal fagpersonen lykkes også som leder, så bør ledertrening være et viktig element i arbeidsdagen. For kvalifikasjonskravene til de to rollene har betydelige forskjeller:

Typiske krav til fagperson:

 • Sette og kommunisere tydelige mål for seg selv

 • Ha solid faglig innsikt og forståelse for faget

 • Kunne jobbe effektiv, smart og strukturert

 • Være lidenskapelig engasjert i faget og oppgavene

 • Kunne samarbeide godt med andre

 • Kunne videreutvikle og utfordre seg selv

 • Ha fokus på faget og utvikling av egen fagkompetanse

Typiske krav til leder:

 • Sette og kommunisere tydelige mål for andre

 • Ha tilstrekkelig faglig innsikt og solid helhetsoversikt

 • Kunne organisere arbeidet og få andre til å jobbe effektiv, smart og strukturert

 • Være lidenskapelig engasjert i de ansatte og deres trivsel

 • Kunne få andre til å samarbeide godt med hverandre

 • Kunne videreutvikle og utfordre andre

 • Ha tillit til andres fagkompetanse og ha fokus på utvikling av egen ledelseskompetanse

Den viktigste forskjellen for en fagperson som går over i en leder-rolle, er fokuset bort fra egne prestasjoner i faget og over til de ansattes trivsel, samarbeid og prestasjoner. Ofte har faget de kommer fra vært noe som det har tatt år å studere og spesialisere seg på, mens det forventes at ledelse er noe som fagpersonen skal kunne intuitivt, uten at hun eller han har fått studert eller trent på det. Å skape resultater gjennom andre er svært krevende, og ledelse har aldri vært mer utfordrende enn i dag. For å beherske kravene til god ledelse, så krever det minst like mye som å bli en god fagperson.

Ledertrening er et strategisk og konkret virkemiddel for å øke produktiviteten i bedriften. Fagpersonen trenger faglig påfyll i forhold til det nye faget, ledelse, i tillegg til konkrete øvelsesoppgaver og konstruktive tilbakemeldinger fra andre ledere og medarbeidere i trygge, organiserte former. Det gjør hun eller ham bedre i stand til å utføre det toppledelsen ønsker og selskapet har behov for.

Lederutvikling handler like mye om kontinuitet. Mange virksomheter har samlingsbasert trening av ledere. Resultatet er ofte at ny kunnskap forvitrer raskt og at endringer derfor ikke skjer, fordi det er vanskelig å relatere læringen til arbeidshverdagen. Lederutvikling bør derfor foregå over tid.

Mennesker er vanedyr. Få ting er vanskeligere enn å endre egne egenskaper, tankesett og rutiner, spesielt etter mange suksessfulle år som fagperson. Det er derfor god grunn til å gjøre den nyslåtte lederen bevisst på egen adferd og hjelpe hun eller han til å etablere nye vaner. Det nye faget, ledelse, bør integreres i arbeidsdagen sammen med virksomhetens satsingsområder, i en kontinuerlig og strukturert trening som også involverer medarbeidere rundt den nye lederen. Forskning viser at denne kombinasjonen gir særlig stor effekt, og super-fagpersonen kan med riktig ledertrening oppnå eventyrlige resultater også som leder.

Om forfatteren: Mats Kristensen var med på å starte FRONT Leadership i 2015 og er nå Managing Partner med ansvar for blant annet strategisk og kommersiell utvikling. Han har ti års internasjonal erfaring med endring, trening og utvikling i selskaper som GE, Schneider Electric og Orkla, og har også vært leder i Forsvaret i mer enn 10 år. Han har utdanning fra Idrettshøyskolen, Befalsskolen og Krigsskolen, og har en Master i ledelse fra BI, hvor han nå foreleser innen kompetanseledelse og endringsledelse på HR-studiet. Han er også nettverksleder for flere ulike profesjonelle HR-nettverk i Executive Global Networks, medforfatter på HRBOKA på Gyldendal og ansvarlig redaktør for tidsskriftet, FRONT Leadership Weekly.

Mats Kristensen

Lederen som talentutvikler

Markedsrapport 23