Hvordan skape god ledelseskultur

Hvordan skape god ledelseskultur
– lederen som kulturutvikler

Kultur er en driver som forener og tydeliggjør ulike initiativ og prosesser i en virksomhet, og virker ofte som limet i laget. Ledelseskultur og lederutvikling knyttet til dette bygger derfor på lederes evne til å vite hvilken kultur som finnes, beslutte hvilken kultur som trengs og utvikle organisasjonen så den blir god på å jobbe med en kultur som er optimal i forhold til strategien. Men hvor bør man starte?

Hvorfor er kulturanalyse viktig?

Det er avgjørende å ha et langsiktig og helhetlig perspektiv på kultur. Langsiktig fordi det tar tid å utvikle kultur og holdninger, og helhetlig fordi mange prosesser i praksis henger sammen. Et bra sted å starte er å gjennomføre en kulturanalyse, forteller Gurill Narum Mediaa, Director Innovation & Culture i Culture Intelligence.

«Kulturanalyse er viktigere enn noen gang, fordi forståelsen og ledelse av kultur er mer relevant enn før. Globalisering, effektivisering, kostnadskutt, digitalisering, restrukturering og rekruttering skaper utfordringer for alle typer selskap. Det er blitt viktigere for alle virksomheter å forstå hvem de er, hvor de er, hvor de skal strategisk og hva de da må legge mer eller mindre vekt på».

Ledelseskultur

Les også: Mangfoldsledelse – den moderne lederen

God ledelseskultur er avgjørende

Parallelt må ledere ha fokus på hvordan medarbeiderne i bedriften blir motivert og engasjert til å bli med på den strategiske måloppnåelsen. God ledelseskultur er derfor avgjørende.

«Data er det nye gullet og en kulturanalyse gir en organisasjonen data på faktisk kultur som legges til grunn i dette arbeidet».

Hvilken kultur er det strategien bestiller?

Kultur handler om verdivalg. Når omtrent 50% av verdivalgene våre er ubevisste er det lønnsomt å se på hvordan disse påvirker strategien og vice versa. Du kan si at bedriftskulturen er summen av alle mennesker i organisasjonen sine verdiprioriteringer.

Gurill Narum Mediaa forteller videre at Culture Intelligence sin metodikk er bygd på denne formelen.

«I praksis vil det si at når en avdeling eller alle ansatte har gjennomført en kulturanalyse så viser datasettet hvilke verdier som har blitt prioritert, og dermed de sterkeste driverne i bedriftskulturen. Disse driverne påvirker i sin tur «det er sånn vi gjør det hos oss», som er den vanligste definisjonen for kultur».

Etter å ha gjennomført en god kulturanalyse bør man definere hva man ønsker å oppnå, og utvikle en plan med konkrete tiltak basert på kulturdataen man har tilegnet seg. Deretter må man jobbe strukturert og systematisk over tid for å oppnå målene.

 

Hvordan kan kulturdata løfte organisasjonen til et nytt nivå?

I de fleste organisasjoner finnes det alltid store, men udefinerte gap mellom den kulturen en bedrift har, og en helt optimal kultur for å nå bedriftens strategiske mål. Dette er forskjellen mellom faktisk og ønsket kultur. Lederen har her en viktig rolle som kulturutvikler.

«For å kunne øke for eksempel innovasjonsevne og samarbeidsevne må virksomheten forstå hvor langt unna de er, og ha en plan for å utvikle det de mangler».

Gurill Narum Mediaa er overbevist om at med gode data og empiriske prosesser kan kultur på denne måten være en driver for både tydeliggjøring av faktisk situasjon og bidra til å skape vekst.

Se og lytt til hele foredraget til anders dysvik

Markedsrapport 23